Welkom op Hoekse Lijn.nl. Hier vindt u het laatste nieuws over deze spoorlijn tussen Schiedam Centrum en Hoek van Holland Strand.

Opnieuw vertraging door beveiligingssoftware, verwachting is nu eind maart 2019

De Rotterdamse wethouder Adriaan Visser heeft vandaag in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad bekend gemaakt dat er opnieuw vertraging is opgetreden met de opbouw van de Hoekse Lijn naar een metrolijn en dat de metro naar verwachting nu eind maart 2019 gaat rijden, een maand later. Opnieuw is de beveiligingssoftware de boosdoener.

Bombardier, de leverancier van de de beveiligingssoftware, heeft de deadline van 17 december 2018 niet gehaald. Het was toen de bedoeling de definitieve veiligheidsverklaring van de exploitatieversie te leveren. Deze is nu met een week vertraagd tot 24 december 2018. Echter is de verwachting dat die veiligheidsverklaring een verklaring met beperkingen is. Dit komt doordat de huidige software nog een aantal tekortkomingen heeft.

Door deze vertraging in de planning kan het testbedrijf pas in februari 2019 worden afgerond en eind februari 2019 worden gestart met het proefbedrijf.

Ook tijdens het testen kan er nog vertraging ontstaan. Onlangs zijn bij dynamische testen storingen ontstaan in de bruggen van Vlaardingen en Maassluis. Er wordt momenteel onderzocht wat de oorzaak daarvan is.

Sinds 1 april 2017 rijden er geen treinen meer op de Hoekse Lijn. De bedoeling was dat de ombouw naar metrolijn in september 2017 gereed zou zijn. Al snel bleek die datum veel te voorbarig.

Start werkzaamheden stationsomgeving Hoek van Holland

Op maandag 10 december 2018 start in Hoek van Holland de werkzaamheden aan de stationsomgeving. Dit is nodig voor de herinrichting van de stationsomgeving, de (ruw)bouw van het nieuwe station Hoek van Holland Haven en de aanleg van de H6-weg.

Stationsomgeving

De stationsomgeving wordt opnieuw ingericht. Zo wordt de huidige overgang vervangen door een overgang voor fietsers en voetgangers en komt er een nieuwe overgang tussen het nieuwe station en het oude station.

Nieuwe stationsomgeving Hoek van Holland Haven
Nieuwe stationsomgeving Hoek van Holland Haven

Station Hoek van Holland Haven

Tijdens de ombouw van de Hoekse Lijn naar een metrolijn zijn er bij Hoek van Holland Haven twee tijdelijke perrons gebouwd bij het oude station uit 1893 waar vroeger de internationale treinen vertrokken. Het nieuwe metrostation komt op de plek te liggen van de oude doorgaande sporen en de Hoekse Vishandel (het oude NS-loket). Dit wordt een eilandperron met aan de Stationsweg zijde ruimte voor een openbare overdekte fietsenstalling, de Hoekse Vishandel, technische ruimte en een bestuurdersruimte voor de RET.

Als het nieuwe metrostation in gebruik is, dan wordt het voormalige spoorwegperron gesloopt. Het historische stationsgebouw uit 1893 blijft bestaan, maar verliest dan zijn functie.

Metrostation Hoek van Holland Haven
Metrostation Hoek van Holland Haven (Architect Marc Verheijen)

H6-weg

De H6-weg is het laatste deel van de tweede ontsluitingsweg en sluit de Harwichknoop aan op de Hoeksebaan. Hierdoor wordt het verkeer in het dorp ontlast.

Woning en bedrijf blijven bereikbaar

Voetgangers uit het dorp moeten in de eerste week (10 t/m 15 december) omlopen. De trap over de dijk wordt dan tijdelijk verwijderd. Komt u op de fiets naar het station dan kunt u gebruik maken van de tijdelijke fietsenstelling op het nieuwe P&R terrein. Deze wordt ook tijdens de uitvoering in gebruik genomen.

2021

De werkzaamheden duren bij elkaar circa een jaar. De planning is nu dat het nieuwe station Hoek van Holland Haven en de spoorverlenging naar het strand in 2021 gereed moet zijn.

Opnieuw vertraging door beveiligingssoftware, verwachting is nu eind februari 2019

De Rotterdamse wethouder Adriaan Visser heeft vandaag in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad bekend gemaakt dat de metro niet eind januari 2019 gaat rijden, maar naar verwachting eind februari 2019. Dit nieuwe uitstel heeft opnieuw te maken met de oplevering van de beveiligingssoftware.

