Welkom op Hoekse Lijn.nl. Hier vindt u het laatste nieuws over deze spoorlijn tussen Schiedam Centrum en Hoek van Holland Strand.

Verlenging Hoekse Lijn stuit op waterbunker en Atlantikwall

Tijdens de voorbereidingswerkzaamheden voor de verlenging van de Hoekse Lijn naar het strand van Hoek van Holland is er ter hoogte van de woontorens aan de Strandweg een oude waterbunker vrijgekomen. Iets verderop bij de Badweg is een stuk van de Atlantikwall blootgelegd.

Waterbunker bij Strandweg
Waterbunker bij Strandweg (Foto: WOS)

Momenteel wordt er langs de Strandweg grond afgegraven. Dit wordt door middel van transportbanden naar het gronddepot gebracht. Deze grond wordt gebruikt als voorbelasting voor de spoorlijn.

De oude waterbunker is gebouwd door de Duitsers en deed in de Tweede Wereldoorlog dienst als waterreservoir voor bluswater mocht er brand uitbreken. Inmiddels is besloten dat deze niet behouden kan worden en deels wordt afgebroken. Dit vanwege dat deze in de weg ligt voor de voorbelasting van de metrobaan. Het afbreken zal gebeuren in de week van 23 t/m 27 maart tussen 08:00 uur en 17:00 uur en kan geluidsoverlast opleveren. Dat heeft een woordvoerder van het projectteam Metro aan Zee aan de WOS laten weten.

De Atlantikwall is gebouwd door de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog tussen Zuid-Frankrijk en de Noordkaap om te voorkomen dat geallieerden het land op konden komen. In Hoek van Holland is de muur 1,5 kilometer lang. Het nog niet bekend of dit stuk gehouden kan blijven of moet wijken voor de metrobaan.

Atlantikwall bloodgelegd
Atlantikwall bloodgelegd (15 maart 2020)

Ongelijkvloerse kruising Strandweg wordt toch onderzocht

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de verlenging van de Hoekse Lijn naar het strand van Hoek van Holland. Een groot struikelpunt hier is al jaren de kruising met de Strandweg bij het oude station Hoek van Holland Strand.

De Gemeente Rotterdam wil hier een gelijkvloerse kruising aanleggen. Echter de Gebiedscommissie Hoek van Holland en omwonenden zijn bang voor gevaarlijke situaties en het ontstaan van files op drukke stranddagen en willen een ongelijkvloerse kruising. De kosten hiervan zijn in 2017 vastgesteld op 19,1 miljoen euro. De toenmalig wethouder Pex Langenberg vond dat te duur en gaf toen de belofte camera- en sensorensysteem te plaatsen om de veiligheid te verhogen.

Afgelopen donderdag hebben twee bewoners van de Strandweg ingesproken tijdens de Vergadering Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financien van de Gemeente Rotterdam. Daarin verwees een inspreker naar een Tweede Kamer stuk waarin staat dat nieuwe overwegen niet zijn toegestaan.

Overwegenbeleid

Overwegen zijn een kwetsbare schakel voor weg- en treinverkeer en zijn van grote invloed op de veiligheid, betrouwbaarheid van de dienstregeling en de doorstroming van het wegverkeer. Veiligheid op en rond overwegen is daarom in de Beleidsimpuls Railveiligheid4 aangewezen als één van de prioriteiten voor de periode tot 2020 en verder. De volgende uitgangspunten gelden als basis voor het overwegenbeleid:

  • Overwegveiligheid is de verantwoordelijkheid van spoor- en wegbeheerder samen. Bij het beheersen van de risico’s op overwegen is de samenwerking tussen beide steeds belangrijker. Dit is ook door de Onderzoeksraad voor Veiligheid geconcludeerd naar aanleiding van het overwegongeval in Dalfsen5.

  • Bij het veiliger maken van overwegen geldt een risicogestuurde aanpak. Investeringen en capaciteitsinzet vinden plaats waar de risico’s het grootst zijn.

