Welkom op Hoekse Lijn.nl. Hier vindt u het laatste nieuws over deze spoorlijn tussen Schiedam Centrum en Hoek van Holland Strand.

Metro gaat in september 2019 rijden

De ombouw van de Hoekse Lijn naar een metrolijn is in september 2019 afgerond en dan kan de exploitatie van start gaan. Dat staat in de maandelijkse voortgangsrapportage van juni 2019 van B&W van de gemeente Rotterdam.

Sinds maandag 13 mei is het testbedrijf gaande. Deze verlopen tot nu toe positief en als die zijn afgerond dan kan het proefbedrijf van start gaan. De indienststellingsvergunning kan in de zomer worden verstrekt als de veiligheidsdossiers positief worden beoordeeld. Als er tijdens het test- en proefbedrijf geen grote tegenvallers zijn, dan kan exploitatie in de loop van september 2019 van start gaan. Het projectbudget wordt hierbij niet overschreden.

Aangezien de ombouw nog steeds gaande is heeft dit gevolgen voor de planning van de verlenging naar het strand (inmiddels spreken ze van Metro aan Zee).

In de stuurgroep Hoekse Lijn van juli wordt de planning van de ombouw en de verlenging besproken. In de volgende maandelijkse voortgangsrapportage komt er meer informatie beschikbaar over de start van de exploitatie met waarschijnlijk de exacte datum.

Metro
Metro bij Poortershaven (5 juni 2019)

Geen verkeersregelaars meer nodig bij spoorwegovergangen

Er staan vanaf maandag 3 juni geen verkeersregelaars meer bij de spoorwegovergangen van de Hoekse Lijn. De testritten verlopen tot nu toe positief en de laatste softwareversie van de overwegbeveiliging is in orde.

Ook is het aantal metro's waarmee de Hoekse Lijn getest wordt sinds deze week uitgebreid en zullen deze bij hoge snelheid de spoorwegovergang passeren. Alleen bij speciale verrichtingen van ritten van bestuurders in opleiding is er nog wel begeleiding van verkeersregelaars.

Onlangs hebben bronnen rond het project aan RTV Rijnmond laten weten dat de metro op z'n vroegst in september gaat rijden. De metro had eigenlijk in juli moeten gaan rijden, maar dat wordt niet gehaald.

In de maandelijkse voortgangsrapportage van mei die op donderdag 23 mei jl. naar de Rotterdamse gemeenteraad is gestuurd staat dat het nog onduidelijk is wanneer de metro gaat rijden. Drie weken geleden (maandag 13 mei) is het testbedrijf van start gegaan. Deze duurt nog minimaal 5 weken. Mocht daarin geen nieuwe problemen ontstaan, dan kan het proefbedrijf van start gaan. Als de veiligheidsdossiers positief worden beoordeeld, kan de indienststellingsvergunning in de zomer worden verstrek. Het zal daarna niet meer lang duren totdat de metro kan gaan rijden.

Spoorwegovergang Westhavenkade Vlaardingen (9 juli 2018)
Spoorwegovergang Westhavenkade Vlaardingen (9 juli 2018)

Extra bussen bij opening strandseizoen op Hemelvaartsdag

Aanstaande donderdag 30 mei is het Hemelvaartsdag en dan is de opening van het strandseizoen in Hoek van Holland. De RET rijdt deze dag volgens een speciale dienstregeling.

Tijdens deze dag worden er twee extra buslijnen ingezet, lijn 716 en 717. Naast lijn 711 en 713 hebben deze als eindpunt de tijdelijke halte aan de Oude Langeweg in Hoek van Holland. Vanaf daar begint het festivalterrein en is het 1,5 km lopen tot het strand.

 • Bus 711 (Sneldienst Schiedam Centrum – Oude Langeweg)
  Rijdt twee keer per uur (tussen 08:00 uur en 00:30 uur). Stopt onderweg alleen bij station Hoek van Holland Haven.
 • Bus 713 (Stopdienst Schiedam Centrum – Oude Langeweg)
  Rijdt twee keer per uur (tussen 08:00 uur en 00:30 uur). Stopt op alle tussengelegen stations.
 • Bus 716 (Stranddienst Schiedam Centrum – Oude Langeweg)
  Rijdt twee keer per uur (tussen 09:00 uur en 19:00 uur). Stopt niet op tussengelegen stations.
 • Bus 717 (Stranddienst Metrostation Vijfsluizen – Oude Langeweg)
  Rijdt twee keer per uur (tussen 09:00 uur en 19:00 uur). Stopt op alle tussengelegen stations (Vlaardingen Oost, Vlaardingen Centrum, Vlaardingen West, Maassluis Centrum, Maassluis West en Steendijkpolder).

Zorg deze dag voor voldoende saldo (minimaal € 15). Op de tijdelijke halte aan de Oude Langeweg in Hoek van Holland staat geen kaartautomaat.

Bij drukte worden er extra bussen ingezet. Zie voor meer informatie de factsheet.

