Welkom op Hoekse Lijn.nl. Hier vindt u het laatste nieuws over deze spoorlijn tussen Schiedam Centrum en Hoek van Holland Strand.

Opnieuw vertraging door beveiligingssoftware, verwachting is nu eind februari 2019

De Rotterdamse wethouder Adriaan Visser heeft vandaag in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad bekend gemaakt dat de metro niet eind januari 2019 gaat rijden, maar naar verwachting eind februari 2019. Dit nieuwe uitstel heeft opnieuw te maken met de oplevering van de beveiligingssoftware.

Afgelopen woensdag heeft de wethouder samen de directie van de RET een gesprek gehad met de softwareleverancier Bombardier. Hierin heeft Bombardier aangegeven dat de definitieve veiligheidsverklaring wordt opgeleverd op 26 november 2018. Vooruitlopend daarop wordt op 9 november 2018 een voorlopige veiligheidsverklaring geleverd. Daarmee start de uitvoering van het testbedrijf en het traject dat leidt tot de vergunningaanvraag. Verderop in de brief schrijft de wethouder dat er in de komende weken nog problemen kunnen optreden die opgelost moeten worden.

De vertraging heeft geen gevolgen voor het vervangend busvervoer dat gewoon blijft rijden. De kosten die ontstaan kunnen opgevangen wordt binnen het projectbudget.

Sinds 1 april 2017 rijden er geen treinen meer op de Hoekse Lijn. De bedoeling was dat de ombouw naar metrolijn in september 2017 gereed zou zijn. Al snel bleek die datum veel te voorbarig.

Station Schiedam Nieuwland
Station Schiedam Nieuwland (4 november 2018)

Opleverdatum spoorbeveiligingssoftware niet gehaald, opnieuw vertraging

Wethouder Visser van de gemeente Rotterdam heeft donderdag aan de gemeenteraad gemeld dat de metro opnieuw later gaat rijden dan eind januari 2019.

Ook deze keer komt dit door de spoorbeveiligingssoftware. Deze kan volgens afspraak wel op 5 november worden geleverd, maar de daarbij behorende veiligheidsverklaring ontbreekt. Op woensdag 7 november vindt er een gesprek plaatst tussen de wethouder, de directie van de RET en Bombardier over het probleem. Dan wordt ook duidelijk wat de gevolgen zijn voor de datum van ingebruikname van de Hoekse Lijn als metrolijn.

Oorspronkelijk zou de metro in september 2017 gaan rijden. Al snel bleek die datum veel te voorbarig.

Station Vlaardingen Oost
Station Vlaardingen Oost (5 november 2017)

Opnieuw problemen met de spoorbeveiligingssoftware

Er zijn opnieuw problemen met de spoorbeveiligingssoftware. Dat schrijft de Rotterdamse wethouder Adriaan Visser in de maandelijkse voortgangsrapportage.

In de brief schrijft wethouder Visser dat de opleverdatum van de exploitatieversie van de spoorbeveiligingssoftware door Bombardier nog steeds staat gepland voor 5 november 2018. Echter het projectbureau Hoekse Lijn acht deze datum als onzeker. Belangrijkste reden is dat er aantal nieuwe non ­conformities in de software zijn ontdekt die moeten worden opgelost voordat de indienststellingsvergunning kan worden aangevraagd. Hiervoor is extra tijd nodig waardoor de datum van 5 november 2018 onder druk komt te staan.
Mocht deze datum niet gehaald worden, dan heeft dit gevolgen voor de ingebruikname van de Hoekse Lijn als metrolijn die nu staat gepland voor eind januari 2019.

Onlangs is het startsein gegeven voor de aanleg van de Blankenburgverbinding. Deze kruist de Hoekse Lijn onderlangs middels een tunnelverbinding. Hiervoor moeten er in week 45 fundaringspalen worden geslagen. In 2019 wordt het tunneldek ingeschoven. Dit heeft geen gevolgen voor de ingebruikname.

Verder meldt de wethouder dat er maatregelen zijn getroffen bij station Schiedam Centrum. Zo heeft de RET onlangs de nooduitgangen op beide metroperrons opengesteld voor reizigers zodat deze via de parkergarage naar de bushalte kunnen lopen. Ook zijn er bij de instaphalte twee grote abri's bijgeplaatst.

