Welkom op Hoekse Lijn.nl. Hier vindt u het laatste nieuws over deze spoorlijn tussen Schiedam Centrum en Hoek van Holland Strand.

Metro gaat pas eind januari 2019 rijden

Het is nu definitief: de metro gaat dit jaar niet meer rijden op de Hoekse Lijn. De Rotterdamse wethouder Adriaan Visser heeft vrijdag bekend gemaakt dat de metro nu eind januari 2019 gaat rijden. Maar dan mag er ook niets mis gaan. De extra vertraging kost niet meer geld volgens de wethouder.

De exploitatieversie van de spoorbeveiligingssoftware wordt door Bombardier op 5 november opgeleverd. Een eerdere oplevering is niet mogelijk. Daarna zijn er minimaal 6 weken nodig voor het gehele traject van aanvraag tot verlening van de vergunning en 4 tot 5 weken voor het proefbedrijf. Er wordt dan volgens dienstregeling gereden.

Diverse raadsleden van de gemeente Maassluis, Vlaardingen en Schiedam werden woensdagavond bijgepraat over de Hoekse Lijn. Door het projectbureau Hoekse Lijn werd volgehouden dat de metro dit jaar nog gaat rijden. Maar bij doorvragen kwamen er onzekerheden naar boven. Maar volgens het projectbureau kan alles versneld worden waardoor het past. Niet dus. Raadsleden van D66 voelden zich in het ootje genomen.

Sinds 1 april 2017 rijden er geen treinen meer op de Hoekse Lijn. De bedoeling was dat de ombouw naar metrolijn in september 2017 gereed zou zijn. Al snel bleek die datum veel te voorbarig. Inmiddels zijn we een jaar verder.

Metro's bij Hoek van Holland Haven
Metro's bij Hoek van Holland Haven (13 september 2018)

Metro gaat waarschijnlijk pas in 2019 rijden

Opnieuw dreigt er vertraging voor de ingebruikname van de Hoekse Lijn als metrolijn. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de metro in het 4e kwartaal gaat rijden. Dit komt doordat er weer problemen zijn met de spoorbeveiligingssoftware. Dat schrijft wethouder Visser van de Gemeente Rotterdam in de maandelijkse voortgangsrapportage.

In augustus was er opnieuw vertraging in de oplevering van tussenversies van de spoorbeveiligingssoftware. Hierdoor heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de directie van de RET en de directie van Bombardier (de leverancier van de spoorbeveiligingssoftware) over de planning. Tijdens dat gesprek is duidelijk geworden dat de spoorbeveiligingssoftware inclusief veiligheidsverklaring (is nodig voor start proefbedrijf en exploitatie) nu pas in de eerste week van november wordt opgeleverd.

Als de eindversie van de spoorbeveiligingssoftware is opgeleverd, moet er een indienststellingsvergunning worden afgegeven door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), wat 7 weken duurt, en daarna moet het proefbedrijf nog uitgevoerd worden. Hierdoor komt de planning zwaar onder druk te staan en daardoor is de start van de exploitatie in het 4e kwartaal van 2018 hoogst onzeker.

Het probleem met de bruggen, waar in juni over gerapporteerd werd, is wel opgelost. Er was sprake van onbelans in de bruggen doordat er nieuwe meetapparatuur is aangebracht. De bruggen zijn opnieuw uitgebalanceerd en de daaraan gerelateerde storingen zijn verholpen.

Sinds 1 april 2017 rijden er geen treinen meer op de Hoekse Lijn. De bedoeling was dat de ombouw naar metrolijn in september 2017 gereed zou zijn. Al snel bleek die datum veel te voorbarig.

Het tijdelijke station Hoek van Holland Haven
Het tijdelijke station Hoek van Holland Haven (22 juli 2018)

Verlenging Hoekse Lijn naar strand Hoek van Holland mag doorgaan

De verlenging van de Hoekse Lijn naar het strand van Hoek van Holland mag doorgaan. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag alle bezwaren tegen het bestemmingsplan "Hoek van Holland Spoorverlenging" afgewezen.

