Welkom op Hoekse Lijn.nl. Hier vindt u het laatste nieuws over deze spoorlijn tussen Schiedam Centrum en Hoek van Holland Strand.

Projectbureau Hoekse Lijn: Geen proefrit deze week

Het projectbureau Hoekse Lijn spreekt tegen dat deze week al een proefrit wordt uitgevoerd op de rails van de nieuwe lightrailverbinding, zoals afgelopen zaterdag werd gemeld door de Burgercommissie Hoekse Lijn uit Maassluis. Wel wordt komende week begonnen met het aanzetten van de stroom op de bovenleiding op het deel tussen Hoek van Holland en Maassluis.

“Het volgende moment is dan er gestart kan worden met het dynamisch testen. Dat betekent dat we dan de eerste kleine testen gaan doen”, zegt een woordvoerder van het projectbureau. “Ergens daar tussenin gaan we dan met een metrostel richting Hoek van Holland, want die moet daar toch gebracht worden. En van daaruit gaan we dan inderdaad testen. Maar dat is nog niet volgende week. “

De aanleg van de Hoekse Lijn is met ruim zes maanden vertraagd. Op zijn vroegst in februari 2018 kan de metro gaan rijden over het spoor tussen Schiedam en Hoek van Holland. Oorzaak van de vertraging zijn onder meer problemen met de beveiligingssoftware, kabels en leidingen.

Volgende week eerste metro over Hoekse Lijn

Volgende week zal als test, getrokken door een locomotief, het eerste metrovoertuig over de Hoekse Lijn rijden met een snelheid van 20 km per uur. Dit is bekend gemaakt tijdens de Burgercommissie Hoekse Lijn van Maassluis. De hoofdstructuur van de Hoekse Lijn is voor 1 oktober 2017 klaar (dan gaat het stormseizoen in). Men kan dus gewoon door blijven werken naar de nieuw opleverdatum in februari 2018.

Binnenkort wordt er stroom op de bovenleiding gezet en worden er knalproeven uitgevoerd. Hiermee wordt er bewust kortsluiting over de leiding veroorzaakt wat tot knallen en vonkenregens kan komen. Dit is onderdeel van de verplichte veiligheidsproef en bewoners in de directe omgeving worden hierover geïnformeerd.

Zoals eerder deze maand bekend is gemaakt is de ombouw met 5 maanden vertraagd. Dit komt o.a. door de software van het nieuw metro beveiligingssysteem dat ontwikkeld wordt door het bedrijf Bombardier in het land Polen. De Hoekse Lijn heeft een ander beveiligingssysteem nodig ivm met de ligging van twee bruggen op het traject waarover de metro passeert.

Er is vertraging ontstaan in de bouw van station Maassluiis Centrum doordat men verkeerde ankers in het beton had gezet. Deze worden vervangen.

Verder heeft Marcel Thomassen, commissielid van de Burgercommissie Hoekse Lijn van Maassluis, bezwaar aangetekend tegen het voortijdig opheffen van de comissie. Hij vindt het zeer ongewenst uit oogpunt van de lokale veiligheid en daarnaast duurt het vanaf oktober nog 5 maanden tot de metrolijn af is.

Station Maassluis Steendijkpolder (25 juni 2017)

Ombouw tot metrolijn met 5 maanden vertraagd tot februari 2018

Nadat bijna 2 weken bekend werd gemaakt dat de oplevering van de ombouw van de Hoekse Lijn naar metrolijn vertraagd zou zijn met minimaal 4 weken, is vandaag bekend gemaakt dat de ombouw 5 maanden langer gaat duren en dat de verwachte oplevering in februari 2018 zal zijn.

Dit heeft Wethouder Pex Langeberg, portefeuillehouder verkeer en vervoer van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en eindverantwoordelijke, bekend gemaakt. Reden voor uitstel zijn de diverse tegenvallers tijdens de ombouwwerkzaamheden, die niet binnen de oorspronkelijke planning van 5 maanden kunnen worden opgevangen.

Ondanks diverse onderzoeken werden er op meer plaatsen in de grond bodemvervuiling en asbest aangetroffen en de mogelijke aanwezigheid van oude explosieven gaven beperkingen in de werkzaamheden. Ook zijn er kabels en leiding van andere partijen aangetroffen, zoals die van Stedin voor de voeding van de Maeslandkering. Deze moesten eerst verwijderd of verlegd worden.

Verontreinigde grond Hoek van Holland Haven
Verontreinigde grond bij Hoek van Holland Haven

Ook is er een vertraging in de ontwikkeling van de beveiligingssoftware en vielen de eerste softwaretesten tegen. Hierdoor is de beveiliging van de metrolijn niet op tijd klaar en kon de indienststellingsvergunning niet op tijd worden afgegeven.

