Ongelijkvloerse kruising Strandweg wordt toch onderzocht

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de verlenging van de Hoekse Lijn naar het strand van Hoek van Holland. Een groot struikelpunt hier is al jaren de kruising met de Strandweg bij het oude station Hoek van Holland Strand.

De Gemeente Rotterdam wil hier een gelijkvloerse kruising aanleggen. Echter de Gebiedscommissie Hoek van Holland en omwonenden zijn bang voor gevaarlijke situaties en het ontstaan van files op drukke stranddagen en willen een ongelijkvloerse kruising. De kosten hiervan zijn in 2017 vastgesteld op 19,1 miljoen euro. De toenmalig wethouder Pex Langenberg vond dat te duur en gaf toen de belofte camera- en sensorensysteem te plaatsen om de veiligheid te verhogen.

Afgelopen donderdag hebben twee bewoners van de Strandweg ingesproken tijdens de Vergadering Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financien van de Gemeente Rotterdam. Daarin verwees een inspreker naar een Tweede Kamer stuk waarin staat dat nieuwe overwegen niet zijn toegestaan.

Overwegenbeleid

Overwegen zijn een kwetsbare schakel voor weg- en treinverkeer en zijn van grote invloed op de veiligheid, betrouwbaarheid van de dienstregeling en de doorstroming van het wegverkeer. Veiligheid op en rond overwegen is daarom in de Beleidsimpuls Railveiligheid4 aangewezen als één van de prioriteiten voor de periode tot 2020 en verder. De volgende uitgangspunten gelden als basis voor het overwegenbeleid:

  • Overwegveiligheid is de verantwoordelijkheid van spoor- en wegbeheerder samen. Bij het beheersen van de risico’s op overwegen is de samenwerking tussen beide steeds belangrijker. Dit is ook door de Onderzoeksraad voor Veiligheid geconcludeerd naar aanleiding van het overwegongeval in Dalfsen5.

  • Bij het veiliger maken van overwegen geldt een risicogestuurde aanpak. Investeringen en capaciteitsinzet vinden plaats waar de risico’s het grootst zijn.

  • Nieuwe overwegen zijn in principe niet toegestaan. De veiligheid op bestaande overwegen mag niet afnemen door bijvoorbeeld ontwikkelingen op het spoor (bv. frequentieverhoging) of wijzigingen in de omgeving die leiden tot toename van het weggebruik op de overweg: het «Nee, tenzij»-principe uit de Derde Kadernota Railveiligheid (Kamerstuk 29 893, nr. 106) blijft van kracht.

  • »De veroorzaker betaalt». De initiatiefnemer van ontwikkelingen die een negatief effect hebben op overwegveiligheid, is verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen om de afgenomen veiligheid te compenseren.

De huidig verantwoordelijk wethouder Arjan van Gils liet tijdens de vergadering weten dat er wordt gekeken naar naar de mogelijkheid voor een ongelijkvloerse kruising. Echter mocht die er komen, dan zal er vertraging optreden en zullen de kosten van de verlening hoger worden.

Ook wordt er momenteel overleg gehouden tussen de gemeente, de MRDH en het projectbureau over de verkeersopstoppingen die kunnen ontstaan tijdens piekmomenten. De wethouder is het eens dat dit een gelijkvloerse kruising onveilig maakt.