Welkom op Hoekse Lijn.nl. Hier vindt u het laatste nieuws over deze spoorlijn tussen Schiedam Centrum en Hoek van Holland Strand.

Nieuw probleem ombouw Hoekse Lijn: de bruggen

Naast de beveiligingssoftware en het documentmanagement is er een nieuw probleem ontstaan tijdens de ombouw van de Hoekse Lijn naar een metrolijn; de bruggen in Maassluis en Vlaardingen. Dat schrijft wethouder Visser van de Gemeente Rotterdam in de maandelijkse voortgangsrapportage.

Er zijn veel storingen ontstaan tijdens het testen van de bruggen waarvan de oorzaak nog niet is vastgesteld. Deze dienen betrouwbaar te zijn voordat de testen op de baan plaatsvinden. Een team van specialisten is ingezet om de oorzaak van de storingen te achterhalen en het probleem tijdig op te lossen.

De spoorbeveiligingssoftware ligt nog steeds in het kritieke pad van de planning. In de voortgangsrapportage van vorige maand werd geschreven dat de softwareversie, waarin de non-conformities m.b.t. de veiligheidseisen zijn verholpen, half juli wordt verwacht. Dat wordt nu eind juli, 2 weken later. Dat is 1 maand vertraging bovenop de twee maanden die in de voortgangsrapportage van maart 2018 werd aangekondigd.

Ook alle benodigde documenten die nodig zijn voor het exploiteren van de metrolijn zijn nog niet binnen bij de RET. De volgende dossiers hebben nu prioriteit gekregen aangezien deze kritisch zijn voor de start van de exploitatie: energievoorziening, overwegen, stations, bruggen en spoorbeveiliging.

Toch blijft wethouder Visser erbij dat de ingebruikname van de Hoekse Lijn als metrolijn in het 4e kwartaal van 2018 zal plaatsvinden.

De brug bij Maassluis (19 juni 2018)
De brug bij Vlaardingen Centrum (5 november 2017)

Stand van zaken ombouw en verlenging tijdens vergadering gebiedscommissie Hoek van Holland

Het projectbureau Hoekse Lijn van de gemeente Rotterdam geeft op donderdagavond 7 juni vanaf 20:00 uur in LCC De Hoekstee (Mercatorweg 50 in Hoek van Holland) een stand van zaken over de ombouw van het oude spoor en de verlenging van het traject. Projectmanager Sipke van der Linden en enkele collega’s informeren de gebiedscommissie en overige belangstellenden over de lopende procedures en planning van de Hoekse Lijn. Ook geven zij een doorkijkje naar projecten die samen hangen met de Hoekse Lijn en de gevolgen van de uitlopende planning daar op.

Bewoners en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd hierbij te aanwezig zijn. Inloop is vanaf 19:45 uur.

Themavergadering gebiedscommissie Hoek van Holland

Update: vanwege de slechte kwaliteit van de beamer tijdens de themabijeenkomst is toegezegd de presentaties te publiceren. Deze zijn nu te vinden op de website van het projectbureau Hoekse Lijn.

Verlenging naar Hoek van Holland strand pas in 2021 klaar

Onlangs heeft de Rotterdamse wethouder Adriaan Visser bekend gemaakt dat de verlenging van de Hoekse Lijn naar het strand van Hoek van Holland pas in de eerste helft van 2021 klaar is.

Met de metro van strand naar strand. De bedoeling was dat dit in 2018 mogelijk zou zijn. Toen kwam de vertraging in de ombouw van de Hoekse Lijn naar metrolijn. De verlenging naar het strand werd verschoven naar 2019 en later zelfs naar begin 2020.

Andere oorzaken van de vertraging van de verlenging zijn dat er verschillende vergunningaanvragen gedaan zijn die meer tijd kosten. Ook hebben de bewoners uit onvrede over de gelijkvloerse kruising bij de Strandweg bezwaar ingediend bij de Raad van State. Een uitspraak wordt eind mei verwacht. Een negatieve uitspraak kan grote consequenties hebben voor de planning van de verlenging.

Donderdag extra bussen opening strandseizoen Hoek van Holland

Aanstaande donderdag 10 mei is het Hemelvaartsdag en dan is de opening van het strandseizoen in Hoek van Holland. De RET rijdt deze dag volgens een speciale dienstregeling.

Tijdens deze dag worden er twee extra buslijnen ingezet, lijn 716 en 717. Naast lijn 711 en 713 hebben deze als eindpunt de tijdelijke halte aan de Oude Langeweg in Hoek van Holland. Vanaf daar begint het festivalterrein en is het 1,5 km lopen tot het strand.

