Verlenging Hoekse Lijn naar strand Hoek van Holland mag doorgaan

De verlenging van de Hoekse Lijn naar het strand van Hoek van Holland mag doorgaan. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag alle bezwaren tegen het bestemmingsplan "Hoek van Holland Spoorverlenging" afgewezen.

Noodzaak verlenging

Zo vonden de bezwaarmakers de verlenging naar het strand niet nodig, omdat strandgangers maar een beperkt deel van het jaar gebruik maken van de lijn en er alternatieven zijn zoals pendelbussen. De gemeenteraad heeft echter voldoende kunnen aantonen dat de noodzaak wel bestaat en dat er geen alternatief nodig is. In de huidige situatie is de infrastructuur naar Hoek van Holland op drukke stranddagen overbelast.

Verder heeft de gemeenteraad overtuigend aangetoond dat de reizigerscapaciteit van die alternatieven, zoals pendelbussen, te beperkt is in vergelijking met een metroverbinding. De metroverbinding heeft als voordeel dat strandgangers rechtstreeks naar Hoek van Holland kunnen reizen en niet hoeven over te stappen, wat tot ongemak en een langere reistijd zorgt.

Overlast

Verder vrezen de omwonenden voor overlast van de metroverbinding, onder meer door geluid, trillingen en verslechtering van de bereikbaarheid van hun woningen. Uit onderzoek blijkt echter dat het geluid en de trillingen van de metroverbinding niet zo ernstig zullen zijn dat de situatie bij de woningen in de omgeving onaanvaardbaar wordt. Over de bereikbaarheid schrijven deskundigen dat de invloed van de metrolijn op de bereikbaarheid van hun woningen maar beperkt is, zowel op werk- als op stranddagen. Om verslechtering van de bereikbaarheid van hun woningen te voorkomen, hebben de omwonenden nog voorgesteld de kruising van de Strandweg met de metrolijn verdiept aan te leggen en niet gelijkvloers. De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt dat de gemeenteraad "in redelijkheid" kon kiezen voor de gelijkvloerse kruising. Een ongelijkvloerse kruising zou namelijk ruim 19 miljoen euro meer kosten.

Reactie Gemeente Rotterdam

De Gemeente Rotterdam is blij met de uitspraak. Het college gaat het vonnis verder bestuderen en daarna de gemeenteraad en alle betrokkenen zo snel mogelijk informeren over het vervolgtraject. Er wordt niet gelijk begonnen met bouwen aangezien er eerst een aantal andere procedures en processen doorlopen moeten worden. "De gemeente Rotterdam maakt de vervolgstappen zo snel mogelijk bekend."

Reactie omwonende

De voorzitter van de Vereniging van Eigenaars Strandweg, Ann van den Berg, is teleurgesteld met de uitspraak. Ze gaat wel door met het protest, want de constructeur van de appartementencomplexen aan de Strandweg is het niet eens dat de Hoekse Lijn op 9 meter afstand van de appartementencomplexen komt te liggen.

Vertraging

Door de bezwaren en de vertraging tijdens de ombouw van de Hoekse Lijn naar een metrolijn heeft de verlenging van 1200 meter naar het strand van Hoek van Holland forse vertraging opgelopen. De planning is nu dat er van strand naar strand kan worden gereisd in de eerste helft van 2021.

Lees hier de complete uitspraak van de Raad van State.