Welkom op Hoekse Lijn.nl. Hier vindt u het laatste nieuws over deze spoorlijn tussen Schiedam Centrum en Hoek van Holland Strand.

Wethouder Rotterdam stapt op vanwege kritisch rapport

Donderdag is Pex Langenberg (D66), wethouder van Rotterdam, opgestapt. Dit naar aanleiding van het kritische rapport van de onderzoekscommissie Hoekse Lijn die vorige week donderdag is gepresenteerd. Hierin wordt Langenberg verweten dat hij niet op tijd heeft ingegrepen en de raad niet tijdig heeft geinformeerd.

"Ik heb altijd naar eer en geweten gehandeld, maar op sommige momenten had mijn reactie scherper kunnen zijn. Achteraf had ik kritischer moeten zijn", zei Langenberg in het debat over het rapport dat donderdag in de gemeenteraad werd behandeld.

"Uw onderzoeksrapport trekt stevige conclusies die ik niet op alle fronten deel, maar waar ik als wethouder uiteindelijk en altijd wel verantwoordelijk voor ben. Daarom voel ik mij ook genoodzaakt mijn functie als wethouder van Rotterdam neer te leggen."

De vergadering van de gemeenteraad kan hier teruggekeken worden.

Onvoldoende regie en voorbereiding ombouw Hoekse Lijn

Vandaag heeft de onderzoekscommissie Hoekse Lijn het eindrapport aan de gemeenteraad van Rotterdam gepresenteerd over de oorzaken van de vertraging en kostenoverschrijding bij de ombouw van de Hoekse Lijn naar metrolijn. Hierin wordt geconcludeerd dat Wethouder Pex Langenberg (D66) van Rotterdam heeft grote steken heeft laten vallen.

Zo is er onvoldoende regie op het project terwijl dat juist essentieel is met deze complexe projecten met veel partijen. Ook was de voorbereiding minimaal. Toen op 1 april 2017 de treinverbinding werd gestaakt en de ombouw van start moest gaan, bleek dat veel voorbereidende werkzaamheden nog niet waren afgerond.

Ook liet de projectorganisatie te wensen over. Zo is er in december 2016 een audit geweest op de projectorganisatie en daaruit kwam dat de het project op dat moment niet klaar was voor de uitvoeringsfase. Dit is pas 2 maanden later, in februari 2017, bij de wethouder bekend geworden.

De onderzoekscommissie Hoekse Lijn werd aangesteld na een besluit van de gemeenteraad op 14 december 2017. Op 11 januari 2018 heeft de gemeenteraad besloten de volgende raadsleden te benomen tot lid van de onderzoekscommissie Hoekse Lijn:

 • Jan Willem Verheij (VVD) - voorzitter
 • Leo Bruijn (PvdA) - plaatsvervangend voorzitter
 • Leo de Kleijn (SP)
 • Samuel Schampers (D66)
 • Luuk Wilson (Leefbaar Rotterdam)

Het rapport Raadsonderzoek Hoekse Lijn is te lezen op de website van de Gemeente Rotterdam.

Raadsonderzoek Hoekse Lijn

 

Akkoord over 90 miljoen euro extra voor ombouw Hoekse Lijn

De gemeente Rotterdam, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de RET hebben samen een akkoord gesloten over de verdeling van de extra kosten van 90 miljoen euro voor de ombouw van de Hoekse Lijn naar metrolijn. De gemeente Rotterdam neemt 35 miljoen euro voor zijn rekening en de MRDH en RET elk 27,5 miljoen euro.

De RET mag daarvoor als ruil 4 jaar langer het tram- en metrovervoer verzorgen in Rotterdam. De consessie liep af in 2026 en is nu verlengd naar 2030. De MRDH bestaat uit 23 gemeenten en sommige gemeenten (zoals Vlaardingen en Maassluis) gaven aan, kort nadat bekend was dat er extra kosten gemoeid zijn, niet te willen meebetalen daaraan.

Ook is er zekerheid over de verlenging van de Hoekse Lijn naar het strand van Hoek van Holland. De provincie Zuid-Holland heeft 20 miljoen euro toegezegd. De planning is nu dat de verlenging begin 2020 klaar is.

