Welkom op Hoekse Lijn.nl. Hier vindt u het laatste nieuws over deze spoorlijn tussen Schiedam Centrum en Hoek van Holland Strand.

Wethouder Visser stapt op, Wethouder Bokhove neemt project Hoekse Lijn over

Adriaan Visser, namens D66 wethouder Financiën, Organisatie en Haven van de gemeente Rotterdam en o.a. verantwoordelijk voor het project Hoekse Lijn, is vandaag opgestapt. Hij heeft uit een vertrouwelijk document gelekt. "Ik heb daarbij gehandeld in een emotionele opwelling, wat onverstandig was. Dat had ik niet moeten doen", schrijft de wethouder in een brief aan de gemeenteraad.

Twee weken geleden is er inhoud uit het rapport van de Rekenkamer Rotterdam over het Schiekadeblok gelekt naar de media, waardoor deze op 25 januari 2019 openbaar is gemaakt. In dit zeer kritische rapport wordt geschreven dat wethouder Visser, toen topambtenaar, waarschuwingen heeft genegeerd en informatie heeft achtergehouden. Ook is er uit een vertrouwelijk document gelekt.

Judith Bokhove, namens GroenLinks wethouder Mobiliteit, Jeugd en Taal heeft het project Hoekse Lijn overgenomen.

Veiligheidsverklaring nog niet binnen, nog onbekend hoeveel extra vertraging

De veiligheidsverklaring van de beveiligingssoftware is nog steeds niet binnen. Dat schrijft wethouder Adriaan Visser in de 13e voortgangsrapportage van de ombouw van de Hoekse Lijn naar een metrolijn.

Twee weken geleden schreef de wethouder dat er een fout in de software is geconstateerd waardoor de overweg Deltaweg in Maassluis niet geheel gesloten was bij het passeren van de metro. Momenteel wordt door Bombardier, de softwareleverancier, nadere analyse uitgevoerd of de fout in de software een lokaal probleem betreft of dat de storing zich bij meerdere overwegen kan voordoen.

Echter is er onlangs nog een fout opgetreden. Er treden regelmatig verstoringen op in het versturen van de snelheidscode naar de metrovoertuigen die rijden op de baan. Hierdoor schakelt het systeem naar een veilige snelheidscodering waardoor de metro automatisch een remming gaat inzetten. De systeeminformatie die beschikbaar komt tijdens het testrijden wordt op dit moment geanalyseerd. Door deze storing kunnen delen van het testprogramma niet uitgevoerd worden volgens planning.

Wanneer de onderzoeken zijn afgerond en Bombardier een plan van aanpak heeft gepresenteerd, wordt duidelijk wat de gevolgen zijn voor de verdere planning. Het is dus nog onduidelijk hoeveel vertraging er opnieuw bij zal komen. Elke maand extra vertraging dit jaar kost 1,5 miljoen euro. Er kunnen nog maximaal 4 maanden extra vertraging opgevangen worden binnen de projectbegroting, zolang er zich geen andere onvoorziene zaken voordoen die financiële consequenties voor het project hebben.

Fout in beveiligingssoftware, opnieuw vertraging

In de voortgangsrapportage van december 2018 heeft de Rotterdamse wethouder geschreven dat op 24 december 2018 de definitieve veiligheidsverklaring van de beveiligingssoftware wordt geleverd door Bombardier. Deze deadline is niet gehaald.

Bij het testen is een fout in de software geconstateerd waardoor de overweg Deltaweg in Maassluis niet geheel gesloten was bij het passeren van de metro.Hierdoor kan er geen veiligheidsverklaring worden afgegeven.

De softwareleverancier onderzoekt nu hoe deze fout in de software is ontstaan en of deze zich ook voor kan doen bij andere overwegen. Vervolgens zal de fout hersteld moeten worden voordat er een veiligheidsverklaring van de software kan worden afgegeven. De wethouder kan nog niet vertellen hoeveel tijd hiervoor nodig heeft en wat voor gevolgen dat heeft voor de planning. Dit wordt in week 4 (21 - 25 januari) bekend.