Afgelopen woensdag heeft de wethouder samen de directie van de RET een gesprek gehad met de softwareleverancier Bombardier. Hierin heeft Bombardier aangegeven dat de definitieve veiligheidsverklaring wordt opgeleverd op 26 november 2018. Vooruitlopend daarop wordt op 9 november 2018 een voorlopige veiligheidsverklaring geleverd. Daarmee start de uitvoering van het testbedrijf en het traject dat leidt tot de vergunningaanvraag. Verderop in de brief schrijft de wethouder dat er in de komende weken nog problemen kunnen optreden die opgelost moeten worden.

De vertraging heeft geen gevolgen voor het vervangend busvervoer dat gewoon blijft rijden. De kosten die ontstaan kunnen opgevangen wordt binnen het projectbudget.

Sinds 1 april 2017 rijden er geen treinen meer op de Hoekse Lijn. De bedoeling was dat de ombouw naar metrolijn in september 2017 gereed zou zijn. Al snel bleek die datum veel te voorbarig.

Station Schiedam Nieuwland
Station Schiedam Nieuwland (4 november 2018)

Opleverdatum spoorbeveiligingssoftware niet gehaald, opnieuw vertraging

Wethouder Visser van de gemeente Rotterdam heeft donderdag aan de gemeenteraad gemeld dat de metro opnieuw later gaat rijden dan eind januari 2019.

Ook deze keer komt dit door de spoorbeveiligingssoftware. Deze kan volgens afspraak wel op 5 november worden geleverd, maar de daarbij behorende veiligheidsverklaring ontbreekt. Op woensdag 7 november vindt er een gesprek plaatst tussen de wethouder, de directie van de RET en Bombardier over het probleem. Dan wordt ook duidelijk wat de gevolgen zijn voor de datum van ingebruikname van de Hoekse Lijn als metrolijn.

Oorspronkelijk zou de metro in september 2017 gaan rijden. Al snel bleek die datum veel te voorbarig.

Station Vlaardingen Oost
Station Vlaardingen Oost (5 november 2017)

Opnieuw problemen met de spoorbeveiligingssoftware

Er zijn opnieuw problemen met de spoorbeveiligingssoftware. Dat schrijft de Rotterdamse wethouder Adriaan Visser in de maandelijkse voortgangsrapportage.

In de brief schrijft wethouder Visser dat de opleverdatum van de exploitatieversie van de spoorbeveiligingssoftware door Bombardier nog steeds staat gepland voor 5 november 2018. Echter het projectbureau Hoekse Lijn acht deze datum als onzeker. Belangrijkste reden is dat er aantal nieuwe non ­conformities in de software zijn ontdekt die moeten worden opgelost voordat de indienststellingsvergunning kan worden aangevraagd. Hiervoor is extra tijd nodig waardoor de datum van 5 november 2018 onder druk komt te staan.
Mocht deze datum niet gehaald worden, dan heeft dit gevolgen voor de ingebruikname van de Hoekse Lijn als metrolijn die nu staat gepland voor eind januari 2019.

Onlangs is het startsein gegeven voor de aanleg van de Blankenburgverbinding. Deze kruist de Hoekse Lijn onderlangs middels een tunnelverbinding. Hiervoor moeten er in week 45 fundaringspalen worden geslagen. In 2019 wordt het tunneldek ingeschoven. Dit heeft geen gevolgen voor de ingebruikname.

Verder meldt de wethouder dat er maatregelen zijn getroffen bij station Schiedam Centrum. Zo heeft de RET onlangs de nooduitgangen op beide metroperrons opengesteld voor reizigers zodat deze via de parkergarage naar de bushalte kunnen lopen. Ook zijn er bij de instaphalte twee grote abri's bijgeplaatst.

Vlakbij station Hoek van Holland Haven wordt de wateroverlast aangepakt. Deze werkzaamheden starten half oktober en zullen ca. 6 weken duren. Ook worden er enkele maatregelen getroffen bij de spoorwegovergang Slachthuisweg die grenst aan de vrachtwagenterminal van de Stena Line.

Aanleg metrostation Hoek van Holland Haven gegund aan aannemersbedrijf Maas

De gemeente Rotterdam heeft bekend gemaakt dat de aanleg van het metrostation Hoek van Holland Haven gegund is aan aannemersbedrijf Maas uit Langeweg. Het gaat om een opdracht ter waarde van 2,9 miljoen euro.

Onder de werkzaamheden bestaat het bouwrijp maken van de stationsomgeving, het aanleggen van de buitenruimte van het station, het plaatsen van entreeportalen, het perron, de hellingsbaan en de toegangstrap en het aanleggen van ontvangstputten en de spoorkruisingen.

