Welkom op Hoekse Lijn.nl. Hier vindt u het laatste nieuws over deze spoorlijn tussen Schiedam Centrum en Hoek van Holland Strand.

Donderdag extra bussen opening strandseizoen Hoek van Holland

Aanstaande donderdag 10 mei is het Hemelvaartsdag en dan is de opening van het strandseizoen in Hoek van Holland. De RET rijdt deze dag volgens een speciale dienstregeling.

Tijdens deze dag worden er twee extra buslijnen ingezet, lijn 716 en 717. Naast lijn 711 en 713 hebben deze als eindpunt de tijdelijke halte aan de Oude Langeweg in Hoek van Holland. Vanaf daar begint het festivalterrein en is het 1,5 km lopen tot het strand.

 • Bus 711 (Sneldienst Oude Langeweg - Schiedam Centrum)
  Rijdt twee keer per uur. Stopt onderweg alleen bij station Hoek van Holland Haven.
 • Bus 713 (Stopdienst Oude Langeweg - Schiedam Centrum)
  Rijdt twee keer per uur. Stopt op alle tussengelegen stations.
 • Bus 716 (Stranddienst Oude Langeweg - Schiedam Centrum)
  Rijdt twee keer per uur. Stopt niet op tussengelegen stations.
 • Bus 717 (Stranddienst Oude Langeweg - Metrostation Vijfsluizen)
  Rijdt twee keer per uur. Stopt op alle tussengelegen stations (Vlaardingen Oost, Vlaardingen Centrum, Vlaardingen West, Maassluis Centrum, Maassluis West en Steendijkpolder).

Zorg deze dag voor voldoende saldo (minimaal € 15). Op de tijdelijke halte aan de Oude Langeweg in Hoek van Holland staat geen kaartautomaat.

Bij drukte worden er extra bussen ingezet. Zie voor meer informatie de flyer.

De tijdelijke halte Oude Langeweg (Hoek van Holland) vorig jaar
De tijdelijke halte Oude Langeweg (Hoek van Holland) vorig jaar

Gemeente Rotterdam trekt 2 ton uit voor compensatie Hoekse ondernemers

De Gemeente Rotterdam heeft vandaag bekend gemaakt dat zij € 207.500 beschikbaar stellen als compensatiebudget voor de ondernemers van Hoek van Holland. Dit naar aanleiding van een motie om de Hoekse ondernemers tegemoet te komen voor de vertraging die is ontstaan tijdens de ombouw van de Hoekse Lijn naar metrolijn.

Het pakket bestaat uit verkeersmaatregelen tijdens de opening van het strandseizoen, die plaatsvindt op donderdag 10 mei, promotie van het vervangend busvervoer naar Hoek van Holland, een promotiecampagne voor Hoek van Holland en de organisatie van extra evenementen. Vanuit het project Hoekse Lijn is budget vrijgemaakt om dit pakket te bekostigen.

Er wordt een promotiecampagne gestart voor Hoek van Holland waar aandacht is voor het dorp, de musea, strand, evenementen en culinaire tips. En er wordt onderzocht of deze zomer in Hoek van Holland twee extra evenementen kunnen worden georganiseerd, het Hoekse Open Lucht Festival en de Hulpverleningsdag. Ook krijgen reizigers die gebruik maken van het vervangend busvervoer een voucher die tijdens een bezoek aan Hoek van Holland kan worden ingewisseld.

Vereiste documenten voor indienststellingsvergunning niet op tijd aangeleverd

Naast de beveiligingssoftware, die in de voortgangsrapportage van vorige maand kopzorgen bleef bezorgen, komt er deze maand een nieuw probleem bij; het documentenmanagement. Dit valt te lezen in de voortgangsrapportage van april 2018 van wethouder Visser aan de gemeenteraad van Rotterdam.

Voor de indienststellingsvergunning zijn een aantal vereiste documenten nodig. Momenteel ontbreken er een aantal documenten. Dit komt doordat sommige eisen van het I-PvE niet zijn vastgelegd in contracten. Dit heeft tot gevolg dat een aantal vereiste documenten niet op tijd aangeleverd kunnen worden, wat de validatie enverificatie, acceptatie door RET Beheer en het verkrijgen van benodigde vergunningen voortesten en indienstelling kan bemoeilijken. Momenteel wordt een documentplanning opgesteld.