 • Bus 711 (Sneldienst Oude Langeweg - Schiedam Centrum)
  Rijdt twee keer per uur. Stopt onderweg alleen bij station Hoek van Holland Haven.
 • Bus 713 (Stopdienst Oude Langeweg - Schiedam Centrum)
  Rijdt twee keer per uur. Stopt op alle tussengelegen stations.
 • Bus 716 (Stranddienst Oude Langeweg - Schiedam Centrum)
  Rijdt twee keer per uur. Stopt niet op tussengelegen stations.
 • Bus 717 (Stranddienst Oude Langeweg - Metrostation Vijfsluizen)
  Rijdt twee keer per uur. Stopt op alle tussengelegen stations (Vlaardingen Oost, Vlaardingen Centrum, Vlaardingen West, Maassluis Centrum, Maassluis West en Steendijkpolder).

Zorg deze dag voor voldoende saldo (minimaal € 15). Op de tijdelijke halte aan de Oude Langeweg in Hoek van Holland staat geen kaartautomaat.

Bij drukte worden er extra bussen ingezet. Zie voor meer informatie de flyer.

De tijdelijke halte Oude Langeweg (Hoek van Holland) vorig jaar
De tijdelijke halte Oude Langeweg (Hoek van Holland) vorig jaar

Gemeente Rotterdam trekt 2 ton uit voor compensatie Hoekse ondernemers

De Gemeente Rotterdam heeft vandaag bekend gemaakt dat zij € 207.500 beschikbaar stellen als compensatiebudget voor de ondernemers van Hoek van Holland. Dit naar aanleiding van een motie om de Hoekse ondernemers tegemoet te komen voor de vertraging die is ontstaan tijdens de ombouw van de Hoekse Lijn naar metrolijn.

Het pakket bestaat uit verkeersmaatregelen tijdens de opening van het strandseizoen, die plaatsvindt op donderdag 10 mei, promotie van het vervangend busvervoer naar Hoek van Holland, een promotiecampagne voor Hoek van Holland en de organisatie van extra evenementen. Vanuit het project Hoekse Lijn is budget vrijgemaakt om dit pakket te bekostigen.

Er wordt een promotiecampagne gestart voor Hoek van Holland waar aandacht is voor het dorp, de musea, strand, evenementen en culinaire tips. En er wordt onderzocht of deze zomer in Hoek van Holland twee extra evenementen kunnen worden georganiseerd, het Hoekse Open Lucht Festival en de Hulpverleningsdag. Ook krijgen reizigers die gebruik maken van het vervangend busvervoer een voucher die tijdens een bezoek aan Hoek van Holland kan worden ingewisseld.

Vereiste documenten voor indienststellingsvergunning niet op tijd aangeleverd

Naast de beveiligingssoftware, die in de voortgangsrapportage van vorige maand kopzorgen bleef bezorgen, komt er deze maand een nieuw probleem bij; het documentenmanagement. Dit valt te lezen in de voortgangsrapportage van april 2018 van wethouder Visser aan de gemeenteraad van Rotterdam.

Voor de indienststellingsvergunning zijn een aantal vereiste documenten nodig. Momenteel ontbreken er een aantal documenten. Dit komt doordat sommige eisen van het I-PvE niet zijn vastgelegd in contracten. Dit heeft tot gevolg dat een aantal vereiste documenten niet op tijd aangeleverd kunnen worden, wat de validatie enverificatie, acceptatie door RET Beheer en het verkrijgen van benodigde vergunningen voortesten en indienstelling kan bemoeilijken. Momenteel wordt een documentplanning opgesteld.

Naar aanleiding van de taludafschuiving in december 2017 zijn er een aantal maatregelen getroffen bij Vlaardingen en Maassluis. Deze werkzaamheden zijn onlangs afgerond. Wel moet de stabiliteit van de kabelkoker nog worden verbeterd. Dit heeft geen gevolg op de planning van ingebruikname van de Hoekse Lijn als metrolijn in het 4e kwartaal van 2018.

Verder heeft wethouder Visser het nog over de verlenging van de Hoekse Lijn naar het strand. Momenteel wordt er gewerkt aan de raming en de planning die eind april gereed moeten zijn. Op 1 maart heeft een zitting plaatsgevonden bij de Raad van State over het bestemmingsplan 'Hoek van Holland-Spoorverlenging' (het kruispunt bij de Strandweg). Uiterlijk 24 mei wordt de uitspraak verwacht.

Oplevering beveiligingssoftware gaat twee maanden langer duren

De beveiligingssoftware voor de Hoekse Lijn blijft kopzorgen geven. In de voortgangsrapportage van maart 2018 van wethouder Visser aan de gemeenteraad van Rotterdam schrijft hij dat het ontwikkelen van de software twee maanden langer gaat duren. Dit heeft geen effect op de planning van ingebruikname van de Hoekse Lijn als metrolijn in het 4e kwartaal van 2018.

Momenteel ligt de beveiligingssoftware in het kritieke pad van de planning. Om dynamisch te kunnen testen is tijdelijke oplevering noodzakelijk. In tussentijdse softwarereleases wordt er nieuwe functionaliteit geintroduceerd. Er wordt nadrukkelijk gestuurd op de stabliteit van de planning zodat deze steeds nauwkeuriger wordt.