Noodzaak verlenging

Zo vonden de bezwaarmakers de verlenging naar het strand niet nodig, omdat strandgangers maar een beperkt deel van het jaar gebruik maken van de lijn en er alternatieven zijn zoals pendelbussen. De gemeenteraad heeft echter voldoende kunnen aantonen dat de noodzaak wel bestaat en dat er geen alternatief nodig is. In de huidige situatie is de infrastructuur naar Hoek van Holland op drukke stranddagen overbelast.

Verder heeft de gemeenteraad overtuigend aangetoond dat de reizigerscapaciteit van die alternatieven, zoals pendelbussen, te beperkt is in vergelijking met een metroverbinding. De metroverbinding heeft als voordeel dat strandgangers rechtstreeks naar Hoek van Holland kunnen reizen en niet hoeven over te stappen, wat tot ongemak en een langere reistijd zorgt.

Overlast

Verder vrezen de omwonenden voor overlast van de metroverbinding, onder meer door geluid, trillingen en verslechtering van de bereikbaarheid van hun woningen. Uit onderzoek blijkt echter dat het geluid en de trillingen van de metroverbinding niet zo ernstig zullen zijn dat de situatie bij de woningen in de omgeving onaanvaardbaar wordt. Over de bereikbaarheid schrijven deskundigen dat de invloed van de metrolijn op de bereikbaarheid van hun woningen maar beperkt is, zowel op werk- als op stranddagen. Om verslechtering van de bereikbaarheid van hun woningen te voorkomen, hebben de omwonenden nog voorgesteld de kruising van de Strandweg met de metrolijn verdiept aan te leggen en niet gelijkvloers. De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt dat de gemeenteraad "in redelijkheid" kon kiezen voor de gelijkvloerse kruising. Een ongelijkvloerse kruising zou namelijk ruim 19 miljoen euro meer kosten.

Reactie Gemeente Rotterdam

De Gemeente Rotterdam is blij met de uitspraak. Het college gaat het vonnis verder bestuderen en daarna de gemeenteraad en alle betrokkenen zo snel mogelijk informeren over het vervolgtraject. Er wordt niet gelijk begonnen met bouwen aangezien er eerst een aantal andere procedures en processen doorlopen moeten worden. "De gemeente Rotterdam maakt de vervolgstappen zo snel mogelijk bekend."

Reactie omwonende

De voorzitter van de Vereniging van Eigenaars Strandweg, Ann van den Berg, is teleurgesteld met de uitspraak. Ze gaat wel door met het protest, want de constructeur van de appartementencomplexen aan de Strandweg is het niet eens dat de Hoekse Lijn op 9 meter afstand van de appartementencomplexen komt te liggen.

Vertraging

Door de bezwaren en de vertraging tijdens de ombouw van de Hoekse Lijn naar een metrolijn heeft de verlenging van 1200 meter naar het strand van Hoek van Holland forse vertraging opgelopen. De planning is nu dat er van strand naar strand kan worden gereisd in de eerste helft van 2021.

Lees hier de complete uitspraak van de Raad van State.

Nieuw probleem ombouw Hoekse Lijn: de bruggen

Naast de beveiligingssoftware en het documentmanagement is er een nieuw probleem ontstaan tijdens de ombouw van de Hoekse Lijn naar een metrolijn; de bruggen in Maassluis en Vlaardingen. Dat schrijft wethouder Visser van de Gemeente Rotterdam in de maandelijkse voortgangsrapportage.

Er zijn veel storingen ontstaan tijdens het testen van de bruggen waarvan de oorzaak nog niet is vastgesteld. Deze dienen betrouwbaar te zijn voordat de testen op de baan plaatsvinden. Een team van specialisten is ingezet om de oorzaak van de storingen te achterhalen en het probleem tijdig op te lossen.

De spoorbeveiligingssoftware ligt nog steeds in het kritieke pad van de planning. In de voortgangsrapportage van vorige maand werd geschreven dat de softwareversie, waarin de non-conformities m.b.t. de veiligheidseisen zijn verholpen, half juli wordt verwacht. Dat wordt nu eind juli, 2 weken later. Dat is 1 maand vertraging bovenop de twee maanden die in de voortgangsrapportage van maart 2018 werd aangekondigd.

Ook alle benodigde documenten die nodig zijn voor het exploiteren van de metrolijn zijn nog niet binnen bij de RET. De volgende dossiers hebben nu prioriteit gekregen aangezien deze kritisch zijn voor de start van de exploitatie: energievoorziening, overwegen, stations, bruggen en spoorbeveiliging.