Naar aanleiding van de taludafschuiving in december 2017 zijn er een aantal maatregelen getroffen bij Vlaardingen en Maassluis. Deze werkzaamheden zijn onlangs afgerond. Wel moet de stabiliteit van de kabelkoker nog worden verbeterd. Dit heeft geen gevolg op de planning van ingebruikname van de Hoekse Lijn als metrolijn in het 4e kwartaal van 2018.

Verder heeft wethouder Visser het nog over de verlenging van de Hoekse Lijn naar het strand. Momenteel wordt er gewerkt aan de raming en de planning die eind april gereed moeten zijn. Op 1 maart heeft een zitting plaatsgevonden bij de Raad van State over het bestemmingsplan 'Hoek van Holland-Spoorverlenging' (het kruispunt bij de Strandweg). Uiterlijk 24 mei wordt de uitspraak verwacht.

Oplevering beveiligingssoftware gaat twee maanden langer duren

De beveiligingssoftware voor de Hoekse Lijn blijft kopzorgen geven. In de voortgangsrapportage van maart 2018 van wethouder Visser aan de gemeenteraad van Rotterdam schrijft hij dat het ontwikkelen van de software twee maanden langer gaat duren. Dit heeft geen effect op de planning van ingebruikname van de Hoekse Lijn als metrolijn in het 4e kwartaal van 2018.

Momenteel ligt de beveiligingssoftware in het kritieke pad van de planning. Om dynamisch te kunnen testen is tijdelijke oplevering noodzakelijk. In tussentijdse softwarereleases wordt er nieuwe functionaliteit geintroduceerd. Er wordt nadrukkelijk gestuurd op de stabliteit van de planning zodat deze steeds nauwkeuriger wordt.

Voorheen was de planning dat de beveiligingssoftware opgeleverd zou worden in mei 2018. Dit is nu vertraagd naar eind juni 2018.

Wethouder Rotterdam stapt op vanwege kritisch rapport

Donderdag is Pex Langenberg (D66), wethouder van Rotterdam, opgestapt. Dit naar aanleiding van het kritische rapport van de onderzoekscommissie Hoekse Lijn die vorige week donderdag is gepresenteerd. Hierin wordt Langenberg verweten dat hij niet op tijd heeft ingegrepen en de raad niet tijdig heeft geinformeerd.

"Ik heb altijd naar eer en geweten gehandeld, maar op sommige momenten had mijn reactie scherper kunnen zijn. Achteraf had ik kritischer moeten zijn", zei Langenberg in het debat over het rapport dat donderdag in de gemeenteraad werd behandeld.

"Uw onderzoeksrapport trekt stevige conclusies die ik niet op alle fronten deel, maar waar ik als wethouder uiteindelijk en altijd wel verantwoordelijk voor ben. Daarom voel ik mij ook genoodzaakt mijn functie als wethouder van Rotterdam neer te leggen."

De vergadering van de gemeenteraad kan hier teruggekeken worden.

Onvoldoende regie en voorbereiding ombouw Hoekse Lijn

Vandaag heeft de onderzoekscommissie Hoekse Lijn het eindrapport aan de gemeenteraad van Rotterdam gepresenteerd over de oorzaken van de vertraging en kostenoverschrijding bij de ombouw van de Hoekse Lijn naar metrolijn. Hierin wordt geconcludeerd dat Wethouder Pex Langenberg (D66) van Rotterdam heeft grote steken heeft laten vallen.

Zo is er onvoldoende regie op het project terwijl dat juist essentieel is met deze complexe projecten met veel partijen. Ook was de voorbereiding minimaal. Toen op 1 april 2017 de treinverbinding werd gestaakt en de ombouw van start moest gaan, bleek dat veel voorbereidende werkzaamheden nog niet waren afgerond.

Ook liet de projectorganisatie te wensen over. Zo is er in december 2016 een audit geweest op de projectorganisatie en daaruit kwam dat de het project op dat moment niet klaar was voor de uitvoeringsfase. Dit is pas 2 maanden later, in februari 2017, bij de wethouder bekend geworden.