  • Nieuwe overwegen zijn in principe niet toegestaan. De veiligheid op bestaande overwegen mag niet afnemen door bijvoorbeeld ontwikkelingen op het spoor (bv. frequentieverhoging) of wijzigingen in de omgeving die leiden tot toename van het weggebruik op de overweg: het «Nee, tenzij»-principe uit de Derde Kadernota Railveiligheid (Kamerstuk 29 893, nr. 106) blijft van kracht.

  • »De veroorzaker betaalt». De initiatiefnemer van ontwikkelingen die een negatief effect hebben op overwegveiligheid, is verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen om de afgenomen veiligheid te compenseren.

De huidig verantwoordelijk wethouder Arjan van Gils liet tijdens de vergadering weten dat er wordt gekeken naar naar de mogelijkheid voor een ongelijkvloerse kruising. Echter mocht die er komen, dan zal er vertraging optreden en zullen de kosten van de verlening hoger worden.

Ook wordt er momenteel overleg gehouden tussen de gemeente, de MRDH en het projectbureau over de verkeersopstoppingen die kunnen ontstaan tijdens piekmomenten. De wethouder is het eens dat dit een gelijkvloerse kruising onveilig maakt.

Werkzaamheden verlenging naar strand in volle gang

De werkzaamheden voor de verlenging van de Hoekse Lijn naar het strand van Hoek van Holland zijn in volle gang.

Hoek van Holland Haven

Momenteel wordt het nieuwe station Hoek van Holland Haven aangelegd op de plek waar vroeger de zijsporen 1 en 2 lagen richting Hoek van Holland Strand. Ook het oude loketgebouw, waar de Hoekse Vishandel jaren in heeft gezeten, is verdwenen.

De stationsomgeving wordt momenteel opnieuw ingericht. Hierdoor geldt er momenteel een verkeersomleiding waardoor rond het nieuwe station eenrichtingsverkeer is opgelegd. Verkeer dat het stationsgebied wil verlaten, moet om het nieuwe station heen rijden om op de nieuwe H6-weg te komen om dan naar de Harwichweg en Langeweg te kunnen rijden.

Tegenover het oude station is een P+R aangelegd die ruim voor de metro ging rijden al in gebruik is genomen. Momenteel kan hier gratis worden geparkeerd. Als alle systemen, zoals de slagbomen en de kaartvoorziening zijn getest, start het OV-parkeren. Het parkeren is dan alleen nog gratis als er gebruik wordt gemaakt van metro of bus.

De H6-weg, die Hoeksebaan zal gaan heten, is zo goed als af. Echter doordat er nog gewerkt wordt aan het nieuwe station Hoek van Holland Haven kan de weg nog niet open. In de laatste stand van zaken die gepresenteerd is aan de Gebiedscommissie Hoek van Holland op 6 februari jl. is verteld dat de weg aan het eind van het tweede kwartaal open gaat.

Nieuw station Hoek van Holland Haven in aabouw
Werkzaamheden Stationsweg

Hoek van Holland Strand

Op het Zeeplein is begonnen met het afbreken van het gebouw waar voorheen de EHBO, toiletten, strandzaken en de rolstoel uitleen in zaten. Voor de EHBO, toiletten en de rolstoen uitleen is een tijdelijk gebouw geplaatst. Op het grote parkeerterrein aan de Badweg is een bouwkeet neergezet voor de projectorganisatie Metro aan Zee. Ook het gebouw van Strandzaken zal hier komen te staan. Hierdoor kunnen 87 parkeerplaatsen niet gebruikt worden.

Tijdelijke gebouw strand
Afbreken gebouw Zeeplein

Over het hele werkterrein is onlangs de begroeing weggehaald en de grond afgegraven. Daarna is het terrein grotendeels afgezet met hekken, wat de paddenschermen deels overbodig heeft gemaakt.

