Veiligheidsverklaring nog niet binnen, nog onbekend hoeveel extra vertraging

De veiligheidsverklaring van de beveiligingssoftware is nog steeds niet binnen. Dat schrijft wethouder Adriaan Visser in de 13e voortgangsrapportage van de ombouw van de Hoekse Lijn naar een metrolijn.

Twee weken geleden schreef de wethouder dat er een fout in de software is geconstateerd waardoor de overweg Deltaweg in Maassluis niet geheel gesloten was bij het passeren van de metro. Momenteel wordt door Bombardier, de softwareleverancier, nadere analyse uitgevoerd of de fout in de software een lokaal probleem betreft of dat de storing zich bij meerdere overwegen kan voordoen.

Echter is er onlangs nog een fout opgetreden. Er treden regelmatig verstoringen op in het versturen van de snelheidscode naar de metrovoertuigen die rijden op de baan. Hierdoor schakelt het systeem naar een veilige snelheidscodering waardoor de metro automatisch een remming gaat inzetten. De systeeminformatie die beschikbaar komt tijdens het testrijden wordt op dit moment geanalyseerd. Door deze storing kunnen delen van het testprogramma niet uitgevoerd worden volgens planning.

Wanneer de onderzoeken zijn afgerond en Bombardier een plan van aanpak heeft gepresenteerd, wordt duidelijk wat de gevolgen zijn voor de verdere planning. Het is dus nog onduidelijk hoeveel vertraging er opnieuw bij zal komen. Elke maand extra vertraging dit jaar kost 1,5 miljoen euro. Er kunnen nog maximaal 4 maanden extra vertraging opgevangen worden binnen de projectbegroting, zolang er zich geen andere onvoorziene zaken voordoen die financiële consequenties voor het project hebben.