Welkom op Hoekse Lijn.nl. Hier vindt u het laatste nieuws over deze spoorlijn tussen Schiedam Centrum en Hoek van Holland Strand.

Opnieuw tegenvaller bij Vlaardingen: grond weggezakt

Deze week was er opnieuw een tegenvaller bij de ombouw van de Hoekse Lijn naar metrolijn. Bij de Industrieweg tussen de Van Beethovensingel en de Marathonweg (tussen station Vlaardingen West en station Vlaardingen Centrum) zijn problemen ontstaan. De grond is verschoven en de talud is verzakt.

Een woordvoerder van de projectleider heeft het volgende laten weten: "Het kan regenwater zijn of een lek in een waterleiding, maar we zijn nog op zoek naar de oorzaak". Om erger te voorkomen en de schade te kunnen herstellen is er over een lengte van 100 meter de sloot gedempt.

Volgens een woordvoerder zorgt deze nieuwe tegenvaller niet voor nog meer vertraging. Onlangs werd bekend dat de metro in het 4e kwartaal van 2018 pas gaat rijden.

Bij Vlaardingen is deze week de talud weggezakt
Bij Vlaardingen is deze week de talud weggezakt. Foto: Media TV.

Wethouder Langenberg biedt excuses aan voor opnieuw vertraging Hoekse Lijn

In een collegebrief aan de gemeenteraad van Rotterdam heeft Wethouder Pex Langenberg (D66) excuses aangeboden aan de reizigers van de Hoekse Lijn voor de opnieuw ontstaande vertraging met de ombouw van de Hoekse Lijn naar een metrolijn. Hij wil de reizigers tegemoet komen met een korting op de ritprijs en de dienstregeling wordt aangepast.

De ingebruikname van de Hoekse Lijn is verschoven van februari 2018 naar het 4e kwartaal van 2018. De reden van deze enorme vertraging is dat er vorige maand is geconstateerd dat de werkzaamheden aan de baan door de problemen met kabels en leidingen en met de schouw- en vluchtpaden later klaar zijn dan gedacht. Ook loopt de ontwikkeling van software voor de spoorbeveiliging bij fabrikant Bombardier door complexiteit meer vertraging op.

Er zijn echter ook een aantal nieuwe tegenvallers in het project geconstateerd. Kabel- en leidingwerk is nog niet gereed en er zijn problemen met de twee beweegbare bruggen bij Maassluis en Vlaardingen. Deze sluiten nog niet goed.

Kosten

Door deze enorme vertraging gaat het project meer kosten dan de 397 miljoen euro. Na februari 2018 komen er elke maand 3,5 miljoen euro kosten bij. In totaal komt dat op 25 tot 35 miljoen euro. In het slechtste geval wordt dit 90 miljoen euro. Wie er voor de extra kosten gaat opdraaien is nog niet bekend. Vandaag vergaderd de gemeenteraad over deze kwestie.

Aanpassingen dienstregeling en korting

De MRDH heeft extra geld beschikbaar gesteld aan de RET om een aantal maatregelen te kunnen treffen om het ongemak bij reizigers te verkleinen.

 • Lijn 711 (sneldienst Zeeplein Hoek van Holland - Station Schiedam Centrum): de bus die ingezet wordt voor vervoer van reizigers van Stena-Line (vertrek 08:00 uur) gaat voorafgaand een extra spitsrit rijden;
 • Lijn 712 (sneldienst Station Maassluis West - Station Schiedam Centrum): extra ritten in de ochtend- en avondspits;
 • Lijn 712 (sneldienst Station Schiedam Centrum - Station Maassluis West): er eindigen meer diensten van lijn 712 op Maassluis West;
 • Lijn 713 (stopdienst Zeeplein Hoek van Holland en Station Schiedam Centrum): eerste rit op werkdagen vertrekt 5 minuten eerder zodat reizigers de overstap op de trein op Station Schiedam Centrum kunnen halen;
 • Lijn 156 (Station Vlaardingen West - Vijfsluizen): dienstregeling wordt aangepast zodat deze beter gestroomlijnd met lijn 56 kan worden uitgevoerd - minder bussen die in een treintje achter elkaar rijden;
 • Bussen die uitrukken vanaf de remise in Maassluis gaan in dienst vanaf halte Maassluis Centrum en leveren hiermee extra rit naar Schiedam Centrum, (tot 08:30 uur).

Reizigers die op saldo reizen vanaf 1 februari 2018 krijgen gemiddeld een korting van 50% op de ritprijs. Abonnementhouders kunnen vanaf 1 februari 2018 tot 40 euro per maand saldosparen. Daarnaast vinden er zogeheten sympathieacties plaats, zoals het uitdelen van koffie.