Afgraving Duingebied

De Paviljoensweg is verlegd en is aangesloten op de Strandboulevard. Ook zal de nodige kabels en leidingen verlegd of verdiept aangelegd om de metro straks te kunnen aanleggen.

Bouwkeet parkeerplaats Badweg
Verlegde Paviljoensweg

De planning is nu dat de metro voor het badseizoen van 2022 naar het strand gaat rijden. Het is nog maar de vraag of dat wordt gehaald.

Ombouw Hoekse Lijn 175 miljoen euro duurder uitgevallen dan begroot

De ombouw van de Hoekse Lijn naar een metrolijn is niet 90 miljoen euro duurder uitgevallen dan begroot, maar 175 miljoen euro. Dat blijkt uit een reconstructie van onderzoekscollectief Spit in samenwerking met OPEN Rotterdam, WOS en SCHIE dat afgelopen vrijdag verscheen op Vers Beton.

Bij de opening van de Hoekse Lijn op 30 september 2019 bleek uit cijfers dat de totale investering van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) 462 miljoen euro bedroeg, een overschrijding van 90 miljoen euro. Uit cijfers van het onderzoekscollectief blijken dat een aantal kosten hierin niet zijn meegerekend.

Zo heeft de metropoolregio 18,3 miljoen euro betaald aan Prorail om de spoorlijn tussen Schiedam Centrum en Hoek van Holland Strand over te nemen. Ook zijn vertragingskosten van 6 miljoen euro en de tussentijdse verhogingen van het budget door MRDH niet meegeteld. Daarmee bedragen de werkelijke kosten bijna 500 miljoen euro. Daarbovenop komt de lening van 80 miljoen euro bij de Europese Investeringsbank voor de aanschaf van 16 metrostellen.

Volgens het onderzoekscollectief kan het bedrag nog verder oplopen. Dit doordat de verlenging naar het strand van Hoek van Holland nog niet af is en Vopak en vervoerders momenteel gebruik maken van de compensatieregeling aangezien er nog geen goederentreinen over de Hoekse Lijn mogen rijden.

De gemeente Rotterdam spreekt de cijfers tegen en noemt het een 'feitelijk onjuist onderzoek'. Het totaalbedrag komt na indexatie op 468 miljoen euro.

Voorlopig nog geen goederenvervoer over de Hoekse Lijn

Er rijden voorlopig nog geen goederentreinen op de Hoekse Lijn. De vergunningen ontbreken waardoor de terminal van Vopak in Vlaardingen niet kan worden bereikt per spoor.

Tijdens de ombouw van de Hoekse Lijn naar metrolijn is ook het rangeerterrein bij de Vulkaanhaven in Vlaardingen onder handen genomen. Hiervoor moet een nieuwe omgevingsvergunning worden aangevraagd bij de DCMR door het projectbureau Hoekse Lijn. Het gaat onder andere om mogelijke geluidsoverlast voor bewoners van de Oostwijk.

"Voordat de gemeente de vergunningen kan verlenen en een bestemmingsplanwijziging in gang kan zetten, zijn onderzoeksresultaten van DCMR nodig", zegt een woordvoerder van de gemeente Vlaardingen. "Deels zijn deze inmiddels binnen, maar op andere uitkomsten wachten we nog. Op basis van deze onderzoeken weten we ook of er nog extra maatregelen genomen moeten worden om geluidsoverlast voor bewoners van de Oostwijk tegen te gaan.”

Vopak hoopt dat de vergunning binnenkort afgegeven kan worden. Een woordvoerder schrijft: "De Hoekse Lijn is niet alleen van belang voor personenvervoer, maar ook zeer belangrijk voor vervoer van eetbare oliën en biobrandstoffen van en naar Vopak Vlaardingen. In 2015 heeft Vopak geïnvesteerd in een nieuw verladingsstation voor rail."

Vopak en vervoerders kunnen aanspraak maken op de compensatieregeling vawege het mislopen van het werk en inkomsten.

