Welkom op Hoekse Lijn.nl. Hier vindt u het laatste nieuws over deze spoorlijn tussen Schiedam Centrum en Hoek van Holland Strand.

Werkzaamheden Strandweg Hoek van Holland per direct gestaakt

De werkzaamheden rond het voormalige station Hoek van Holland Strand zijn per direct gestaakt. Omwonenden en de Gebiedscommissie Hoek van Holland waren bang voor een verkeerschaos als de Strandweg drie maanden dicht is terwijl op Hemelvaartsdag (dit jaar op 30 mei) de strandopening is. Hier kwamen voorgaande jaren ongeveer honderdduizend bezoekers op af.

Inmiddels is de Strandweg weer open en rijden bus 711 en 713 weer hun oorspronkelijke route en stoppen bij de bushalte Strandweg.

Volgens een woordvoerder heeft het uitstel van de werkzaamheden geen gevolg voor de oplevering van de verlenging van de Hoekse Lijn. Deze staat gepland voor 2021.

Werkzaamheden Strandweg Hoek van Holland, halte tijdelijk vervallen

Vanaf maandag 25 maart 2019 tot en met vrijdag 7 juni 2019 vinden er werkzaamheden plaats aan de Strandweg in Hoek van Holland ter hoogte van het voormalige station Hoek van Holland Strand. Aanleiding is de aanleg van de spoorkruising van de verlenging van de Hoekse Lijn naar het strand.

Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • Verwijderen verharding ter plaatse op de Strandweg en Stationsweg
  • Verwijderen en verleggen van kabels en leidingen
  • Aanpassen van de riolering
  • Herstellen van de bestrating
  • Verleggen van de noordelijke toegangsweg naar de voormalige Vafamil camping

Er wordt van maandag t/m vrijdag gewerkt van 07:00 uur tot 17:00 uur.

De Strandweg en het kruispunt met de Stationsweg wordt deze periode afgesloten voor het autoverkeer. De woningen en de Muziekbunker blijven bereikbaar. Verkeer moet omrijden via de Strandboulevard, Stationsweg of de Koningin Emmaboulevard. Omleidingsroutes worden met borden op straatniveau aangegeven. Voor fietsers en voetgangers wordt een tijdelijke voorziening getroffen.

Tijdens de werkzaamheden zijn enkele parkeerplaatsen die buiten gebruik genomen. Er is een tijdelijk depot ingericht voor de opslag van materialen.

Bushalte Stationsweg Hoek van Holland
Bushalte Stationsweg Hoek van Holland

Bus 711 en 713

De bushalte Strandweg is tijdelijk vervallen voor bus 711 en 713. Je kan gebruik maken van de bushalte Strandweg aan de Dirk van den Burgweg (van lijn 35 en B19). Aan de overzijde is een tijdelijke bushalte ingericht. Bus 711 en 713 rijden als omleidingsroute via de Dirk van den Burgweg, Schelpweg en Strandboulevard naar het strand en weer terug.

Tijdelijke bushalte Stationsweg aan de Dirk van den Burgweg Hoek van Holland
Tijdelijke bushalte Stationsweg aan de Dirk van den Burgweg Hoek van Holland

Nog steeds onduidelijk wanneer metro gaat rijden

Het is nog steeds onduidelijk wanneer de metro gaat rijden op de Hoekse Lijn. Nog steeds is het grootste struikelblok de beveiligingssoftware. Op dit moment kan niet worden aangetoond dat de storing bij de spooroverweg Deltaweg in Maassluis zich niet bij andere overwegen voordoet. Dit bliijkt uit de 14e maandelijkse voortgangsrapportage aan de gemeenteraad van Rotterdam.

Zodra de definitieve impactanalyse is afgerond, wordt door Bombardier een plan van aanpak opgesteld. De andere fout, de verstoringen in het versturen van de snelheidscode naar de metrovoertuigen, wordt de komende weken verholpen en opnieuw getest. Ondertussen wordt er zoveel als mogelijk getest. Echter doordat de oplevering van de software en veiligheidsverklaring vertraging oploopt, loopt het aanleveren van de bijbehorende dossiers en documentatie ook vertraging op.