Op 1 april 2017 begon de ombouw van de Hoekse Lijn naar metrolijn en de metro zouden in september 2017 gaan rijden. In juli dat jaar werd bekend dat de planning van 5 maanden te optimitisch was en er uitstond uitstel naar februari 2018. In december 2017 was er opnieuw uitstel naar het 4e kwartaal 2018. Donderdag wordt het resultaat van het onderzoek van de gemeenteraad van Rotterdam gepresenteerd over de oorzaken van de vertraging en de kostenoverschrijdingen. Volgende week wordt er over gedebatteerd en mogelijk wordt er dan ook over de positie van Pex Langenberg gesproken.

Nieuwe testfase van start gegaan

Deze week is op de Hoekse Lijn begonnen met een nieuwe testfase met metrovoertuigen. De snelheid zal stapsgewijs opgebouwd worden om de interactie tussen het voertuig, het spoor en de bovenleiding te testen. Er worden ook controletesten uitgevoerd bij de stations en de geluidsschermen. Zo zal de spleetbreedte bij de perrons getest worden en worden er geluidsmetingen uitgevoerd bij de schermen langs de baan in Maassluis. Deze werkzaamheden behoren tot de eerste twee stappen van in totaal zes stappen die hieronder staan opgesomd. De volgende stappen zullen in een later stadium volgen.

 1. Uitvoeren van testen zonder spoorbeveiliging en overweg installaties (max. 40 km/h)
 2. Uitvoeren van testen zonder spoorbeveiliging en overweg installaties (van 40 tot. 80 km/h)
 3. Testen overweginstallaties met één passerend voertuig (max. 80 km/h)
 4. Testen spoorbeveiligingsinstallatie, met werkende overwegen (max. 100 km/h)
 5. Uitvoeren van scenario en capaciteitstesten (max. 100km/h)
 6. Uitvoeren proefbedrijf waarin er op een “normale” dienstregeling wordt gereden

Deze week (maandag 12 februari tot vrijdag 16 februari 2018, van 08.00 - 23.00 uur), rijden er metro's testritten met maximaal 40 km/h. Deze vinden plaats over het hele traject van de Hoekse Lijn. Bij elke overweg die uitmaakt van de testrit staan verkeerregelaars en een grenswachter die in contact staat met het metrovoertuig. Bij het passeren van een overgang door de metro wordt wegverkeer en voetgangers tijdelijk tegengehouden. Dit kan enkele minuten duren.

Zaterdag 17 februari van 18.00 uur tot 23.00 uur en zondag 18 februari van 08.00 tot 23.00 uur worden naast bovenstaande testritten ook 4 testritten (zowel zaterdag als zondag) met maximaal 80 km/h uitgevoerd. Deze vinden plaats tussen station Maassluis Centrum en station Hoek van Holland Haven. Aanvullend op de maatregelen bij een passage van 40 km/h zal de overweg ook fysiek worden afgesloten door middel van “skigaas”. Dit kan gemiddeld 10 minuten in beslag nemen totdat de overgang weer open is.

Compensatiemaatregelen vervangend busvervoer sinds 1 februari 2018

Sinds 1 februari 2018 heeft de RET twee nieuwe compensatiemaatregelen ingevoerd om reizigers tegemoet te komen die vanwege de vertraging van de ombouw van de Hoekse Lijn tot metrolijn langer gebruik moeten maken van het vervangend busvervoer (buslijnen 711 t/m 714 en 156). Dit zijn Korting op saldoreizen en Abonnementkorting.

Voor Korting op saldoreizen heeft de RET het kilometertarief van € 0,139 met 63% verlaagt naar € 0,05 per kilometer. Ga je bijvoorbeeld van Hoek van Holland Haven naar Schiedam Centrum, dan betaal je nu voor een enkele rijs € 1,93. Dit verlaagde kilometertarief geldt totdat de metro op de Hoekse Lijn gaat rijden en is van is van toepassing op:

 • Reizen op saldo voltarief en reductietarief
 • RET Maandkorting 40%
 • RET Maandkorting 20%
 • Altijd Korting Maand
 • Altijd Korting Jaar

Reizigers die een abonnement hebben, komen in aanmerking voor Abonnementkorting. De hoogte van de maandelijkse korting is afhankelijk van het aantal dagen dat er met de abonnementen gebruik is gemaakt van het vervangend busvervoer.

