Metro gaat waarschijnlijk pas in 2019 rijden

Opnieuw dreigt er vertraging voor de ingebruikname van de Hoekse Lijn als metrolijn. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de metro in het 4e kwartaal gaat rijden. Dit komt doordat er weer problemen zijn met de spoorbeveiligingssoftware. Dat schrijft wethouder Visser van de Gemeente Rotterdam in de maandelijkse voortgangsrapportage.

In augustus was er opnieuw vertraging in de oplevering van tussenversies van de spoorbeveiligingssoftware. Hierdoor heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de directie van de RET en de directie van Bombardier (de leverancier van de spoorbeveiligingssoftware) over de planning. Tijdens dat gesprek is duidelijk geworden dat de spoorbeveiligingssoftware inclusief veiligheidsverklaring (is nodig voor start proefbedrijf en exploitatie) nu pas in de eerste week van november wordt opgeleverd.

Als de eindversie van de spoorbeveiligingssoftware is opgeleverd, moet er een indienststellingsvergunning worden afgegeven door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), wat 7 weken duurt, en daarna moet het proefbedrijf nog uitgevoerd worden. Hierdoor komt de planning zwaar onder druk te staan en daardoor is de start van de exploitatie in het 4e kwartaal van 2018 hoogst onzeker.

Het probleem met de bruggen, waar in juni over gerapporteerd werd, is wel opgelost. Er was sprake van onbelans in de bruggen doordat er nieuwe meetapparatuur is aangebracht. De bruggen zijn opnieuw uitgebalanceerd en de daaraan gerelateerde storingen zijn verholpen.

Sinds 1 april 2017 rijden er geen treinen meer op de Hoekse Lijn. De bedoeling was dat de ombouw naar metrolijn in september 2017 gereed zou zijn. Al snel bleek die datum veel te voorbarig.

Het tijdelijke station Hoek van Holland Haven
Het tijdelijke station Hoek van Holland Haven (22 juli 2018)