Vereiste documenten voor indienststellingsvergunning niet op tijd aangeleverd

Naast de beveiligingssoftware, die in de voortgangsrapportage van vorige maand kopzorgen bleef bezorgen, komt er deze maand een nieuw probleem bij; het documentenmanagement. Dit valt te lezen in de voortgangsrapportage van april 2018 van wethouder Visser aan de gemeenteraad van Rotterdam.

Voor de indienststellingsvergunning zijn een aantal vereiste documenten nodig. Momenteel ontbreken er een aantal documenten. Dit komt doordat sommige eisen van het I-PvE niet zijn vastgelegd in contracten. Dit heeft tot gevolg dat een aantal vereiste documenten niet op tijd aangeleverd kunnen worden, wat de validatie enverificatie, acceptatie door RET Beheer en het verkrijgen van benodigde vergunningen voortesten en indienstelling kan bemoeilijken. Momenteel wordt een documentplanning opgesteld.

Naar aanleiding van de taludafschuiving in december 2017 zijn er een aantal maatregelen getroffen bij Vlaardingen en Maassluis. Deze werkzaamheden zijn onlangs afgerond. Wel moet de stabiliteit van de kabelkoker nog worden verbeterd. Dit heeft geen gevolg op de planning van ingebruikname van de Hoekse Lijn als metrolijn in het 4e kwartaal van 2018.

Verder heeft wethouder Visser het nog over de verlenging van de Hoekse Lijn naar het strand. Momenteel wordt er gewerkt aan de raming en de planning die eind april gereed moeten zijn. Op 1 maart heeft een zitting plaatsgevonden bij de Raad van State over het bestemmingsplan 'Hoek van Holland-Spoorverlenging' (het kruispunt bij de Strandweg). Uiterlijk 24 mei wordt de uitspraak verwacht.