Voorheen was de planning dat de beveiligingssoftware opgeleverd zou worden in mei 2018. Dit is nu vertraagd naar eind juni 2018.

Wethouder Rotterdam stapt op vanwege kritisch rapport

Donderdag is Pex Langenberg (D66), wethouder van Rotterdam, opgestapt. Dit naar aanleiding van het kritische rapport van de onderzoekscommissie Hoekse Lijn die vorige week donderdag is gepresenteerd. Hierin wordt Langenberg verweten dat hij niet op tijd heeft ingegrepen en de raad niet tijdig heeft geinformeerd.

"Ik heb altijd naar eer en geweten gehandeld, maar op sommige momenten had mijn reactie scherper kunnen zijn. Achteraf had ik kritischer moeten zijn", zei Langenberg in het debat over het rapport dat donderdag in de gemeenteraad werd behandeld.

"Uw onderzoeksrapport trekt stevige conclusies die ik niet op alle fronten deel, maar waar ik als wethouder uiteindelijk en altijd wel verantwoordelijk voor ben. Daarom voel ik mij ook genoodzaakt mijn functie als wethouder van Rotterdam neer te leggen."

De vergadering van de gemeenteraad kan hier teruggekeken worden.

Onvoldoende regie en voorbereiding ombouw Hoekse Lijn

Vandaag heeft de onderzoekscommissie Hoekse Lijn het eindrapport aan de gemeenteraad van Rotterdam gepresenteerd over de oorzaken van de vertraging en kostenoverschrijding bij de ombouw van de Hoekse Lijn naar metrolijn. Hierin wordt geconcludeerd dat Wethouder Pex Langenberg (D66) van Rotterdam heeft grote steken heeft laten vallen.

Zo is er onvoldoende regie op het project terwijl dat juist essentieel is met deze complexe projecten met veel partijen. Ook was de voorbereiding minimaal. Toen op 1 april 2017 de treinverbinding werd gestaakt en de ombouw van start moest gaan, bleek dat veel voorbereidende werkzaamheden nog niet waren afgerond.

Ook liet de projectorganisatie te wensen over. Zo is er in december 2016 een audit geweest op de projectorganisatie en daaruit kwam dat de het project op dat moment niet klaar was voor de uitvoeringsfase. Dit is pas 2 maanden later, in februari 2017, bij de wethouder bekend geworden.

De onderzoekscommissie Hoekse Lijn werd aangesteld na een besluit van de gemeenteraad op 14 december 2017. Op 11 januari 2018 heeft de gemeenteraad besloten de volgende raadsleden te benomen tot lid van de onderzoekscommissie Hoekse Lijn:

 • Jan Willem Verheij (VVD) - voorzitter
 • Leo Bruijn (PvdA) - plaatsvervangend voorzitter
 • Leo de Kleijn (SP)
 • Samuel Schampers (D66)
 • Luuk Wilson (Leefbaar Rotterdam)

Het rapport Raadsonderzoek Hoekse Lijn is te lezen op de website van de Gemeente Rotterdam.

Raadsonderzoek Hoekse Lijn

 

Akkoord over 90 miljoen euro extra voor ombouw Hoekse Lijn

De gemeente Rotterdam, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de RET hebben samen een akkoord gesloten over de verdeling van de extra kosten van 90 miljoen euro voor de ombouw van de Hoekse Lijn naar metrolijn. De gemeente Rotterdam neemt 35 miljoen euro voor zijn rekening en de MRDH en RET elk 27,5 miljoen euro.

De RET mag daarvoor als ruil 4 jaar langer het tram- en metrovervoer verzorgen in Rotterdam. De consessie liep af in 2026 en is nu verlengd naar 2030. De MRDH bestaat uit 23 gemeenten en sommige gemeenten (zoals Vlaardingen en Maassluis) gaven aan, kort nadat bekend was dat er extra kosten gemoeid zijn, niet te willen meebetalen daaraan.

Ook is er zekerheid over de verlenging van de Hoekse Lijn naar het strand van Hoek van Holland. De provincie Zuid-Holland heeft 20 miljoen euro toegezegd. De planning is nu dat de verlenging begin 2020 klaar is.

Op 1 april 2017 begon de ombouw van de Hoekse Lijn naar metrolijn en de metro zouden in september 2017 gaan rijden. In juli dat jaar werd bekend dat de planning van 5 maanden te optimitisch was en er uitstond uitstel naar februari 2018. In december 2017 was er opnieuw uitstel naar het 4e kwartaal 2018. Donderdag wordt het resultaat van het onderzoek van de gemeenteraad van Rotterdam gepresenteerd over de oorzaken van de vertraging en de kostenoverschrijdingen. Volgende week wordt er over gedebatteerd en mogelijk wordt er dan ook over de positie van Pex Langenberg gesproken.