De ingebruikname van de Hoekse Lijn als metrolijn eind maart 2019 wordt dus ook niet gehaald. Hierdoor is de ombouw naar metrolijn op 1 april 2019 twee jaar onderweg, wat oorspronkelijk 5 maanden zou duren.

Overweg Deltaweg Maassluis
Overweg Deltaweg Maassluis (Google Maps)

Opnieuw vertraging door beveiligingssoftware, verwachting is nu eind maart 2019

De Rotterdamse wethouder Adriaan Visser heeft vandaag in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad bekend gemaakt dat er opnieuw vertraging is opgetreden met de opbouw van de Hoekse Lijn naar een metrolijn en dat de metro naar verwachting nu eind maart 2019 gaat rijden, een maand later. Opnieuw is de beveiligingssoftware de boosdoener.

Bombardier, de leverancier van de de beveiligingssoftware, heeft de deadline van 17 december 2018 niet gehaald. Het was toen de bedoeling de definitieve veiligheidsverklaring van de exploitatieversie te leveren. Deze is nu met een week vertraagd tot 24 december 2018. Echter is de verwachting dat die veiligheidsverklaring een verklaring met beperkingen is. Dit komt doordat de huidige software nog een aantal tekortkomingen heeft.

Door deze vertraging in de planning kan het testbedrijf pas in februari 2019 worden afgerond en eind februari 2019 worden gestart met het proefbedrijf.

Ook tijdens het testen kan er nog vertraging ontstaan. Onlangs zijn bij dynamische testen storingen ontstaan in de bruggen van Vlaardingen en Maassluis. Er wordt momenteel onderzocht wat de oorzaak daarvan is.

Sinds 1 april 2017 rijden er geen treinen meer op de Hoekse Lijn. De bedoeling was dat de ombouw naar metrolijn in september 2017 gereed zou zijn. Al snel bleek die datum veel te voorbarig.

Start werkzaamheden stationsomgeving Hoek van Holland

Op maandag 10 december 2018 start in Hoek van Holland de werkzaamheden aan de stationsomgeving. Dit is nodig voor de herinrichting van de stationsomgeving, de (ruw)bouw van het nieuwe station Hoek van Holland Haven en de aanleg van de H6-weg.

Stationsomgeving

De stationsomgeving wordt opnieuw ingericht. Zo wordt de huidige overgang vervangen door een overgang voor fietsers en voetgangers en komt er een nieuwe overgang tussen het nieuwe station en het oude station.

Nieuwe stationsomgeving Hoek van Holland Haven
Nieuwe stationsomgeving Hoek van Holland Haven

Station Hoek van Holland Haven

Tijdens de ombouw van de Hoekse Lijn naar een metrolijn zijn er bij Hoek van Holland Haven twee tijdelijke perrons gebouwd bij het oude station uit 1893 waar vroeger de internationale treinen vertrokken. Het nieuwe metrostation komt op de plek te liggen van de oude doorgaande sporen en de Hoekse Vishandel (het oude NS-loket). Dit wordt een eilandperron met aan de Stationsweg zijde ruimte voor een openbare overdekte fietsenstalling, de Hoekse Vishandel, technische ruimte en een bestuurdersruimte voor de RET.

Als het nieuwe metrostation in gebruik is, dan wordt het voormalige spoorwegperron gesloopt. Het historische stationsgebouw uit 1893 blijft bestaan, maar verliest dan zijn functie.

Metrostation Hoek van Holland Haven
Metrostation Hoek van Holland Haven (Architect Marc Verheijen)

H6-weg

De H6-weg is het laatste deel van de tweede ontsluitingsweg en sluit de Harwichknoop aan op de Hoeksebaan. Hierdoor wordt het verkeer in het dorp ontlast.