De hoogste prioriteit gaat deze zomer uit naar het zo snel mogelijk afronden van de ombouw, zodat bewoners langs de lijn vanaf september geen overlast meer ervaren van de werkzaamheden. Voor reizigers op de Hoekse Lijn betekent de nieuwe planning dat zij tot in februari 2018 zijn aangewezen op het vervangend busvervoer. De RET start na de zomer met een proef waarbij tijdens doordeweeks extra spitsritten worden ingezet tussen Vlaardingen Centrum en Schiedam Centrum. In september zou ook de nieuwe dienstregeling van Connexxion in werking treden, waardoor o.a. in Hoek van Holland lijn 35 wordt vervangen door lijn 31 die geen rondje door Hoek van Holland meer maakt. Deze nieuwe dienstregeling is echter aan de oplevering van de Hoekse Lijn gekoppeld en gaat voorlopig dus niet in.

Het is nog niet bekend wat de financiële gevolgen zijn van de vertraging.

Lees hier de brief van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag gericht aan de colleges.

Vanaf zaterdag 1 april 2017 rijden er geen treinen meer op de Hoekse Lijn, is de lijn eerst losgekoppeld van de Oude Lijn, en sinds 3 april 2017 is de ombouw in volle gang en is deze aan het bestaande metronet van Rotterdam gekoppeld.

Vertraging ombouw tot metrolijn bevestigd door wethouder Rotterdam

Nadat gisteravond wethouder Ruud van Harten van de gemeente Vlaardingen heeft bekend gemaakt dat 1 september niet gehaald gaat worden als opleverdatum van de ombouw van de Hoekse Lijn is dit vandaag bevestigd door het projectbureau Hoekse Lijn en de gemeente Rotterdam.

De oplevering is meer dan 4 weken vertraagd en dat zou liggen aan het ontbreken aan mankracht zijn en er zijn leveringsproblemen met het spoorbeveiligingssysteem.

Wethouder Pex Langenberg is als portefeuillehouder verkeer en vervoer van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag eindverantwoordelijk voor het project. In een brief aan de Commissie EHMD (Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid) schrijft hij dat hij verwacht binnen 2 weken meer informatie te hebben over het nieuwe tijdschema van de ombouw.

Inmiddels heeft de VVD Rotterdam vragen gesteld.

Wethouder Vlaardingen: 'vertraging oplevering Hoekse Lijn'

De oplevering van de Hoekse Lijn is door nog onbekende oorzaak vertraagd. De datum van 1 september wordt zeer waarschijnlijk niet gehaald. Gedacht wordt aan 1 oktober. Dat heeft wethouder Ruud van Harten (CU-SGP) vanavond meegedeeld aan de Vlaardingse gemeenteraad.

De vertraging zit volledig bij de projectorganisatie Hoekse Lijn, zegt Van Harten. “Het heeft in ieder geval te maken met vele aannemers. En ze kunnen hier en daar wel wat schuiven in de werkzaamheden, maar op een gegeven moment houdt het schuiven op als er ergens vertraging optreedt”, aldus de wethouder in een summiere toelichting.

Vanuit de projectorganisatie zou niet echt de drang aanwezig zijn om een nieuwe datum bekend te maken. De bestuurscommissie heeft hier toch op aangedrongen, zodat de reiziger niet op het aller laatste moment verrast wordt. Van Harten: “De bedoeling is dat zaken voor het zomerreces duidelijk worden.”

Het oude station van Hoek van Holland Haven
Het oude station van Hoek van Holland Haven. Hier zijn nog een aantal dingen zichtbaar uit het NS tijdperk.

Speciale dienstregeling strandopening Hoek van Holland 25 mei

Aanstaande donderdag 25 mei is het Hemelvaart en wordt in Hoek van Holland het strandseizoen geopend. Tijdens deze dag is er een speciale dienstregeling van kracht voor het vervangd vervoer van de Hoekse Lijn.

Tijdens de stranddagen rijdt de RET met drie extra buslijnen (716, 717 en 718). Deze zullen ook aanstaande donderdag ingezet worden. Bus 711, 713, 716, 717 en 718 zullen in Hoek van Holland die dag alleen de tijdelijke halte aan de oude Langeweg aandoen. Vanaf daar begint het festivalterrein en is het 1,5 km lopen tot het strand.

 • Bus 711 (Sneldienst Oude Langeweg - Schiedam Centrum)
  Rijdt twee keer per uur tussen 08:00 uur en 00:30 uur.
 • Bus 713 (Stopdienst Oude Langeweg - Schiedam Centrum)
  Rijdt twee keer per uur tussen 08:00 uur en 00:30 uur. Stopt op alle tussengelegen stations.
 • Bus 716 (Stranddienst Oude Langeweg - Schiedam Centrum)
  Rijdt vier keer per uur tussen 09:00 uur en 19:00 uur.
 • Bus 717 (Stranddienst Oude Langeweg - Vlaardingen Centrum)
  Rijdt twee keer per uur tussen 09:00 uur en 19:00 uur. Stopt op halte Vondelstraat (Vlaardingen).
 • Bus 718 (Stranddienst Oude Langeweg - Maassluis)
  Rijdt twee keer per uur tussen 09:00 uur en 19:00 uur. Stopt op Maassluis West.

Bij drukte worden er extra bussen ingezet.