Rangeerterrein Vlaardingen
Rangeerterrein Vlaardingen (5 november 2017)

Aantal reizigers Hoekse Lijn hoger dan verwacht

De Hoekse Lijn, de nieuwe metroverbinding tussen Schiedam Centrum en Hoek van Holland Haven, vervoert meer reizigers dan de RET van te voren had verwacht. Dat heeft Maurice Unck, directeur van de RET, maandagochtend gezegd op BNR Nieuwsradio.

Op 30 september 2019, na een vertraging van meer dan 2 jaar door o.a. problemen met de spoorbeveiligingssoftware, ging de metro rijden. In november werden er op werkdagen gemiddeld 27.000 in- en uitstappers geteld. De RET dacht deze aantallen pas na 2 tot 3 jaar verwacht zouden worden. Ook liggen de aantallen in het weekend hoger dan bij de rest van het metronetwerk.

In het interview zei Maurice Unck ook dat er een extra investering nodig is van 5 miljard euro om het metronetwerk in en rond Rotterdam klaar te maken voor de toekomst. " Als we niet snel investeren in de metro, moeten we in de regio Rotterdam tussen 2025 en 2030 reizigers op de perrons laten staan."

In de voortgangsrapportage van de Rotterdamse wethouder Arjan van Gils, die nu niet elke maand, maar één keer per kwartaal uitkomt, werd bekend dat de reizigers de Hoekse Lijn gemiddeld een 7,6 geven. Tevreden zijn ze over de snelheid van het reizen en de goede verbinding met het Rotterdamse OV-netwerk. Het comfort van de metrostations laat nog te wensen over. Zo is er te weinig beschutting tegen de regen en kunnen de perrons glad zijn. Hier wordt aan gewerkt.

Hokje op station Maassluis Centrum - spoor 1
Hokje op station Maassluis Centrum - spoor 1 (6 december 2019)

Grote mobilofoonstoring legt metroverkeer plat

Donderdagochtend kampte de RET met een grote storing op alle metrolijnen waardoor er geen metro's reden. Ook op de Hoekse Lijn (lijn A en B).

Er was een mobilofoonstoring waardoor er geen communicatie was met de metro's. Ook lag de website van de RET een korte tijd eruit. De storing was na 20 minuten verholpen. De RET heeft excuses aangeboden.

Bouw nieuw station veroorzaakt stroomstoring Hoek van Holland

Momenteel wordt het nieuwe metrostation Hoek van Holland Haven gebouwd als onderdeel van de verlenging van de Hoekse Lijn naar het strand. Echter vanochtend ging dit mis.

Bij het heien doorboorde rond 11:00 uur een heipaal een stroomkabel waardoor de stroom uitviel bij ongeveer 640 huishoudens. Ook winkels zaten zonder stroom.

Monteurs van Stedin zijn er plaatse gegaan en hebben de stroomstoring om 12:01 uur opgelost. Het duurt nog wel even voordat de kabel is hersteld.

Tijdens de ombouw van de Hoekse Lijn zijn er ook kabels en leidingen aangetroffen. Blijkbaar is daar nog niet van geleerd.

Heiwerkzaamheden Hoek van Holland Haven
Heiwerkzaamheden Hoek van Holland Haven (Bron: projecthoekselijn)

Vervangend busvervoer stopt eerder dan verwacht

De RET heeft bekend gemaakt dat het vervangend busvervoer van de Hoekse Lijn per zaterdag 19 oktober te staken. Dit vanwege het beperkte aantal reizigers en de succesvolle exploitatie van de metro. Hiervoor hebben ze toestemming gekregen van de MRDH.

De RET was in eerste instantie van plan het vervangend busvervoer pas de staken na de officiële opening van de Hoekse Lijn, maar volgens Maurice Unck, directeur van de RET, is het logischer eerder te stoppen.