Woning en bedrijf blijven bereikbaar

Voetgangers uit het dorp moeten in de eerste week (10 t/m 15 december) omlopen. De trap over de dijk wordt dan tijdelijk verwijderd. Komt u op de fiets naar het station dan kunt u gebruik maken van de tijdelijke fietsenstelling op het nieuwe P&R terrein. Deze wordt ook tijdens de uitvoering in gebruik genomen.

2021

De werkzaamheden duren bij elkaar circa een jaar. De planning is nu dat het nieuwe station Hoek van Holland Haven en de spoorverlenging naar het strand in 2021 gereed moet zijn.

Opnieuw vertraging door beveiligingssoftware, verwachting is nu eind februari 2019

De Rotterdamse wethouder Adriaan Visser heeft vandaag in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad bekend gemaakt dat de metro niet eind januari 2019 gaat rijden, maar naar verwachting eind februari 2019. Dit nieuwe uitstel heeft opnieuw te maken met de oplevering van de beveiligingssoftware.

Afgelopen woensdag heeft de wethouder samen de directie van de RET een gesprek gehad met de softwareleverancier Bombardier. Hierin heeft Bombardier aangegeven dat de definitieve veiligheidsverklaring wordt opgeleverd op 26 november 2018. Vooruitlopend daarop wordt op 9 november 2018 een voorlopige veiligheidsverklaring geleverd. Daarmee start de uitvoering van het testbedrijf en het traject dat leidt tot de vergunningaanvraag. Verderop in de brief schrijft de wethouder dat er in de komende weken nog problemen kunnen optreden die opgelost moeten worden.

De vertraging heeft geen gevolgen voor het vervangend busvervoer dat gewoon blijft rijden. De kosten die ontstaan kunnen opgevangen wordt binnen het projectbudget.

Sinds 1 april 2017 rijden er geen treinen meer op de Hoekse Lijn. De bedoeling was dat de ombouw naar metrolijn in september 2017 gereed zou zijn. Al snel bleek die datum veel te voorbarig.

Station Schiedam Nieuwland
Station Schiedam Nieuwland (4 november 2018)

Opleverdatum spoorbeveiligingssoftware niet gehaald, opnieuw vertraging

Wethouder Visser van de gemeente Rotterdam heeft donderdag aan de gemeenteraad gemeld dat de metro opnieuw later gaat rijden dan eind januari 2019.

Ook deze keer komt dit door de spoorbeveiligingssoftware. Deze kan volgens afspraak wel op 5 november worden geleverd, maar de daarbij behorende veiligheidsverklaring ontbreekt. Op woensdag 7 november vindt er een gesprek plaatst tussen de wethouder, de directie van de RET en Bombardier over het probleem. Dan wordt ook duidelijk wat de gevolgen zijn voor de datum van ingebruikname van de Hoekse Lijn als metrolijn.

Oorspronkelijk zou de metro in september 2017 gaan rijden. Al snel bleek die datum veel te voorbarig.

Station Vlaardingen Oost
Station Vlaardingen Oost (5 november 2017)

Opnieuw problemen met de spoorbeveiligingssoftware

Er zijn opnieuw problemen met de spoorbeveiligingssoftware. Dat schrijft de Rotterdamse wethouder Adriaan Visser in de maandelijkse voortgangsrapportage.

In de brief schrijft wethouder Visser dat de opleverdatum van de exploitatieversie van de spoorbeveiligingssoftware door Bombardier nog steeds staat gepland voor 5 november 2018. Echter het projectbureau Hoekse Lijn acht deze datum als onzeker. Belangrijkste reden is dat er aantal nieuwe non ­conformities in de software zijn ontdekt die moeten worden opgelost voordat de indienststellingsvergunning kan worden aangevraagd. Hiervoor is extra tijd nodig waardoor de datum van 5 november 2018 onder druk komt te staan.
Mocht deze datum niet gehaald worden, dan heeft dit gevolgen voor de ingebruikname van de Hoekse Lijn als metrolijn die nu staat gepland voor eind januari 2019.