De tijdelijke halte Oude Langeweg (Hoek van Holland) vorig jaar
De tijdelijke halte Oude Langeweg (Hoek van Holland) vorig jaar

Problemen spoorbeveiliging opgelost, testbedrijf kan van start gaan

Vanaf aanstaande maandag 13 mei kan het testbedrijf van start gaan. Dat meldt de Rotterdamse wethouder Arjan van Gils aan de gemeenteraad. Bombadier heeft de definitieve softwareversie van de spoorbeveiliging geleverd en de veiligheidsverklaring is ook eind april ontvangen van de de onafhankelijk beoordelende instantie. In deze versie zijn de beperkingen opgeheven waardoor er meer metro's op hogere snelheid kunnen rijden.

Zo zijn de problemen rondom de overweg bij de Deltaweg in Maassluis opgelost. Maar er is niet uit te sluiten dat in de laatste testfase nieuwe problemen optreden. Daarom is er nog geen veiligheidsverklaring voor de exploitatie.

Er kan echter nog steeds geen datum worden afgegeven wanneer de metro gaat rijden. Daar moet later deze maand meer duidelijkheid over komen in de voortgangsrapportage.

De metro zou oorspronkelijk in september 2017 gaan rijden. Al snel bleek die datum veel te voorbarig. Inmiddels duurt de ombouw van de Hoekse Lijn naar een metrolijn 5x langer, 25 maanden.

Het tijdelijke station Hoek van Holland Haven
Het tijdelijke station Hoek van Holland Haven (22 juli 2018)

Alternatief scenario voor langzaam rijdende metro's

Er wordt momenteel een alternatief scenario met snelheidsbeperkingen voor de metro uitgewerkt. Dat schrijft wethouder Arjan van Gils in de maandelijkse voortgangsrapportage.

Hierin wordt er gereden met een versie van de spoorbeveiligingssoftware, waarin de problemen bij overwegen, zoals die bij de Deltaweg in Maassluis, wordt geisoleerd en handmatig worden opgelost. Er worden dan extra seinen en borden geplaatst bij de overwegen die met een lagere snelheid wordt gepasseerd. Ook is er dan een beperkte snelheid en beperkte dienstregeling.

Dit scenario is onder voorbehoud van de uitkomst van de impactanalyse. Deze is begin april opgeleverd door Bombadier en een ofhankelijk toetser heeft de eerste veiligheidsverklaring afgeleverd. Eind april wordt er meer informatie verwachte over de definitieve softwareversie.
Ook mogen er uit de huidige testen geen grote storingen in de software naar voren meer komen.

De storing in het versturen van de snelheidscode naar de metro is eind maart getest. Echter toen maar met één metro. De softwareversie wordt nu geinstalleerd zodat dit getest kan worden op de gehele Hoekse Lijn.

Metro bij de spoorbrug in Maassluis
Metro bij de spoorbrug in Maassluis

Werkzaamheden Strandweg Hoek van Holland per direct gestaakt

De werkzaamheden rond het voormalige station Hoek van Holland Strand zijn per direct gestaakt. Omwonenden en de Gebiedscommissie Hoek van Holland waren bang voor een verkeerschaos als de Strandweg drie maanden dicht is terwijl op Hemelvaartsdag (dit jaar op 30 mei) de strandopening is. Hier kwamen voorgaande jaren ongeveer honderdduizend bezoekers op af.

Inmiddels is de Strandweg weer open en rijden bus 711 en 713 weer hun oorspronkelijke route en stoppen bij de bushalte Strandweg.

Volgens een woordvoerder heeft het uitstel van de werkzaamheden geen gevolg voor de oplevering van de verlenging van de Hoekse Lijn. Deze staat gepland voor 2021.

Werkzaamheden Strandweg Hoek van Holland, halte tijdelijk vervallen

Vanaf maandag 25 maart 2019 tot en met vrijdag 7 juni 2019 vinden er werkzaamheden plaats aan de Strandweg in Hoek van Holland ter hoogte van het voormalige station Hoek van Holland Strand. Aanleiding is de aanleg van de spoorkruising van de verlenging van de Hoekse Lijn naar het strand.

Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Verwijderen verharding ter plaatse op de Strandweg en Stationsweg
 • Verwijderen en verleggen van kabels en leidingen
 • Aanpassen van de riolering
 • Herstellen van de bestrating
 • Verleggen van de noordelijke toegangsweg naar de voormalige Vafamil camping

Er wordt van maandag t/m vrijdag gewerkt van 07:00 uur tot 17:00 uur.

De Strandweg en het kruispunt met de Stationsweg wordt deze periode afgesloten voor het autoverkeer. De woningen en de Muziekbunker blijven bereikbaar. Verkeer moet omrijden via de Strandboulevard, Stationsweg of de Koningin Emmaboulevard. Omleidingsroutes worden met borden op straatniveau aangegeven. Voor fietsers en voetgangers wordt een tijdelijke voorziening getroffen.

Tijdens de werkzaamheden zijn enkele parkeerplaatsen die buiten gebruik genomen. Er is een tijdelijk depot ingericht voor de opslag van materialen.