Vlakbij station Hoek van Holland Haven wordt de wateroverlast aangepakt. Deze werkzaamheden starten half oktober en zullen ca. 6 weken duren. Ook worden er enkele maatregelen getroffen bij de spoorwegovergang Slachthuisweg die grenst aan de vrachtwagenterminal van de Stena Line.

Aanleg metrostation Hoek van Holland Haven gegund aan aannemersbedrijf Maas

De gemeente Rotterdam heeft bekend gemaakt dat de aanleg van het metrostation Hoek van Holland Haven gegund is aan aannemersbedrijf Maas uit Langeweg. Het gaat om een opdracht ter waarde van 2,9 miljoen euro.

Onder de werkzaamheden bestaat het bouwrijp maken van de stationsomgeving, het aanleggen van de buitenruimte van het station, het plaatsen van entreeportalen, het perron, de hellingsbaan en de toegangstrap en het aanleggen van ontvangstputten en de spoorkruisingen.

Nadat de laatste trein in de nacht van 31 maart 2017 op 1 april 2017 vertrok van station Hoek van Holland Haven zijn de oude doorgaande sporen met perron gesloopt en zijn er twee tijdelijke perrons bij het stationsgebouw uit 1893 gebouwd. Het nieuwe station komt op de plek van de oude doorgaande sporen en de Hoekse Vishandel. Deze komt weer terug in het nieuwe metrostation.

De planning is nu dat de werkzaamheden begin 2019 starten.

Voorlopig ontwerp metrostation Hoek van Holland Haven
Voorlopig ontwerp metrostation Hoek van Holland Haven

Metro gaat pas eind januari 2019 rijden

Het is nu definitief: de metro gaat dit jaar niet meer rijden op de Hoekse Lijn. De Rotterdamse wethouder Adriaan Visser heeft vrijdag bekend gemaakt dat de metro nu eind januari 2019 gaat rijden. Maar dan mag er ook niets mis gaan. De extra vertraging kost niet meer geld volgens de wethouder.

De exploitatieversie van de spoorbeveiligingssoftware wordt door Bombardier op 5 november opgeleverd. Een eerdere oplevering is niet mogelijk. Daarna zijn er minimaal 6 weken nodig voor het gehele traject van aanvraag tot verlening van de vergunning en 4 tot 5 weken voor het proefbedrijf. Er wordt dan volgens dienstregeling gereden.

Diverse raadsleden van de gemeente Maassluis, Vlaardingen en Schiedam werden woensdagavond bijgepraat over de Hoekse Lijn. Door het projectbureau Hoekse Lijn werd volgehouden dat de metro dit jaar nog gaat rijden. Maar bij doorvragen kwamen er onzekerheden naar boven. Maar volgens het projectbureau kan alles versneld worden waardoor het past. Niet dus. Raadsleden van D66 voelden zich in het ootje genomen.

Sinds 1 april 2017 rijden er geen treinen meer op de Hoekse Lijn. De bedoeling was dat de ombouw naar metrolijn in september 2017 gereed zou zijn. Al snel bleek die datum veel te voorbarig. Inmiddels zijn we een jaar verder.

Metro's bij Hoek van Holland Haven
Metro's bij Hoek van Holland Haven (13 september 2018)

Metro gaat waarschijnlijk pas in 2019 rijden

Opnieuw dreigt er vertraging voor de ingebruikname van de Hoekse Lijn als metrolijn. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de metro in het 4e kwartaal gaat rijden. Dit komt doordat er weer problemen zijn met de spoorbeveiligingssoftware. Dat schrijft wethouder Visser van de Gemeente Rotterdam in de maandelijkse voortgangsrapportage.

In augustus was er opnieuw vertraging in de oplevering van tussenversies van de spoorbeveiligingssoftware. Hierdoor heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de directie van de RET en de directie van Bombardier (de leverancier van de spoorbeveiligingssoftware) over de planning. Tijdens dat gesprek is duidelijk geworden dat de spoorbeveiligingssoftware inclusief veiligheidsverklaring (is nodig voor start proefbedrijf en exploitatie) nu pas in de eerste week van november wordt opgeleverd.