De onderzoekscommissie Hoekse Lijn werd aangesteld na een besluit van de gemeenteraad op 14 december 2017. Op 11 januari 2018 heeft de gemeenteraad besloten de volgende raadsleden te benomen tot lid van de onderzoekscommissie Hoekse Lijn:

 • Jan Willem Verheij (VVD) - voorzitter
 • Leo Bruijn (PvdA) - plaatsvervangend voorzitter
 • Leo de Kleijn (SP)
 • Samuel Schampers (D66)
 • Luuk Wilson (Leefbaar Rotterdam)

Het rapport Raadsonderzoek Hoekse Lijn is te lezen op de website van de Gemeente Rotterdam.

Raadsonderzoek Hoekse Lijn

 

Akkoord over 90 miljoen euro extra voor ombouw Hoekse Lijn

De gemeente Rotterdam, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de RET hebben samen een akkoord gesloten over de verdeling van de extra kosten van 90 miljoen euro voor de ombouw van de Hoekse Lijn naar metrolijn. De gemeente Rotterdam neemt 35 miljoen euro voor zijn rekening en de MRDH en RET elk 27,5 miljoen euro.

De RET mag daarvoor als ruil 4 jaar langer het tram- en metrovervoer verzorgen in Rotterdam. De consessie liep af in 2026 en is nu verlengd naar 2030. De MRDH bestaat uit 23 gemeenten en sommige gemeenten (zoals Vlaardingen en Maassluis) gaven aan, kort nadat bekend was dat er extra kosten gemoeid zijn, niet te willen meebetalen daaraan.

Ook is er zekerheid over de verlenging van de Hoekse Lijn naar het strand van Hoek van Holland. De provincie Zuid-Holland heeft 20 miljoen euro toegezegd. De planning is nu dat de verlenging begin 2020 klaar is.

Op 1 april 2017 begon de ombouw van de Hoekse Lijn naar metrolijn en de metro zouden in september 2017 gaan rijden. In juli dat jaar werd bekend dat de planning van 5 maanden te optimitisch was en er uitstond uitstel naar februari 2018. In december 2017 was er opnieuw uitstel naar het 4e kwartaal 2018. Donderdag wordt het resultaat van het onderzoek van de gemeenteraad van Rotterdam gepresenteerd over de oorzaken van de vertraging en de kostenoverschrijdingen. Volgende week wordt er over gedebatteerd en mogelijk wordt er dan ook over de positie van Pex Langenberg gesproken.

Nieuwe testfase van start gegaan

Deze week is op de Hoekse Lijn begonnen met een nieuwe testfase met metrovoertuigen. De snelheid zal stapsgewijs opgebouwd worden om de interactie tussen het voertuig, het spoor en de bovenleiding te testen. Er worden ook controletesten uitgevoerd bij de stations en de geluidsschermen. Zo zal de spleetbreedte bij de perrons getest worden en worden er geluidsmetingen uitgevoerd bij de schermen langs de baan in Maassluis. Deze werkzaamheden behoren tot de eerste twee stappen van in totaal zes stappen die hieronder staan opgesomd. De volgende stappen zullen in een later stadium volgen.

 1. Uitvoeren van testen zonder spoorbeveiliging en overweg installaties (max. 40 km/h)
 2. Uitvoeren van testen zonder spoorbeveiliging en overweg installaties (van 40 tot. 80 km/h)
 3. Testen overweginstallaties met één passerend voertuig (max. 80 km/h)
 4. Testen spoorbeveiligingsinstallatie, met werkende overwegen (max. 100 km/h)
 5. Uitvoeren van scenario en capaciteitstesten (max. 100km/h)
 6. Uitvoeren proefbedrijf waarin er op een “normale” dienstregeling wordt gereden

Deze week (maandag 12 februari tot vrijdag 16 februari 2018, van 08.00 - 23.00 uur), rijden er metro's testritten met maximaal 40 km/h. Deze vinden plaats over het hele traject van de Hoekse Lijn. Bij elke overweg die uitmaakt van de testrit staan verkeerregelaars en een grenswachter die in contact staat met het metrovoertuig. Bij het passeren van een overgang door de metro wordt wegverkeer en voetgangers tijdelijk tegengehouden. Dit kan enkele minuten duren.