 • 20 dagen en meer: € 40,00 restitutie
 • 15 t/m 19 dagen: € 30,00 restitutie
 • 10 t/m 14 dagen: € 20,00 restitutie

Check de website van de RET voor meer informatie over hoe je de restitutie kan aanvragen.

Verlenging Hoekse Lijn naar strand Hoek van Holland nog onzeker

Het is nog onzeker of de verlenging van de Hoekse Lijn naar het strand van Hoek van Holland eind 2019 gereed is. Dat schrijft wethouder Pex Langenberg in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad over de huidige stand van zaken van de ombouw van de Hoekse Lijn naar metrolijn.

Momenteel lopen er onderhandelingen tussen de gemeente Rotterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag over de financiering van de extra kosten van 90 miljoen euro (mocht er uitgegaan worden van het 'worst case scenario'). De planning blijft dat de eerste metro in het vierde kwartaal dit jaar gaat rijden. Echter worden er in de brief ook een aantal risico's genoemd die zich kunnen voordoen. Zoals de spoorbeveiligingssoftware die op het kritieke pad in de planning ligt. Er zijn beheersmaatregelen getroffen om de impact van de risico's te beperken.

In december 2017 heeft er een taludafschuiving plaatsgevonden langs het traject. Hierbij is extra grond die was aangebracht, om de bestaande taluds te verbreden, afgeschoven. Het is nog onbekend wat de oorzaak hiervan was en het is nog niet duidelijk wat de impact is van de herstelwerkzaamheden op de planning en het budget. Het spoor is intact gebleven en de metrostellen kunnen over de baan rijden.

Naar aanleiding van de motie Compensatie voor Hoekse ondernemers heeft er onlangs een gesprek plaatsgevonden met de vertegenwoordigers van de ondernemers van het dorp en het strand. Zo krijgen de ondernemers compensatie en willen ze Hoek van Holland meer promoten met activiteiten. Hieronder een interview van de WOS met Kees Schalkoort van de Hoekse ondernemersvereniging.

Opnieuw tegenvaller bij Vlaardingen: grond weggezakt

Deze week was er opnieuw een tegenvaller bij de ombouw van de Hoekse Lijn naar metrolijn. Bij de Industrieweg tussen de Van Beethovensingel en de Marathonweg (tussen station Vlaardingen West en station Vlaardingen Centrum) zijn problemen ontstaan. De grond is verschoven en de talud is verzakt.

Een woordvoerder van de projectleider heeft het volgende laten weten: "Het kan regenwater zijn of een lek in een waterleiding, maar we zijn nog op zoek naar de oorzaak". Om erger te voorkomen en de schade te kunnen herstellen is er over een lengte van 100 meter de sloot gedempt.

Volgens een woordvoerder zorgt deze nieuwe tegenvaller niet voor nog meer vertraging. Onlangs werd bekend dat de metro in het 4e kwartaal van 2018 pas gaat rijden.

Bij Vlaardingen is deze week de talud weggezakt
Bij Vlaardingen is deze week de talud weggezakt. Foto: Media TV.

Wethouder Langenberg biedt excuses aan voor opnieuw vertraging Hoekse Lijn

In een collegebrief aan de gemeenteraad van Rotterdam heeft Wethouder Pex Langenberg (D66) excuses aangeboden aan de reizigers van de Hoekse Lijn voor de opnieuw ontstaande vertraging met de ombouw van de Hoekse Lijn naar een metrolijn. Hij wil de reizigers tegemoet komen met een korting op de ritprijs en de dienstregeling wordt aangepast.

De ingebruikname van de Hoekse Lijn is verschoven van februari 2018 naar het 4e kwartaal van 2018. De reden van deze enorme vertraging is dat er vorige maand is geconstateerd dat de werkzaamheden aan de baan door de problemen met kabels en leidingen en met de schouw- en vluchtpaden later klaar zijn dan gedacht. Ook loopt de ontwikkeling van software voor de spoorbeveiliging bij fabrikant Bombardier door complexiteit meer vertraging op.