Als de eindversie van de spoorbeveiligingssoftware is opgeleverd, moet er een indienststellingsvergunning worden afgegeven door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), wat 7 weken duurt, en daarna moet het proefbedrijf nog uitgevoerd worden. Hierdoor komt de planning zwaar onder druk te staan en daardoor is de start van de exploitatie in het 4e kwartaal van 2018 hoogst onzeker.

Het probleem met de bruggen, waar in juni over gerapporteerd werd, is wel opgelost. Er was sprake van onbelans in de bruggen doordat er nieuwe meetapparatuur is aangebracht. De bruggen zijn opnieuw uitgebalanceerd en de daaraan gerelateerde storingen zijn verholpen.

Sinds 1 april 2017 rijden er geen treinen meer op de Hoekse Lijn. De bedoeling was dat de ombouw naar metrolijn in september 2017 gereed zou zijn. Al snel bleek die datum veel te voorbarig.

Het tijdelijke station Hoek van Holland Haven
Het tijdelijke station Hoek van Holland Haven (22 juli 2018)

Verlenging Hoekse Lijn naar strand Hoek van Holland mag doorgaan

De verlenging van de Hoekse Lijn naar het strand van Hoek van Holland mag doorgaan. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag alle bezwaren tegen het bestemmingsplan "Hoek van Holland Spoorverlenging" afgewezen.

Noodzaak verlenging

Zo vonden de bezwaarmakers de verlenging naar het strand niet nodig, omdat strandgangers maar een beperkt deel van het jaar gebruik maken van de lijn en er alternatieven zijn zoals pendelbussen. De gemeenteraad heeft echter voldoende kunnen aantonen dat de noodzaak wel bestaat en dat er geen alternatief nodig is. In de huidige situatie is de infrastructuur naar Hoek van Holland op drukke stranddagen overbelast.

Verder heeft de gemeenteraad overtuigend aangetoond dat de reizigerscapaciteit van die alternatieven, zoals pendelbussen, te beperkt is in vergelijking met een metroverbinding. De metroverbinding heeft als voordeel dat strandgangers rechtstreeks naar Hoek van Holland kunnen reizen en niet hoeven over te stappen, wat tot ongemak en een langere reistijd zorgt.

Overlast

Verder vrezen de omwonenden voor overlast van de metroverbinding, onder meer door geluid, trillingen en verslechtering van de bereikbaarheid van hun woningen. Uit onderzoek blijkt echter dat het geluid en de trillingen van de metroverbinding niet zo ernstig zullen zijn dat de situatie bij de woningen in de omgeving onaanvaardbaar wordt. Over de bereikbaarheid schrijven deskundigen dat de invloed van de metrolijn op de bereikbaarheid van hun woningen maar beperkt is, zowel op werk- als op stranddagen. Om verslechtering van de bereikbaarheid van hun woningen te voorkomen, hebben de omwonenden nog voorgesteld de kruising van de Strandweg met de metrolijn verdiept aan te leggen en niet gelijkvloers. De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt dat de gemeenteraad "in redelijkheid" kon kiezen voor de gelijkvloerse kruising. Een ongelijkvloerse kruising zou namelijk ruim 19 miljoen euro meer kosten.

Reactie Gemeente Rotterdam

De Gemeente Rotterdam is blij met de uitspraak. Het college gaat het vonnis verder bestuderen en daarna de gemeenteraad en alle betrokkenen zo snel mogelijk informeren over het vervolgtraject. Er wordt niet gelijk begonnen met bouwen aangezien er eerst een aantal andere procedures en processen doorlopen moeten worden. "De gemeente Rotterdam maakt de vervolgstappen zo snel mogelijk bekend."

Reactie omwonende

De voorzitter van de Vereniging van Eigenaars Strandweg, Ann van den Berg, is teleurgesteld met de uitspraak. Ze gaat wel door met het protest, want de constructeur van de appartementencomplexen aan de Strandweg is het niet eens dat de Hoekse Lijn op 9 meter afstand van de appartementencomplexen komt te liggen.