Ombouw Hoekse Lijn tot metrolijn pas eind 2018 klaar

Bronnen hebben aan de NOS en RTV Rijnmond laten weten dat er bij de ombouw van de Hoekse Lijn tot metrolijn opnieuw enorme vertraging optreedt. Vermoedelijk gaat de metro pas in het laatste kwartaal van 2018 rijden.

Vanavond wordt de Rotterdamse gemeenteraad vertrouwelijk geïnformeerd over het debacle. Morgenochtend om 10:00 uur staat een openbare raadsvergadering op de agenda waar dit waarschijnlijk rond 11:00 uur aan de orde komt. Deze vergadering is live te volgen. Het nieuwe uitstel gaat opnieuw vele tientallen miljoenen euro extra kosten.

Sinds april wordt er gewerkt aan de ombouw tot metrolijn. Oorspronkelijk was de planning dat de metro in september 2017 zou gaan rijden. In juli bleek dat door een aantal tegenvallers dit niet haalbaar was en werd de oplevering verschoven naar februari 2018. Nu blijkt ook dat niet haalbaar. De oorspronkelijke investering is 312 miljoen euro. Daarbovenop is ongeveer 50 miljoen euro gereserveerd voor extra aanpassingen, indexeringen en eventuele tegenvallers. Wie voor de extra kosten gaat opdraaien, is nog onduidelijk.

Het nieuwe uitstel betekent dat reizigers nog langer gebruik moeten maken van het vervangend busvervoer, waar onlangs ook over is geklaagd dat deze overvol zijn waardoor mensen in het gangpad moeten staan.

De Rotterdamse VVD-fractieleider Jan-Willem Verheij weet van het nieuwe uitstel tot eind volgend jaar uit de wandelgangen.

Het is schrikbarend. Het is slecht nieuws voor al die reizigers die nu met de bus moeten en daardoor veel tijd verliezen. Maar het is ook funest voor de ondernemers op het strand van Hoek van Holland die het nog een zomer zonder trein- of metroverbinding moeten doen.


Bij het bord bij station Hoek van Holland Haven is de informatie wanneer het project gereed is verwijderd
Bij het bord bij station Hoek van Holland Haven is de informatie wanneer het project gereed is verwijderd.

Kamerlid stelt vragen over Hoekse Lijn

Afgelopen maandag heeft kamerlid Gijs van Dijk van de PvdA vragen gesteld aan de staatssecretaris van infrastructuur Stientje van Veldhoven over de vertraging van de ombouw van de Hoekse Lijn naar een metrolijn. Deze vragen gaan over de gewerkte verwachting, uitstel, overlast, expertise, belangenverstrengeling en geheimhouding.

 1. Kent u het artikel ‘Hoekse Lijn pas in maart of april gereed’ in “Metro Nieuws” van 5 december?
 2. Hoe verklaart u dat de ombouw van de Hoekse Lijn, ondanks de jarenlange voorbereiding, niet in september jl. is gaan rijden zoals de reizigers en betrokken gemeenten en vooral reizigers was voorgespiegeld?
 3. Klopt het dat de in juli bekend gemaakte datum van februari 2018 niet gehaald wordt? Zo ja, waarom is ook die nieuwe datum niet haalbaar? Wanneer gaat de metro nu eindelijk rijden?
 4. Deelt u onze mening dat het tijdelijk vervoer met bussen die in de spits bomvol zitten, waarbij de reizigers moeten staan en de bussen vaak vast komen te staan in de files op de A20, grote overlast oplevert voor de reizigers die aangewezen zijn op het openbaar vervoer?
 5. Hoe zijn de lessen van het eerder uitlopen van ombouwprojecten van spoorlijnen naar Light rail zoals bij de Randstadrail, meegenomen in de planning van het project van de Hoekse Lijn?.
 6. Hoe kan het zijn dat beveiligingssoftware niet op tijd klaar was en dat er nog kabels en leidingen toch niet goed in kaart blijken te zijn?
 7. Wie is bestuurlijk verantwoordelijk voor deze enorme vertraging en aan welk gremium dient er verantwoording te worden afgelegd? Welke rol heeft u als systeemverantwoordelijke en verstrekker van de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer aan de metropoolregio?
 8. Deelt u onze mening dat het onwenselijk is dat de Metropoolregio (MRDH) als de vervoerautoriteit het aanbestedende bestuursorgaan is, waarin tot voor kort de Rotterdamse wethouder verkeer en vervoer als portefeuillehouder Openbaar Vervoer van de MRDH optrad, maar diezelfde wethouder met zijn pet als Rotterdamse wethouder verantwoordelijk was voor de rol van opdrachtgever namens de gemeente Rotterdam?
 9. Waarom is het rapport met de second opinion van AT Osbourne strikt geheim verklaard? Bent u niet van mening dat de inwoners als belastingbetalers en reizigers kunnen zien waarom deze grote vertraging is opgetreden en wat eraan gedaan wordt om de Hoekse Lijn zo snel mogelijk in gebruik te nemen? Kunt u vanuit uw bestuurlijke verantwoordelijkheid een oordeel geven over het geheim verklaren van de second opinion?
 10. Klopt het dat vanuit de bestuurlijke overeenkomst van december 2014 de gemeente Rotterdam verantwoordelijk is voor de extra kosten die de grote uitloop van het project met zich meebrengt? Waar verwacht u dat deze meerkosten financieel op neer zullen komen?