Bushalte Stationsweg Hoek van Holland
Bushalte Stationsweg Hoek van Holland

Bus 711 en 713

De bushalte Strandweg is tijdelijk vervallen voor bus 711 en 713. Je kan gebruik maken van de bushalte Strandweg aan de Dirk van den Burgweg (van lijn 35 en B19). Aan de overzijde is een tijdelijke bushalte ingericht. Bus 711 en 713 rijden als omleidingsroute via de Dirk van den Burgweg, Schelpweg en Strandboulevard naar het strand en weer terug.

Tijdelijke bushalte Stationsweg aan de Dirk van den Burgweg Hoek van Holland
Tijdelijke bushalte Stationsweg aan de Dirk van den Burgweg Hoek van Holland

Nog steeds onduidelijk wanneer metro gaat rijden

Het is nog steeds onduidelijk wanneer de metro gaat rijden op de Hoekse Lijn. Nog steeds is het grootste struikelblok de beveiligingssoftware. Op dit moment kan niet worden aangetoond dat de storing bij de spooroverweg Deltaweg in Maassluis zich niet bij andere overwegen voordoet. Dit bliijkt uit de 14e maandelijkse voortgangsrapportage aan de gemeenteraad van Rotterdam.

Zodra de definitieve impactanalyse is afgerond, wordt door Bombardier een plan van aanpak opgesteld. De andere fout, de verstoringen in het versturen van de snelheidscode naar de metrovoertuigen, wordt de komende weken verholpen en opnieuw getest. Ondertussen wordt er zoveel als mogelijk getest. Echter doordat de oplevering van de software en veiligheidsverklaring vertraging oploopt, loopt het aanleveren van de bijbehorende dossiers en documentatie ook vertraging op.

Zoals ook gemeld in de voortgangsrapportage van januari is er financiëel nog ruimte voor maximaal 4 maanden extra vertraging. Elke maand kost 1,5 miljoen euro (inclusief vervangend vervoer) en er is nog 6,5 miljoen beschikbaar. In augustus is deze pot dus op.

Inmiddels rijden er bijna 2 jaar geen treinen meer op de Hoekse Lijn. De bedoeling was dat de ombouw naar metrolijn in september 2017 gereed zou zijn. Al snel bleek die datum veel te voorbarig.

Metro gaat hopelijk dit jaar rijden

Vandaag mocht de pers meerijden met een testrit van Vlaardingen Centrum naar Hoek van Holland Haven en weer terug. Op de meest gestelde vraag wanneer de reizigers gebruik kunnen maken van de metro had de RET en de wethouder als antwoord " Nog dit jaar, hopelijk". Het is dus nog onzeker of de metro dit jaar gaat rijden.

Voordat de testrit kon plaatsvinden gaf Richard Douwstra, adjunct directeur van Bombardier Nederland, een technische presentatie over de beveiligingssoftware en hoe ingewikkeld deze is. SCHIE TV heeft deze presentatie in zijn geheel vastgelegd en is hieronder te volgen.

In de presentatie wordt duidelijk hoe complex de materie is met overwegen, koppelingen met verkeersinstallaties, bruggen en goederenvervoer. Iets wat we al vaker hebben gehoord. Hij mocht na de presentaties niet geïnterviewd worden.

Daarna mocht de pers mee met de testrit waar naast de zandzakken ook de verantwoordelijk wethouder Judith Bokhove, directeur RET Maurice Unck en directeur techniek RET Paul Lorist aanwezig waren. Ook hiervan heeft SCHIE TV een rapportage gemaakt die hieronder is te volgen.

Er werd vooral mooi weer gespeeld. Ook was impact-analyse, waar Bombardier momenteel mee bezig, het woord van de dag.

Geen extra compensatie voor reizigers vervangend vervoer

Er is geen geld beschikbaar om aanvullende compensatiemaatregelen te realiseren in het huidig vervangend vervoer. Dat schrijft wethouder Judith Bokhove in de maandelijkse voortgangsrapportage. De wethouders van de waterweggemeenten (Maassluis, Vlaardingen en Schiedam) hebben vorige maand om extra compensatie gevraagd.

Volgens reizigersonderzoek is 70% tevreden over het vervangend busvervoer op de Hoekse Lijn. De gemeente Rotterdam, RET en MRDH zijn van mening dat met de huidige compensatiemaatregelen er sprake is van een evenwichtig pakket waar alle reizigers van profiteren.

Met de beveiligingssoftware is Bombardier momenteel nog steeds bezig met het opstellen van een plan van aanpak. Vorige week woensdag werd tijdens een themavergadering van de Gebiedscommissie Hoek van Holland duidelijk dat Bombardier deze binnen twee weken zal presenteren. Dan wordt ook duidelijk wat de gevolgen zijn voor het verkrijgen van de veiligheidsverklaring en de verdere planning van het project. Mocht er helemaal niets meer mis gaan, wat nu erg betwijfeld wordt, dan neemt het proces tot indienststelling 12 weken in beslag en gaat eind mei 2019 de metro rijden.

Volgende maand weten we of dat ook zo is of er opnieuw vertraging optreedt.