Er zijn echter ook een aantal nieuwe tegenvallers in het project geconstateerd. Kabel- en leidingwerk is nog niet gereed en er zijn problemen met de twee beweegbare bruggen bij Maassluis en Vlaardingen. Deze sluiten nog niet goed.

Kosten

Door deze enorme vertraging gaat het project meer kosten dan de 397 miljoen euro. Na februari 2018 komen er elke maand 3,5 miljoen euro kosten bij. In totaal komt dat op 25 tot 35 miljoen euro. In het slechtste geval wordt dit 90 miljoen euro. Wie er voor de extra kosten gaat opdraaien is nog niet bekend. Vandaag vergaderd de gemeenteraad over deze kwestie.

Aanpassingen dienstregeling en korting

De MRDH heeft extra geld beschikbaar gesteld aan de RET om een aantal maatregelen te kunnen treffen om het ongemak bij reizigers te verkleinen.

 • Lijn 711 (sneldienst Zeeplein Hoek van Holland - Station Schiedam Centrum): de bus die ingezet wordt voor vervoer van reizigers van Stena-Line (vertrek 08:00 uur) gaat voorafgaand een extra spitsrit rijden;
 • Lijn 712 (sneldienst Station Maassluis West - Station Schiedam Centrum): extra ritten in de ochtend- en avondspits;
 • Lijn 712 (sneldienst Station Schiedam Centrum - Station Maassluis West): er eindigen meer diensten van lijn 712 op Maassluis West;
 • Lijn 713 (stopdienst Zeeplein Hoek van Holland en Station Schiedam Centrum): eerste rit op werkdagen vertrekt 5 minuten eerder zodat reizigers de overstap op de trein op Station Schiedam Centrum kunnen halen;
 • Lijn 156 (Station Vlaardingen West - Vijfsluizen): dienstregeling wordt aangepast zodat deze beter gestroomlijnd met lijn 56 kan worden uitgevoerd - minder bussen die in een treintje achter elkaar rijden;
 • Bussen die uitrukken vanaf de remise in Maassluis gaan in dienst vanaf halte Maassluis Centrum en leveren hiermee extra rit naar Schiedam Centrum, (tot 08:30 uur).

Reizigers die op saldo reizen vanaf 1 februari 2018 krijgen gemiddeld een korting van 50% op de ritprijs. Abonnementhouders kunnen vanaf 1 februari 2018 tot 40 euro per maand saldosparen. Daarnaast vinden er zogeheten sympathieacties plaats, zoals het uitdelen van koffie.

Ombouw Hoekse Lijn tot metrolijn pas eind 2018 klaar

Bronnen hebben aan de NOS en RTV Rijnmond laten weten dat er bij de ombouw van de Hoekse Lijn tot metrolijn opnieuw enorme vertraging optreedt. Vermoedelijk gaat de metro pas in het laatste kwartaal van 2018 rijden.

Vanavond wordt de Rotterdamse gemeenteraad vertrouwelijk geïnformeerd over het debacle. Morgenochtend om 10:00 uur staat een openbare raadsvergadering op de agenda waar dit waarschijnlijk rond 11:00 uur aan de orde komt. Deze vergadering is live te volgen. Het nieuwe uitstel gaat opnieuw vele tientallen miljoenen euro extra kosten.

Sinds april wordt er gewerkt aan de ombouw tot metrolijn. Oorspronkelijk was de planning dat de metro in september 2017 zou gaan rijden. In juli bleek dat door een aantal tegenvallers dit niet haalbaar was en werd de oplevering verschoven naar februari 2018. Nu blijkt ook dat niet haalbaar. De oorspronkelijke investering is 312 miljoen euro. Daarbovenop is ongeveer 50 miljoen euro gereserveerd voor extra aanpassingen, indexeringen en eventuele tegenvallers. Wie voor de extra kosten gaat opdraaien, is nog onduidelijk.