Nadat de laatste trein in de nacht van 31 maart 2017 op 1 april 2017 vertrok van station Hoek van Holland Haven zijn de oude doorgaande sporen met perron gesloopt en zijn er twee tijdelijke perrons bij het stationsgebouw uit 1893 gebouwd. Het nieuwe station komt op de plek van de oude doorgaande sporen en de Hoekse Vishandel. Deze komt weer terug in het nieuwe metrostation.

De planning is nu dat de werkzaamheden begin 2019 starten.

Voorlopig ontwerp metrostation Hoek van Holland Haven
Voorlopig ontwerp metrostation Hoek van Holland Haven

Metro gaat pas eind januari 2019 rijden

Het is nu definitief: de metro gaat dit jaar niet meer rijden op de Hoekse Lijn. De Rotterdamse wethouder Adriaan Visser heeft vrijdag bekend gemaakt dat de metro nu eind januari 2019 gaat rijden. Maar dan mag er ook niets mis gaan. De extra vertraging kost niet meer geld volgens de wethouder.

De exploitatieversie van de spoorbeveiligingssoftware wordt door Bombardier op 5 november opgeleverd. Een eerdere oplevering is niet mogelijk. Daarna zijn er minimaal 6 weken nodig voor het gehele traject van aanvraag tot verlening van de vergunning en 4 tot 5 weken voor het proefbedrijf. Er wordt dan volgens dienstregeling gereden.

Diverse raadsleden van de gemeente Maassluis, Vlaardingen en Schiedam werden woensdagavond bijgepraat over de Hoekse Lijn. Door het projectbureau Hoekse Lijn werd volgehouden dat de metro dit jaar nog gaat rijden. Maar bij doorvragen kwamen er onzekerheden naar boven. Maar volgens het projectbureau kan alles versneld worden waardoor het past. Niet dus. Raadsleden van D66 voelden zich in het ootje genomen.

Sinds 1 april 2017 rijden er geen treinen meer op de Hoekse Lijn. De bedoeling was dat de ombouw naar metrolijn in september 2017 gereed zou zijn. Al snel bleek die datum veel te voorbarig. Inmiddels zijn we een jaar verder.

Metro's bij Hoek van Holland Haven
Metro's bij Hoek van Holland Haven (13 september 2018)

Metro gaat waarschijnlijk pas in 2019 rijden

Opnieuw dreigt er vertraging voor de ingebruikname van de Hoekse Lijn als metrolijn. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de metro in het 4e kwartaal gaat rijden. Dit komt doordat er weer problemen zijn met de spoorbeveiligingssoftware. Dat schrijft wethouder Visser van de Gemeente Rotterdam in de maandelijkse voortgangsrapportage.

In augustus was er opnieuw vertraging in de oplevering van tussenversies van de spoorbeveiligingssoftware. Hierdoor heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de directie van de RET en de directie van Bombardier (de leverancier van de spoorbeveiligingssoftware) over de planning. Tijdens dat gesprek is duidelijk geworden dat de spoorbeveiligingssoftware inclusief veiligheidsverklaring (is nodig voor start proefbedrijf en exploitatie) nu pas in de eerste week van november wordt opgeleverd.

Als de eindversie van de spoorbeveiligingssoftware is opgeleverd, moet er een indienststellingsvergunning worden afgegeven door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), wat 7 weken duurt, en daarna moet het proefbedrijf nog uitgevoerd worden. Hierdoor komt de planning zwaar onder druk te staan en daardoor is de start van de exploitatie in het 4e kwartaal van 2018 hoogst onzeker.

Het probleem met de bruggen, waar in juni over gerapporteerd werd, is wel opgelost. Er was sprake van onbelans in de bruggen doordat er nieuwe meetapparatuur is aangebracht. De bruggen zijn opnieuw uitgebalanceerd en de daaraan gerelateerde storingen zijn verholpen.

Sinds 1 april 2017 rijden er geen treinen meer op de Hoekse Lijn. De bedoeling was dat de ombouw naar metrolijn in september 2017 gereed zou zijn. Al snel bleek die datum veel te voorbarig.

Het tijdelijke station Hoek van Holland Haven
Het tijdelijke station Hoek van Holland Haven (22 juli 2018)

Verlenging Hoekse Lijn naar strand Hoek van Holland mag doorgaan

De verlenging van de Hoekse Lijn naar het strand van Hoek van Holland mag doorgaan. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag alle bezwaren tegen het bestemmingsplan "Hoek van Holland Spoorverlenging" afgewezen.