Eind december is er duidelijkheid of de metro in februari 2018 gaat rijden.

Oplevering Hoekse Lijn mogelijk weer vertraagd - Eind december duidelijkheid

De kans is aanwezig dat de oplevering van de Hoekse Lijn pas in maart of april 2018 zijn en niet in februari 2018. Dat zeggen diverse bronnen tegen Metro. Daarmee dreigt voor de tweede keer uitstel van de oplevering. In juli werd bekend dat door diverse tegenvallers de oorspronkelijke planning van september 2017 niet gehaald zou worden.

Een woordvoerder van het projectbureau Hoekse Lijn heeft tegen de WOS laten weten dat er eind december duidelijkheid komt of de metro in februari 2018 gaat rijden. Het is wel vrijwel zeker dat de oplevering eerder in het eind van februari is dan aan het begin.

Reizigers zijn dus nog tot zeker eind februari afhankelijk van het vervangd vervoer. Echter wordt er geklaagd dat deze te weinig rijden en overvol zijn waardoor mensen in het gangpad moeten staan.

Toegangspoortjes waarschijnlijk nog niet in gebruik

De toegangspoortjes op de nieuwe metrostations van de Hoekse Lijn waar reizigers moeten in- en uitchecken zijn naar verwachting niet in februari gereed. Een woordvoerster van het projectbureau Hoekse Lijn liet het volgende weten aan het AD.

De poortjes werken nog niet naar behoren. Het is een nieuw type dat meer testtijd nodig heeft. De verwachting is dat dit in februari nog niet gereed is. Maar ze kunnen later wel ieder moment geplaatst worden. Wel zijn onlangs de paaltjes geplaatst zodat reizigers kunnen in- en uitchecken.

Dit bekent dus dat iedereen straks het perron kan betreden, ook zonder geldig vervoersbewijs en dus de kans op zwartrijders groter wordt. Het is nog niet bekend of hiertegen extra maatregelen getroffen worden.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de Hoekse Lijn in september in gebruik genomen worden. Dat is in juli uitgesteld naar februari 2018. De precieze datum is echter nog steeds niet bekend. Ze verwachten rond de Kerst de knoop hiervoor door te hakken.

Metrostation Vlaardingen Centrum met het nieuwe fietspad
Metrostation Vlaardingen Centrum met het nieuwe fietspad

Second opinion vertraging ombouw Hoekse Lijn geheim

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft opdracht gegeven aan bureau AT Osborne uit Baarn om een second opinion uit te voeren op de planning van het project Hoekse Lijn. Het rapport met de analyse, conclusies en aanbevelingen is inmiddels aangeboden aan de betrokken gemeentes, onder geheimhouding. Het rapport wordt niet publiekelijk gedeeld.

De reden dat dit rapport niet openbaar gemaakt wordt, is dat het op dit moment niet opweegt tegen het financieel belang van de gemeente Rotterdam en ter voorkoming van onevenredige bevoordeling of benadeling van derden en onevenredige benadeling van de gemeente Rotterdam zelf. Ook kan het het traject van de Hoekse Lijn nadelig beïnvloeden.

Deze week testritten, proefrijden vanaf 17 november

Deze week zullen er weer testritten plaatsvinden op de Hoekse Lijn. Het verschil met de tests in augustus is dat tests met hoge snelheid zijn.

Net als bij vorige test in augustus wordt er vrijdag (20 oktober) weer een metrovoertuig naar station Maassluis Steendijkpolder gebracht om vanuit hier te gaan proefrijden. Het verschil met vorige keer is dat we de baan nu met hogere snelheden gaan testen.