Zoals ook gemeld in de voortgangsrapportage van januari is er financiëel nog ruimte voor maximaal 4 maanden extra vertraging. Elke maand kost 1,5 miljoen euro (inclusief vervangend vervoer) en er is nog 6,5 miljoen beschikbaar. In augustus is deze pot dus op.

Inmiddels rijden er bijna 2 jaar geen treinen meer op de Hoekse Lijn. De bedoeling was dat de ombouw naar metrolijn in september 2017 gereed zou zijn. Al snel bleek die datum veel te voorbarig.

Metro gaat hopelijk dit jaar rijden

Vandaag mocht de pers meerijden met een testrit van Vlaardingen Centrum naar Hoek van Holland Haven en weer terug. Op de meest gestelde vraag wanneer de reizigers gebruik kunnen maken van de metro had de RET en de wethouder als antwoord " Nog dit jaar, hopelijk". Het is dus nog onzeker of de metro dit jaar gaat rijden.

Voordat de testrit kon plaatsvinden gaf Richard Douwstra, adjunct directeur van Bombardier Nederland, een technische presentatie over de beveiligingssoftware en hoe ingewikkeld deze is. SCHIE TV heeft deze presentatie in zijn geheel vastgelegd en is hieronder te volgen.

In de presentatie wordt duidelijk hoe complex de materie is met overwegen, koppelingen met verkeersinstallaties, bruggen en goederenvervoer. Iets wat we al vaker hebben gehoord. Hij mocht na de presentaties niet geïnterviewd worden.

Daarna mocht de pers mee met de testrit waar naast de zandzakken ook de verantwoordelijk wethouder Judith Bokhove, directeur RET Maurice Unck en directeur techniek RET Paul Lorist aanwezig waren. Ook hiervan heeft SCHIE TV een rapportage gemaakt die hieronder is te volgen.

Er werd vooral mooi weer gespeeld. Ook was impact-analyse, waar Bombardier momenteel mee bezig, het woord van de dag.

Geen extra compensatie voor reizigers vervangend vervoer

Er is geen geld beschikbaar om aanvullende compensatiemaatregelen te realiseren in het huidig vervangend vervoer. Dat schrijft wethouder Judith Bokhove in de maandelijkse voortgangsrapportage. De wethouders van de waterweggemeenten (Maassluis, Vlaardingen en Schiedam) hebben vorige maand om extra compensatie gevraagd.

Volgens reizigersonderzoek is 70% tevreden over het vervangend busvervoer op de Hoekse Lijn. De gemeente Rotterdam, RET en MRDH zijn van mening dat met de huidige compensatiemaatregelen er sprake is van een evenwichtig pakket waar alle reizigers van profiteren.

Met de beveiligingssoftware is Bombardier momenteel nog steeds bezig met het opstellen van een plan van aanpak. Vorige week woensdag werd tijdens een themavergadering van de Gebiedscommissie Hoek van Holland duidelijk dat Bombardier deze binnen twee weken zal presenteren. Dan wordt ook duidelijk wat de gevolgen zijn voor het verkrijgen van de veiligheidsverklaring en de verdere planning van het project. Mocht er helemaal niets meer mis gaan, wat nu erg betwijfeld wordt, dan neemt het proces tot indienststelling 12 weken in beslag en gaat eind mei 2019 de metro rijden.

Volgende maand weten we of dat ook zo is of er opnieuw vertraging optreedt.

Wethouder Visser stapt op, Wethouder Bokhove neemt project Hoekse Lijn over

Adriaan Visser, namens D66 wethouder Financiën, Organisatie en Haven van de gemeente Rotterdam en o.a. verantwoordelijk voor het project Hoekse Lijn, is vandaag opgestapt. Hij heeft uit een vertrouwelijk document gelekt. "Ik heb daarbij gehandeld in een emotionele opwelling, wat onverstandig was. Dat had ik niet moeten doen", schrijft de wethouder in een brief aan de gemeenteraad.