In de eerste weken hebben zich op het nieuwe metrotraject geen grote verstoringen en vertragingen voorgedaan. Daarnaast maakt slechts een kleine groep reizigers – op de drukste dagen hoogstens enkele honderden per dag – gebruik van de bussen, tegenover rond de twintigduizend per werkdag op de metro. Dan is het zowel financieel als op het gebied van duurzaamheid een betere keuze om de bussen alleen nog te laten rijden in het geval zich een verstoring voordoet.

Mocht een verstoring voordoen, dan kunnen de bussen binnen het uur rijden. Tussen station Hoek van Holland Haven en het toekomstige station Hoek van Holland Strand blijven de bussen wel rijden.

Officiële opening

Ook is de datum van de officiële opening van de Hoekse Lijn bekend gemaakt: vrijdag 1 november. Dan vieren Marc Rosier (portefeuillehouder OV-ontwikkeling bij de MRDH), Arjan van Gils (wethouder Financiën en Grote Projecten gemeente Rotterdam) en Maurice Unck (Algemeen Directeur RET) de opening van de nieuwe metrolijn met een groep direct betrokkenen en zal er een feestelijke openingshandeling plaatsvinden.

Metrolijn A

De maandag erop (4 november) worden conform planning de spitsritten op lijn A toegevoegd. Daarmee rijden de metro’s op lijn A in de ochtend- en avondspits door tot station Vlaardingen West en rijdt er in de spits op dit stuk van het traject elke vijf minuten een metro. De compensatieregeling voor abonnements- en saldoreizigers blijft tot 4 november doorlopen.

Software update

In de eerste week van de exploitatie werd het systeem 12 keer gereset vanwege problemen met de beveiligingssoftware. Inmiddels is er een software update in voorbereiding. Rond 1 november wordt hier aanvullende informatie over gegeven.

Aantal reizigers eerste week boven verwachting ondanks problemen beveiligingssoftware

De eerste week van de exploitatie van de Hoekse Lijn als metrolijn zit erop. In deze week hebben volgens de RET gemiddeld 20.000 mensen per dag gebruik gemaakt van de metro. Dat is boven verwachting. Bij de Nederlandse Spoorwegen reisden gemiddeld 16.000 mensen per dag met de trein op de Hoekse Lijn.

Het feedback van de reizigers is grotendeels positief. Op de website van de RET hebben 50 mensen een korte enquête ingevuld. Daaruit is een gemiddelde waardering gekomen van een 8,3. Wel gaven reizigers aan dat ze meer fietsenrekken willen bij Maassluis Steendijkpolder, de perrons glad zijn als het heeft geregend, de abri's onvoldoende bescherming bieden tegen regen en een lift op Schiedam Nieuwland die niet functioneerde. Inmiddels is de verstoring van de lift verholpen en wordt binnenkort de gladheid aangepakt. Over de extra fietsenrekken wordt binnenkort gepraat met de gemeente Maassluis.

Resetten gemiddeld 12 keer per dag

Er zijn echter nog steeds problemen met de beveiligingssoftware. Deze past ten onrechte automatisch de snelheid die de metro mag rijden naar beneden aan. Dit wordt dan met een handmatige gereset opgelost. Hierdoor is het systeem vorige week gemiddeld 12 keer per dag gereset. Dat is veel, aangezien op de rest van de Rotterdamse metronetwerk dit jaarlijks 10 keer voorkomt.

Het resetten gebeurd door personeel van Bombardier in de technische ruimtes die langs het spoor staan. Volgens de RET vallen de werkzaamheden en kosten hiervoor onder de garantie.

Tot nu toe heeft dit geen vertraging opgeleverd en heeft dit geen impact op de veiligheid. Wel zijn er een aantal kleine verstoringen van de dienstregeling die leidden tot beperkte vertraging en in één geval tot rituitval.

Overweg Maasweg Maassluis (5 juni 2019)
Overweg Maasweg Maassluis (5 juni 2019)