Het nieuwe uitstel betekent dat reizigers nog langer gebruik moeten maken van het vervangend busvervoer, waar onlangs ook over is geklaagd dat deze overvol zijn waardoor mensen in het gangpad moeten staan.

De Rotterdamse VVD-fractieleider Jan-Willem Verheij weet van het nieuwe uitstel tot eind volgend jaar uit de wandelgangen.

Het is schrikbarend. Het is slecht nieuws voor al die reizigers die nu met de bus moeten en daardoor veel tijd verliezen. Maar het is ook funest voor de ondernemers op het strand van Hoek van Holland die het nog een zomer zonder trein- of metroverbinding moeten doen.


Bij het bord bij station Hoek van Holland Haven is de informatie wanneer het project gereed is verwijderd
Bij het bord bij station Hoek van Holland Haven is de informatie wanneer het project gereed is verwijderd.

Kamerlid stelt vragen over Hoekse Lijn

Afgelopen maandag heeft kamerlid Gijs van Dijk van de PvdA vragen gesteld aan de staatssecretaris van infrastructuur Stientje van Veldhoven over de vertraging van de ombouw van de Hoekse Lijn naar een metrolijn. Deze vragen gaan over de gewerkte verwachting, uitstel, overlast, expertise, belangenverstrengeling en geheimhouding.

 1. Kent u het artikel ‘Hoekse Lijn pas in maart of april gereed’ in “Metro Nieuws” van 5 december?
 2. Hoe verklaart u dat de ombouw van de Hoekse Lijn, ondanks de jarenlange voorbereiding, niet in september jl. is gaan rijden zoals de reizigers en betrokken gemeenten en vooral reizigers was voorgespiegeld?
 3. Klopt het dat de in juli bekend gemaakte datum van februari 2018 niet gehaald wordt? Zo ja, waarom is ook die nieuwe datum niet haalbaar? Wanneer gaat de metro nu eindelijk rijden?
 4. Deelt u onze mening dat het tijdelijk vervoer met bussen die in de spits bomvol zitten, waarbij de reizigers moeten staan en de bussen vaak vast komen te staan in de files op de A20, grote overlast oplevert voor de reizigers die aangewezen zijn op het openbaar vervoer?
 5. Hoe zijn de lessen van het eerder uitlopen van ombouwprojecten van spoorlijnen naar Light rail zoals bij de Randstadrail, meegenomen in de planning van het project van de Hoekse Lijn?.
 6. Hoe kan het zijn dat beveiligingssoftware niet op tijd klaar was en dat er nog kabels en leidingen toch niet goed in kaart blijken te zijn?
 7. Wie is bestuurlijk verantwoordelijk voor deze enorme vertraging en aan welk gremium dient er verantwoording te worden afgelegd? Welke rol heeft u als systeemverantwoordelijke en verstrekker van de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer aan de metropoolregio?
 8. Deelt u onze mening dat het onwenselijk is dat de Metropoolregio (MRDH) als de vervoerautoriteit het aanbestedende bestuursorgaan is, waarin tot voor kort de Rotterdamse wethouder verkeer en vervoer als portefeuillehouder Openbaar Vervoer van de MRDH optrad, maar diezelfde wethouder met zijn pet als Rotterdamse wethouder verantwoordelijk was voor de rol van opdrachtgever namens de gemeente Rotterdam?
 9. Waarom is het rapport met de second opinion van AT Osbourne strikt geheim verklaard? Bent u niet van mening dat de inwoners als belastingbetalers en reizigers kunnen zien waarom deze grote vertraging is opgetreden en wat eraan gedaan wordt om de Hoekse Lijn zo snel mogelijk in gebruik te nemen? Kunt u vanuit uw bestuurlijke verantwoordelijkheid een oordeel geven over het geheim verklaren van de second opinion?
 10. Klopt het dat vanuit de bestuurlijke overeenkomst van december 2014 de gemeente Rotterdam verantwoordelijk is voor de extra kosten die de grote uitloop van het project met zich meebrengt? Waar verwacht u dat deze meerkosten financieel op neer zullen komen?

Eind december is er duidelijkheid of de metro in februari 2018 gaat rijden.