Halte Oude Langeweg

RET past dienstregeling vervangend vervoer Hoekse Lijn aan

De RET heeft bekend gemaakt dat het per maandag 15 mei de dienstregeling van het vervangend vervoer met bussen op de Hoekse Lijn op enkele punten zal aanpassen. Zo zal de vertrektijden van bus 713 (stopdienst Vlaardingen West - Schiedam Centrum) en de vetrektijden van alle bussen 's avonds worden aangepast.

Na de eerste maand van vervangend vervoer heeft de RET gemerkt dat een deel van de reizigers uit met name Vlaardingen en Schiedam voor andere reisopties kiezen. Reizigers uit Vlaardingen pakken nu de fiets bijvoorbeeld naar metrostation Vijfsluizen om vervolgens met de metro richting Rotterdam te reizen. Ook is er een groep voormalige treinreizigers die tijdelijk voor de auto kiest tijdens de ombouwperiode van de Hoekse Lijn tot metrolijn. De nieuwe dienstregeling van het vervangend busvervoer sluit nu aan op de werkelijke vraag.

Kaart vervangend vervoer

Extra themavergadering Hoekse Lijn in Hoek van Holland

Het projectbureau Hoekse Lijn van de gemeente Rotterdam geeft op donderdagavond 20 april van 20:00 uur tot 21:30 uur in de Hoekstee (Mercatorweg 50) een extra toelichting over de aanleg van de Hoekse Lijn. Ook de onderwerpen die daar direct of indirect mee te maken hebben, zoals de H6-weg, buitenruimte Strandboulevard en eindstation Hoek van Holland Strand, worden belicht. Bewoners en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd hierbij te aanwezig zijn.

Programma Themavergadering Hoekse Lijn:

 • ·Ombouw en spoorverlenging Hoekse Lijn
 • ·H6-weg en buitenruimte Hoek van Holland Haven
 • ·Inrichtingsplan Buitenruimte Strandweg
 • ·Buitenruimte Strandboulevard
 • ·Buitenruimte eindstation Hoek van Holland Strand
 • ·Klankbordgroep Buitenruimte

Zie Bestuurlijk Informatiesysteem Rotterdam voor de concept PvE's (Programma van Eisen).

Nederlandse Spoorwegen bedankt! Ombouw naar metro van start

De Nederlandse Spoorwegen heeft afgelopen nacht afscheid genomen van de Hoekse Lijn. Op Rotterdam Centraal vertrok om 00:32 uur de een-na-laatste trein naar Hoek van Holland Haven vol met reizigers, waaronder genodigden. Tijdens de reis werden door de intercom korte toespraken gehouden. De laatste trein vertrok om 00:56 uur naar Rotterdam Centraal. Nadat de trein de nodige vertraging had opgelopen kwam deze om 01:14 uur aan op spoor 2 van Hoek van Holland Haven. Daar werd door de Nederlandse Spoorwegen de lijn symbolisch overgedragen naar de RET.

Zaterdagochtend is ProRail begonnen met het ontmantelen van de lijn en is deze losgekoppeld van de Oude Lijn (spoorlijn Amsterdam - Rotterdam). Ook wordt de stroom van de bovenleiding afgehaald en de spoorbomen buiten dienst gesteld. Maandagmorgen vroeg moet dat afgerond zijn. Dan gaan de aannemers van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag aan de slag met de ombouw.

Tot september rijden er vervangend vervoer in de vorm van bussen. We bedanken de Nederlandse Spoorwegen voor de vele jaren dienst op deze lijn!

Het einde van het tijdperk is bijna nabij

De laatste dag dat de treinen van de Nederlandse Spoorwegen rijden is helaas aangebroken. Later vanmiddag om 15:53 uur vertrekt op Hoek van Holland Strand de laatste trein naar Rotterdam Centraal. Op Vlaardingen Centrum rijdt vanavond om 18:10 uur de laatste spitsstrein (14100 serie) naar Rotterdam Centraal. Op Maassluis West vertrekt vanavond om 21:48 uur de laatste trein uit de 4200 serie naar Rotterdam Centraal.

In de nacht naar zaterdag 1 april om 00:32 uur vertrekt de laatste trein (eigenlijk de een-na-laatste*) op de Hoekse Lijn van spoor 1 van Rotterdam Centraal naar Hoek van Holland Haven (spoor 3). Deze laatste trein is extra lang en toegankelijk voor iedereen met een geldig vervoersbewijs. Machinist Gerard van Dijk en conducteur Sander Bakker hebben de leiding. Van de steden die aan de Hoekse Lijn liggen zullen burgemeesters en loco-burgemeesters aan boord zijn. Op Rotterdam Centraal zal Pex Langenberg (wethouder Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur en loco-burgemeester van de gemeente Rotterdam) opstappen, gevolgd door burgermeester Cor Lamers op Schiedam Centrum. Op Vlaardingen Centrum zal Annemiek Jetten (burgermeester van Vlaardingen) opstappen en als laatste op Maassluis Edo Haan (burgermeester van Maassluis). Op elk station zal er een speciaal verhaal door de intercom te horen zijn.

* Om 00:56 uur vertrekt er nog een trein vanaf Hoek van Holland Haven naar Rotterdam Centraal.