Toch blijft wethouder Visser erbij dat de ingebruikname van de Hoekse Lijn als metrolijn in het 4e kwartaal van 2018 zal plaatsvinden.

De brug bij Maassluis (19 juni 2018)
De brug bij Vlaardingen Centrum (5 november 2017)

Stand van zaken ombouw en verlenging tijdens vergadering gebiedscommissie Hoek van Holland

Het projectbureau Hoekse Lijn van de gemeente Rotterdam geeft op donderdagavond 7 juni vanaf 20:00 uur in LCC De Hoekstee (Mercatorweg 50 in Hoek van Holland) een stand van zaken over de ombouw van het oude spoor en de verlenging van het traject. Projectmanager Sipke van der Linden en enkele collega’s informeren de gebiedscommissie en overige belangstellenden over de lopende procedures en planning van de Hoekse Lijn. Ook geven zij een doorkijkje naar projecten die samen hangen met de Hoekse Lijn en de gevolgen van de uitlopende planning daar op.

Bewoners en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd hierbij te aanwezig zijn. Inloop is vanaf 19:45 uur.

Themavergadering gebiedscommissie Hoek van Holland

Update: vanwege de slechte kwaliteit van de beamer tijdens de themabijeenkomst is toegezegd de presentaties te publiceren. Deze zijn nu te vinden op de website van het projectbureau Hoekse Lijn.

Verlenging naar Hoek van Holland strand pas in 2021 klaar

Onlangs heeft de Rotterdamse wethouder Adriaan Visser bekend gemaakt dat de verlenging van de Hoekse Lijn naar het strand van Hoek van Holland pas in de eerste helft van 2021 klaar is.

Met de metro van strand naar strand. De bedoeling was dat dit in 2018 mogelijk zou zijn. Toen kwam de vertraging in de ombouw van de Hoekse Lijn naar metrolijn. De verlenging naar het strand werd verschoven naar 2019 en later zelfs naar begin 2020.

Andere oorzaken van de vertraging van de verlenging zijn dat er verschillende vergunningaanvragen gedaan zijn die meer tijd kosten. Ook hebben de bewoners uit onvrede over de gelijkvloerse kruising bij de Strandweg bezwaar ingediend bij de Raad van State. Een uitspraak wordt eind mei verwacht. Een negatieve uitspraak kan grote consequenties hebben voor de planning van de verlenging.

Donderdag extra bussen opening strandseizoen Hoek van Holland

Aanstaande donderdag 10 mei is het Hemelvaartsdag en dan is de opening van het strandseizoen in Hoek van Holland. De RET rijdt deze dag volgens een speciale dienstregeling.

Tijdens deze dag worden er twee extra buslijnen ingezet, lijn 716 en 717. Naast lijn 711 en 713 hebben deze als eindpunt de tijdelijke halte aan de Oude Langeweg in Hoek van Holland. Vanaf daar begint het festivalterrein en is het 1,5 km lopen tot het strand.

 • Bus 711 (Sneldienst Oude Langeweg - Schiedam Centrum)
  Rijdt twee keer per uur. Stopt onderweg alleen bij station Hoek van Holland Haven.
 • Bus 713 (Stopdienst Oude Langeweg - Schiedam Centrum)
  Rijdt twee keer per uur. Stopt op alle tussengelegen stations.
 • Bus 716 (Stranddienst Oude Langeweg - Schiedam Centrum)
  Rijdt twee keer per uur. Stopt niet op tussengelegen stations.
 • Bus 717 (Stranddienst Oude Langeweg - Metrostation Vijfsluizen)
  Rijdt twee keer per uur. Stopt op alle tussengelegen stations (Vlaardingen Oost, Vlaardingen Centrum, Vlaardingen West, Maassluis Centrum, Maassluis West en Steendijkpolder).

Zorg deze dag voor voldoende saldo (minimaal € 15). Op de tijdelijke halte aan de Oude Langeweg in Hoek van Holland staat geen kaartautomaat.

Bij drukte worden er extra bussen ingezet. Zie voor meer informatie de flyer.