Vertraging

Door de bezwaren en de vertraging tijdens de ombouw van de Hoekse Lijn naar een metrolijn heeft de verlenging van 1200 meter naar het strand van Hoek van Holland forse vertraging opgelopen. De planning is nu dat er van strand naar strand kan worden gereisd in de eerste helft van 2021.

Lees hier de complete uitspraak van de Raad van State.

Nieuw probleem ombouw Hoekse Lijn: de bruggen

Naast de beveiligingssoftware en het documentmanagement is er een nieuw probleem ontstaan tijdens de ombouw van de Hoekse Lijn naar een metrolijn; de bruggen in Maassluis en Vlaardingen. Dat schrijft wethouder Visser van de Gemeente Rotterdam in de maandelijkse voortgangsrapportage.

Er zijn veel storingen ontstaan tijdens het testen van de bruggen waarvan de oorzaak nog niet is vastgesteld. Deze dienen betrouwbaar te zijn voordat de testen op de baan plaatsvinden. Een team van specialisten is ingezet om de oorzaak van de storingen te achterhalen en het probleem tijdig op te lossen.

De spoorbeveiligingssoftware ligt nog steeds in het kritieke pad van de planning. In de voortgangsrapportage van vorige maand werd geschreven dat de softwareversie, waarin de non-conformities m.b.t. de veiligheidseisen zijn verholpen, half juli wordt verwacht. Dat wordt nu eind juli, 2 weken later. Dat is 1 maand vertraging bovenop de twee maanden die in de voortgangsrapportage van maart 2018 werd aangekondigd.

Ook alle benodigde documenten die nodig zijn voor het exploiteren van de metrolijn zijn nog niet binnen bij de RET. De volgende dossiers hebben nu prioriteit gekregen aangezien deze kritisch zijn voor de start van de exploitatie: energievoorziening, overwegen, stations, bruggen en spoorbeveiliging.

Toch blijft wethouder Visser erbij dat de ingebruikname van de Hoekse Lijn als metrolijn in het 4e kwartaal van 2018 zal plaatsvinden.

De brug bij Maassluis (19 juni 2018)
De brug bij Vlaardingen Centrum (5 november 2017)

Stand van zaken ombouw en verlenging tijdens vergadering gebiedscommissie Hoek van Holland

Het projectbureau Hoekse Lijn van de gemeente Rotterdam geeft op donderdagavond 7 juni vanaf 20:00 uur in LCC De Hoekstee (Mercatorweg 50 in Hoek van Holland) een stand van zaken over de ombouw van het oude spoor en de verlenging van het traject. Projectmanager Sipke van der Linden en enkele collega’s informeren de gebiedscommissie en overige belangstellenden over de lopende procedures en planning van de Hoekse Lijn. Ook geven zij een doorkijkje naar projecten die samen hangen met de Hoekse Lijn en de gevolgen van de uitlopende planning daar op.

Bewoners en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd hierbij te aanwezig zijn. Inloop is vanaf 19:45 uur.

Themavergadering gebiedscommissie Hoek van Holland

Update: vanwege de slechte kwaliteit van de beamer tijdens de themabijeenkomst is toegezegd de presentaties te publiceren. Deze zijn nu te vinden op de website van het projectbureau Hoekse Lijn.

Verlenging naar Hoek van Holland strand pas in 2021 klaar

Onlangs heeft de Rotterdamse wethouder Adriaan Visser bekend gemaakt dat de verlenging van de Hoekse Lijn naar het strand van Hoek van Holland pas in de eerste helft van 2021 klaar is.

Met de metro van strand naar strand. De bedoeling was dat dit in 2018 mogelijk zou zijn. Toen kwam de vertraging in de ombouw van de Hoekse Lijn naar metrolijn. De verlenging naar het strand werd verschoven naar 2019 en later zelfs naar begin 2020.

Andere oorzaken van de vertraging van de verlenging zijn dat er verschillende vergunningaanvragen gedaan zijn die meer tijd kosten. Ook hebben de bewoners uit onvrede over de gelijkvloerse kruising bij de Strandweg bezwaar ingediend bij de Raad van State. Een uitspraak wordt eind mei verwacht. Een negatieve uitspraak kan grote consequenties hebben voor de planning van de verlenging.