Noodzaak verlenging

Zo vonden de bezwaarmakers de verlenging naar het strand niet nodig, omdat strandgangers maar een beperkt deel van het jaar gebruik maken van de lijn en er alternatieven zijn zoals pendelbussen. De gemeenteraad heeft echter voldoende kunnen aantonen dat de noodzaak wel bestaat en dat er geen alternatief nodig is. In de huidige situatie is de infrastructuur naar Hoek van Holland op drukke stranddagen overbelast.

Verder heeft de gemeenteraad overtuigend aangetoond dat de reizigerscapaciteit van die alternatieven, zoals pendelbussen, te beperkt is in vergelijking met een metroverbinding. De metroverbinding heeft als voordeel dat strandgangers rechtstreeks naar Hoek van Holland kunnen reizen en niet hoeven over te stappen, wat tot ongemak en een langere reistijd zorgt.

Overlast

Verder vrezen de omwonenden voor overlast van de metroverbinding, onder meer door geluid, trillingen en verslechtering van de bereikbaarheid van hun woningen. Uit onderzoek blijkt echter dat het geluid en de trillingen van de metroverbinding niet zo ernstig zullen zijn dat de situatie bij de woningen in de omgeving onaanvaardbaar wordt. Over de bereikbaarheid schrijven deskundigen dat de invloed van de metrolijn op de bereikbaarheid van hun woningen maar beperkt is, zowel op werk- als op stranddagen. Om verslechtering van de bereikbaarheid van hun woningen te voorkomen, hebben de omwonenden nog voorgesteld de kruising van de Strandweg met de metrolijn verdiept aan te leggen en niet gelijkvloers. De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt dat de gemeenteraad "in redelijkheid" kon kiezen voor de gelijkvloerse kruising. Een ongelijkvloerse kruising zou namelijk ruim 19 miljoen euro meer kosten.

Reactie Gemeente Rotterdam

De Gemeente Rotterdam is blij met de uitspraak. Het college gaat het vonnis verder bestuderen en daarna de gemeenteraad en alle betrokkenen zo snel mogelijk informeren over het vervolgtraject. Er wordt niet gelijk begonnen met bouwen aangezien er eerst een aantal andere procedures en processen doorlopen moeten worden. "De gemeente Rotterdam maakt de vervolgstappen zo snel mogelijk bekend."

Reactie omwonende

De voorzitter van de Vereniging van Eigenaars Strandweg, Ann van den Berg, is teleurgesteld met de uitspraak. Ze gaat wel door met het protest, want de constructeur van de appartementencomplexen aan de Strandweg is het niet eens dat de Hoekse Lijn op 9 meter afstand van de appartementencomplexen komt te liggen.

Vertraging

Door de bezwaren en de vertraging tijdens de ombouw van de Hoekse Lijn naar een metrolijn heeft de verlenging van 1200 meter naar het strand van Hoek van Holland forse vertraging opgelopen. De planning is nu dat er van strand naar strand kan worden gereisd in de eerste helft van 2021.

Lees hier de complete uitspraak van de Raad van State.

Nieuw probleem ombouw Hoekse Lijn: de bruggen

Naast de beveiligingssoftware en het documentmanagement is er een nieuw probleem ontstaan tijdens de ombouw van de Hoekse Lijn naar een metrolijn; de bruggen in Maassluis en Vlaardingen. Dat schrijft wethouder Visser van de Gemeente Rotterdam in de maandelijkse voortgangsrapportage.

Er zijn veel storingen ontstaan tijdens het testen van de bruggen waarvan de oorzaak nog niet is vastgesteld. Deze dienen betrouwbaar te zijn voordat de testen op de baan plaatsvinden. Een team van specialisten is ingezet om de oorzaak van de storingen te achterhalen en het probleem tijdig op te lossen.

De spoorbeveiligingssoftware ligt nog steeds in het kritieke pad van de planning. In de voortgangsrapportage van vorige maand werd geschreven dat de softwareversie, waarin de non-conformities m.b.t. de veiligheidseisen zijn verholpen, half juli wordt verwacht. Dat wordt nu eind juli, 2 weken later. Dat is 1 maand vertraging bovenop de twee maanden die in de voortgangsrapportage van maart 2018 werd aangekondigd.

Ook alle benodigde documenten die nodig zijn voor het exploiteren van de metrolijn zijn nog niet binnen bij de RET. De volgende dossiers hebben nu prioriteit gekregen aangezien deze kritisch zijn voor de start van de exploitatie: energievoorziening, overwegen, stations, bruggen en spoorbeveiliging.

Toch blijft wethouder Visser erbij dat de ingebruikname van de Hoekse Lijn als metrolijn in het 4e kwartaal van 2018 zal plaatsvinden.

De brug bij Maassluis (19 juni 2018)
De brug bij Vlaardingen Centrum (5 november 2017)