De tijdelijke halte Oude Langeweg (Hoek van Holland) vorig jaar
De tijdelijke halte Oude Langeweg (Hoek van Holland) vorig jaar

Gemeente Rotterdam trekt 2 ton uit voor compensatie Hoekse ondernemers

De Gemeente Rotterdam heeft vandaag bekend gemaakt dat zij € 207.500 beschikbaar stellen als compensatiebudget voor de ondernemers van Hoek van Holland. Dit naar aanleiding van een motie om de Hoekse ondernemers tegemoet te komen voor de vertraging die is ontstaan tijdens de ombouw van de Hoekse Lijn naar metrolijn.

Het pakket bestaat uit verkeersmaatregelen tijdens de opening van het strandseizoen, die plaatsvindt op donderdag 10 mei, promotie van het vervangend busvervoer naar Hoek van Holland, een promotiecampagne voor Hoek van Holland en de organisatie van extra evenementen. Vanuit het project Hoekse Lijn is budget vrijgemaakt om dit pakket te bekostigen.

Er wordt een promotiecampagne gestart voor Hoek van Holland waar aandacht is voor het dorp, de musea, strand, evenementen en culinaire tips. En er wordt onderzocht of deze zomer in Hoek van Holland twee extra evenementen kunnen worden georganiseerd, het Hoekse Open Lucht Festival en de Hulpverleningsdag. Ook krijgen reizigers die gebruik maken van het vervangend busvervoer een voucher die tijdens een bezoek aan Hoek van Holland kan worden ingewisseld.

Vereiste documenten voor indienststellingsvergunning niet op tijd aangeleverd

Naast de beveiligingssoftware, die in de voortgangsrapportage van vorige maand kopzorgen bleef bezorgen, komt er deze maand een nieuw probleem bij; het documentenmanagement. Dit valt te lezen in de voortgangsrapportage van april 2018 van wethouder Visser aan de gemeenteraad van Rotterdam.

Voor de indienststellingsvergunning zijn een aantal vereiste documenten nodig. Momenteel ontbreken er een aantal documenten. Dit komt doordat sommige eisen van het I-PvE niet zijn vastgelegd in contracten. Dit heeft tot gevolg dat een aantal vereiste documenten niet op tijd aangeleverd kunnen worden, wat de validatie enverificatie, acceptatie door RET Beheer en het verkrijgen van benodigde vergunningen voortesten en indienstelling kan bemoeilijken. Momenteel wordt een documentplanning opgesteld.

Naar aanleiding van de taludafschuiving in december 2017 zijn er een aantal maatregelen getroffen bij Vlaardingen en Maassluis. Deze werkzaamheden zijn onlangs afgerond. Wel moet de stabiliteit van de kabelkoker nog worden verbeterd. Dit heeft geen gevolg op de planning van ingebruikname van de Hoekse Lijn als metrolijn in het 4e kwartaal van 2018.

Verder heeft wethouder Visser het nog over de verlenging van de Hoekse Lijn naar het strand. Momenteel wordt er gewerkt aan de raming en de planning die eind april gereed moeten zijn. Op 1 maart heeft een zitting plaatsgevonden bij de Raad van State over het bestemmingsplan 'Hoek van Holland-Spoorverlenging' (het kruispunt bij de Strandweg). Uiterlijk 24 mei wordt de uitspraak verwacht.

Oplevering beveiligingssoftware gaat twee maanden langer duren

De beveiligingssoftware voor de Hoekse Lijn blijft kopzorgen geven. In de voortgangsrapportage van maart 2018 van wethouder Visser aan de gemeenteraad van Rotterdam schrijft hij dat het ontwikkelen van de software twee maanden langer gaat duren. Dit heeft geen effect op de planning van ingebruikname van de Hoekse Lijn als metrolijn in het 4e kwartaal van 2018.

Momenteel ligt de beveiligingssoftware in het kritieke pad van de planning. Om dynamisch te kunnen testen is tijdelijke oplevering noodzakelijk. In tussentijdse softwarereleases wordt er nieuwe functionaliteit geintroduceerd. Er wordt nadrukkelijk gestuurd op de stabliteit van de planning zodat deze steeds nauwkeuriger wordt.

Voorheen was de planning dat de beveiligingssoftware opgeleverd zou worden in mei 2018. Dit is nu vertraagd naar eind juni 2018.