Twee weken geleden is er inhoud uit het rapport van de Rekenkamer Rotterdam over het Schiekadeblok gelekt naar de media, waardoor deze op 25 januari 2019 openbaar is gemaakt. In dit zeer kritische rapport wordt geschreven dat wethouder Visser, toen topambtenaar, waarschuwingen heeft genegeerd en informatie heeft achtergehouden. Ook is er uit een vertrouwelijk document gelekt.

Judith Bokhove, namens GroenLinks wethouder Mobiliteit, Jeugd en Taal heeft het project Hoekse Lijn overgenomen.

Veiligheidsverklaring nog niet binnen, nog onbekend hoeveel extra vertraging

De veiligheidsverklaring van de beveiligingssoftware is nog steeds niet binnen. Dat schrijft wethouder Adriaan Visser in de 13e voortgangsrapportage van de ombouw van de Hoekse Lijn naar een metrolijn.

Twee weken geleden schreef de wethouder dat er een fout in de software is geconstateerd waardoor de overweg Deltaweg in Maassluis niet geheel gesloten was bij het passeren van de metro. Momenteel wordt door Bombardier, de softwareleverancier, nadere analyse uitgevoerd of de fout in de software een lokaal probleem betreft of dat de storing zich bij meerdere overwegen kan voordoen.

Echter is er onlangs nog een fout opgetreden. Er treden regelmatig verstoringen op in het versturen van de snelheidscode naar de metrovoertuigen die rijden op de baan. Hierdoor schakelt het systeem naar een veilige snelheidscodering waardoor de metro automatisch een remming gaat inzetten. De systeeminformatie die beschikbaar komt tijdens het testrijden wordt op dit moment geanalyseerd. Door deze storing kunnen delen van het testprogramma niet uitgevoerd worden volgens planning.

Wanneer de onderzoeken zijn afgerond en Bombardier een plan van aanpak heeft gepresenteerd, wordt duidelijk wat de gevolgen zijn voor de verdere planning. Het is dus nog onduidelijk hoeveel vertraging er opnieuw bij zal komen. Elke maand extra vertraging dit jaar kost 1,5 miljoen euro. Er kunnen nog maximaal 4 maanden extra vertraging opgevangen worden binnen de projectbegroting, zolang er zich geen andere onvoorziene zaken voordoen die financiële consequenties voor het project hebben.

Fout in beveiligingssoftware, opnieuw vertraging

In de voortgangsrapportage van december 2018 heeft de Rotterdamse wethouder geschreven dat op 24 december 2018 de definitieve veiligheidsverklaring van de beveiligingssoftware wordt geleverd door Bombardier. Deze deadline is niet gehaald.

Bij het testen is een fout in de software geconstateerd waardoor de overweg Deltaweg in Maassluis niet geheel gesloten was bij het passeren van de metro.Hierdoor kan er geen veiligheidsverklaring worden afgegeven.

De softwareleverancier onderzoekt nu hoe deze fout in de software is ontstaan en of deze zich ook voor kan doen bij andere overwegen. Vervolgens zal de fout hersteld moeten worden voordat er een veiligheidsverklaring van de software kan worden afgegeven. De wethouder kan nog niet vertellen hoeveel tijd hiervoor nodig heeft en wat voor gevolgen dat heeft voor de planning. Dit wordt in week 4 (21 - 25 januari) bekend.

De ingebruikname van de Hoekse Lijn als metrolijn eind maart 2019 wordt dus ook niet gehaald. Hierdoor is de ombouw naar metrolijn op 1 april 2019 twee jaar onderweg, wat oorspronkelijk 5 maanden zou duren.