Onlangs is het startsein gegeven voor de aanleg van de Blankenburgverbinding. Deze kruist de Hoekse Lijn onderlangs middels een tunnelverbinding. Hiervoor moeten er in week 45 fundaringspalen worden geslagen. In 2019 wordt het tunneldek ingeschoven. Dit heeft geen gevolgen voor de ingebruikname.

Verder meldt de wethouder dat er maatregelen zijn getroffen bij station Schiedam Centrum. Zo heeft de RET onlangs de nooduitgangen op beide metroperrons opengesteld voor reizigers zodat deze via de parkergarage naar de bushalte kunnen lopen. Ook zijn er bij de instaphalte twee grote abri's bijgeplaatst.

Vlakbij station Hoek van Holland Haven wordt de wateroverlast aangepakt. Deze werkzaamheden starten half oktober en zullen ca. 6 weken duren. Ook worden er enkele maatregelen getroffen bij de spoorwegovergang Slachthuisweg die grenst aan de vrachtwagenterminal van de Stena Line.

Aanleg metrostation Hoek van Holland Haven gegund aan aannemersbedrijf Maas

De gemeente Rotterdam heeft bekend gemaakt dat de aanleg van het metrostation Hoek van Holland Haven gegund is aan aannemersbedrijf Maas uit Langeweg. Het gaat om een opdracht ter waarde van 2,9 miljoen euro.

Onder de werkzaamheden bestaat het bouwrijp maken van de stationsomgeving, het aanleggen van de buitenruimte van het station, het plaatsen van entreeportalen, het perron, de hellingsbaan en de toegangstrap en het aanleggen van ontvangstputten en de spoorkruisingen.

Nadat de laatste trein in de nacht van 31 maart 2017 op 1 april 2017 vertrok van station Hoek van Holland Haven zijn de oude doorgaande sporen met perron gesloopt en zijn er twee tijdelijke perrons bij het stationsgebouw uit 1893 gebouwd. Het nieuwe station komt op de plek van de oude doorgaande sporen en de Hoekse Vishandel. Deze komt weer terug in het nieuwe metrostation.

De planning is nu dat de werkzaamheden begin 2019 starten.

Voorlopig ontwerp metrostation Hoek van Holland Haven
Voorlopig ontwerp metrostation Hoek van Holland Haven

Metro gaat pas eind januari 2019 rijden

Het is nu definitief: de metro gaat dit jaar niet meer rijden op de Hoekse Lijn. De Rotterdamse wethouder Adriaan Visser heeft vrijdag bekend gemaakt dat de metro nu eind januari 2019 gaat rijden. Maar dan mag er ook niets mis gaan. De extra vertraging kost niet meer geld volgens de wethouder.

De exploitatieversie van de spoorbeveiligingssoftware wordt door Bombardier op 5 november opgeleverd. Een eerdere oplevering is niet mogelijk. Daarna zijn er minimaal 6 weken nodig voor het gehele traject van aanvraag tot verlening van de vergunning en 4 tot 5 weken voor het proefbedrijf. Er wordt dan volgens dienstregeling gereden.

Diverse raadsleden van de gemeente Maassluis, Vlaardingen en Schiedam werden woensdagavond bijgepraat over de Hoekse Lijn. Door het projectbureau Hoekse Lijn werd volgehouden dat de metro dit jaar nog gaat rijden. Maar bij doorvragen kwamen er onzekerheden naar boven. Maar volgens het projectbureau kan alles versneld worden waardoor het past. Niet dus. Raadsleden van D66 voelden zich in het ootje genomen.

Sinds 1 april 2017 rijden er geen treinen meer op de Hoekse Lijn. De bedoeling was dat de ombouw naar metrolijn in september 2017 gereed zou zijn. Al snel bleek die datum veel te voorbarig. Inmiddels zijn we een jaar verder.

Metro's bij Hoek van Holland Haven
Metro's bij Hoek van Holland Haven (13 september 2018)