Zaterdag 17 februari van 18.00 uur tot 23.00 uur en zondag 18 februari van 08.00 tot 23.00 uur worden naast bovenstaande testritten ook 4 testritten (zowel zaterdag als zondag) met maximaal 80 km/h uitgevoerd. Deze vinden plaats tussen station Maassluis Centrum en station Hoek van Holland Haven. Aanvullend op de maatregelen bij een passage van 40 km/h zal de overweg ook fysiek worden afgesloten door middel van “skigaas”. Dit kan gemiddeld 10 minuten in beslag nemen totdat de overgang weer open is.

Compensatiemaatregelen vervangend busvervoer sinds 1 februari 2018

Sinds 1 februari 2018 heeft de RET twee nieuwe compensatiemaatregelen ingevoerd om reizigers tegemoet te komen die vanwege de vertraging van de ombouw van de Hoekse Lijn tot metrolijn langer gebruik moeten maken van het vervangend busvervoer (buslijnen 711 t/m 714 en 156). Dit zijn Korting op saldoreizen en Abonnementkorting.

Voor Korting op saldoreizen heeft de RET het kilometertarief van € 0,139 met 63% verlaagt naar € 0,05 per kilometer. Ga je bijvoorbeeld van Hoek van Holland Haven naar Schiedam Centrum, dan betaal je nu voor een enkele rijs € 1,93. Dit verlaagde kilometertarief geldt totdat de metro op de Hoekse Lijn gaat rijden en is van is van toepassing op:

 • Reizen op saldo voltarief en reductietarief
 • RET Maandkorting 40%
 • RET Maandkorting 20%
 • Altijd Korting Maand
 • Altijd Korting Jaar

Reizigers die een abonnement hebben, komen in aanmerking voor Abonnementkorting. De hoogte van de maandelijkse korting is afhankelijk van het aantal dagen dat er met de abonnementen gebruik is gemaakt van het vervangend busvervoer.

 • 20 dagen en meer: € 40,00 restitutie
 • 15 t/m 19 dagen: € 30,00 restitutie
 • 10 t/m 14 dagen: € 20,00 restitutie

Check de website van de RET voor meer informatie over hoe je de restitutie kan aanvragen.

Verlenging Hoekse Lijn naar strand Hoek van Holland nog onzeker

Het is nog onzeker of de verlenging van de Hoekse Lijn naar het strand van Hoek van Holland eind 2019 gereed is. Dat schrijft wethouder Pex Langenberg in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad over de huidige stand van zaken van de ombouw van de Hoekse Lijn naar metrolijn.

Momenteel lopen er onderhandelingen tussen de gemeente Rotterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag over de financiering van de extra kosten van 90 miljoen euro (mocht er uitgegaan worden van het 'worst case scenario'). De planning blijft dat de eerste metro in het vierde kwartaal dit jaar gaat rijden. Echter worden er in de brief ook een aantal risico's genoemd die zich kunnen voordoen. Zoals de spoorbeveiligingssoftware die op het kritieke pad in de planning ligt. Er zijn beheersmaatregelen getroffen om de impact van de risico's te beperken.

In december 2017 heeft er een taludafschuiving plaatsgevonden langs het traject. Hierbij is extra grond die was aangebracht, om de bestaande taluds te verbreden, afgeschoven. Het is nog onbekend wat de oorzaak hiervan was en het is nog niet duidelijk wat de impact is van de herstelwerkzaamheden op de planning en het budget. Het spoor is intact gebleven en de metrostellen kunnen over de baan rijden.

Naar aanleiding van de motie Compensatie voor Hoekse ondernemers heeft er onlangs een gesprek plaatsgevonden met de vertegenwoordigers van de ondernemers van het dorp en het strand. Zo krijgen de ondernemers compensatie en willen ze Hoek van Holland meer promoten met activiteiten. Hieronder een interview van de WOS met Kees Schalkoort van de Hoekse ondernemersvereniging.