Overweg Deltaweg Maassluis
Overweg Deltaweg Maassluis (Google Maps)

Opnieuw vertraging door beveiligingssoftware, verwachting is nu eind maart 2019

De Rotterdamse wethouder Adriaan Visser heeft vandaag in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad bekend gemaakt dat er opnieuw vertraging is opgetreden met de opbouw van de Hoekse Lijn naar een metrolijn en dat de metro naar verwachting nu eind maart 2019 gaat rijden, een maand later. Opnieuw is de beveiligingssoftware de boosdoener.

Bombardier, de leverancier van de de beveiligingssoftware, heeft de deadline van 17 december 2018 niet gehaald. Het was toen de bedoeling de definitieve veiligheidsverklaring van de exploitatieversie te leveren. Deze is nu met een week vertraagd tot 24 december 2018. Echter is de verwachting dat die veiligheidsverklaring een verklaring met beperkingen is. Dit komt doordat de huidige software nog een aantal tekortkomingen heeft.

Door deze vertraging in de planning kan het testbedrijf pas in februari 2019 worden afgerond en eind februari 2019 worden gestart met het proefbedrijf.

Ook tijdens het testen kan er nog vertraging ontstaan. Onlangs zijn bij dynamische testen storingen ontstaan in de bruggen van Vlaardingen en Maassluis. Er wordt momenteel onderzocht wat de oorzaak daarvan is.

Sinds 1 april 2017 rijden er geen treinen meer op de Hoekse Lijn. De bedoeling was dat de ombouw naar metrolijn in september 2017 gereed zou zijn. Al snel bleek die datum veel te voorbarig.

Start werkzaamheden stationsomgeving Hoek van Holland

Op maandag 10 december 2018 start in Hoek van Holland de werkzaamheden aan de stationsomgeving. Dit is nodig voor de herinrichting van de stationsomgeving, de (ruw)bouw van het nieuwe station Hoek van Holland Haven en de aanleg van de H6-weg.

Stationsomgeving

De stationsomgeving wordt opnieuw ingericht. Zo wordt de huidige overgang vervangen door een overgang voor fietsers en voetgangers en komt er een nieuwe overgang tussen het nieuwe station en het oude station.

Nieuwe stationsomgeving Hoek van Holland Haven
Nieuwe stationsomgeving Hoek van Holland Haven

Station Hoek van Holland Haven

Tijdens de ombouw van de Hoekse Lijn naar een metrolijn zijn er bij Hoek van Holland Haven twee tijdelijke perrons gebouwd bij het oude station uit 1893 waar vroeger de internationale treinen vertrokken. Het nieuwe metrostation komt op de plek te liggen van de oude doorgaande sporen en de Hoekse Vishandel (het oude NS-loket). Dit wordt een eilandperron met aan de Stationsweg zijde ruimte voor een openbare overdekte fietsenstalling, de Hoekse Vishandel, technische ruimte en een bestuurdersruimte voor de RET.

Als het nieuwe metrostation in gebruik is, dan wordt het voormalige spoorwegperron gesloopt. Het historische stationsgebouw uit 1893 blijft bestaan, maar verliest dan zijn functie.

Metrostation Hoek van Holland Haven
Metrostation Hoek van Holland Haven (Architect Marc Verheijen)

H6-weg

De H6-weg is het laatste deel van de tweede ontsluitingsweg en sluit de Harwichknoop aan op de Hoeksebaan. Hierdoor wordt het verkeer in het dorp ontlast.

Woning en bedrijf blijven bereikbaar

Voetgangers uit het dorp moeten in de eerste week (10 t/m 15 december) omlopen. De trap over de dijk wordt dan tijdelijk verwijderd. Komt u op de fiets naar het station dan kunt u gebruik maken van de tijdelijke fietsenstelling op het nieuwe P&R terrein. Deze wordt ook tijdens de uitvoering in gebruik genomen.

2021

De werkzaamheden duren bij elkaar circa een jaar. De planning is nu dat het nieuwe station Hoek van Holland Haven en de spoorverlenging naar het strand in 2021 gereed moet zijn.