-- Woordvoerster projectbureau Hoekse Lijn (AD 18 oktober 2017)

Daarna breekt er weer een periode van afbouwen aan. Hieronder vallen ontvangstruimten, de ruimte voor bestuurders, het aanleg van schouwpaden en taludverbreding.

Vanaf 17 november staat er weer een periode van testen gepland, de dynamische testen.

Zeg maar het échte proefrijden. Wij noemen dat dynamisch testen. Dat betekent dat we over de hele baan gaan rijden, zodat we het hele traject goed in beeld krijgen. De intensiteit van testen wordt alsmaar verhoogd.

Metro's bij station Hoek van Holland Haven
Metro's bij station Hoek van Holland Haven

Extra themavergadering spoorverlenging Hoekse Lijn dinsdag 10 oktober

De gebiedscommissie en geïnteresseerde bewoners worden op dinsdagavond 10 oktober bijgepraat over het voorlopig ontwerp van de buitenruimte van de spoorverlenging
Hoekse Lijn.

De gemeente heeft het voorlopig ontwerp van twee inrichtingsplannen klaar. Medewerkers van de gemeente vertellen over de inpassing van het spoor in de duinen, de inrichting van de veilige oversteekplaatsen voor auto's, fietsers en voetgangers bij de Strandweg en Strandboulevard, en de recreatieve routes en verbindingen langs en over de spoorlijn.

Iedereen is van harte welkom bij deze interessante bijeenkomst.

Dinsdag 10 oktober van 19:30 uur tot 21:30 uur, inloop vanaf 19:15 uur.

De Hoekstee, Mercatorweg 50, Hoek van Holland

Impressie van het (omstreden) kruispunt aan de Strandweg Hoek van Holland
Impressie van het (omstreden) kruispunt aan de Strandweg Hoek van Holland - Projectbureau Hoekse Lijn

Vertraging ombouw Hoekse Lijn door onervarenheid Bombardier

Onlangs zijn door het projectbureau Hoekse Lijn vragen beantwoord die zijn ingediend door de PvdA en VVD van Maassluis op 6 juli jl. Dit was naar aanleiding van het nieuws dat de ombouw tot metrolijn met 5 maanden is vertraagd tot februari 2018.

Hierin vragen de partijen zich af waarom de forse vertraging deels aan de beveiligingssoftware ligt die door Bombardier wordt ontwikkeld. Het projectbureau antwoord hierop met het volgende:

De omgebouwde Hoekse Lijn gaat onderdeel uitmaken van het metronetwerk van Rotterdam. Hiernaast blijft goederenvervoer op de lijn mogelijk tot Vlaardingen. De veiligheid wordt gegarandeerd door het spoorbeveiligingssysteem zoals dat in het metronetwerk van RET wordt toegepast en dat zich in de afgelopen jaren heeft bewezen als extreem betrouwbaar. Dit veiligheidssysteem heeft unieke specificaties en wordt door deskundigen als relatief complex in zijn soort getypeerd. Voor de Hoekse Lijn wordt de spoorbeveiliging gerealiseerd door Bombardier, voor wie dit systeem nieuw is en dus ontwikkeld moet worden. De software komt in opeenvolgende versies (releases) beschikbaar en wordt uitgebreid getest. Eén van de redenen van de vertraging is gelegen in het feit dat de eerste testresultaten tegenvielen. Uiteraard dient het beveiligingssysteem bewezen te voldoen aan alle vereisten voordat het kan worden vrijgegeven voor gebruik. Als het gaat om de gevolgen van de vertraging wordt wel degelijk gekeken naar alle contractuele afspraken, maar in deze fase ligt de prioriteit bij het zo snel mogelijk gereed krijgen van het spoorbeveiligingssysteem.

Momenteel worden de financiële consequenties van de uitloop naar februari 2018 in beeld gebracht. Tussen de MRDH en de gemeente Rotterdam, die in deze fase optreedt als opdrachtgever van het project, zijn afspraken gemaakt over de financiële risicoverdeling. Ook wordt een second opinion op het project uitgevoerd waar onder meer de verdere harding van de planning onderdeel van uitmaakt, zodat een meer nauwkeurige datum in februari kan worden afgegeven.

Vanaf deze maand tot en met januari 2018 wordt de gehele lijn getest. De snelheid van de metrovoertuigen wordt opgebouwd, de robuustheid wordt getest en diverse 'scenariotesten' worden uitgevoerd. In januari 2018 wordt gestart met het proefbedrijf; waarbij wordt gereden volgens de dienstregeling, maar zonder reizigers.

De beantwoording van de vragen zijn hier in te zien: PvdA, VVD.