Welkom op Hoekse Lijn.nl. Hier vindt u het laatste nieuws over deze spoorlijn tussen Schiedam Centrum en Hoek van Holland Strand.

Zaterdag 2 september gratis busvervoer Wereldhavendagen Rotterdam

Komende zaterdag 2 september reist u gratis op de Hoekse Lijn en maak u kans op VIP-kaarten voor het avondprogramma van de Wereldhavendagen. De RET zet in buslijnen 711, 712 en 713 van het vervangend vervoer Hoekse Lijn de OV-chipkaartapparatuur uit. Reizigers van deze buslijnen en buslijnen 714 en 156 maken ook kans op een VIP-arrangement tijdens het avondprogramma op zaterdag 2 september. Er worden namelijk vijf setjes van twee toegangskaarten onder de reizigers van het vervangend busvervoer verloot om hen te bedanken voor hun geduld tijdens de langere periode waarin de Hoekse Lijn wordt omgebouwd tot metrolijn.

Vanaf februari 2018 rijdt de metro op het traject van de Hoekse Lijn. Tot die tijd zal de RET meerdere maatregelen nemen om reizigers op dit traject tegemoet te komen.

De RET verloot vijf setjes van 2 toegangskaarten voor het Wereldhavendagen-feest in de Cruise Terminal op zaterdagavond 2 september 2017 onder reizigers van het vervangend vervoer Hoekse Lijn. Mail voor woensdag 30 augustus 2017 ‘VVHL VIP’ naar informatie@ret.nl om kans te maken op een setje toegangskaarten (de winnaars worden woensdag 30 augustus 2017 persoonlijk benaderd, over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd).

Start eerste testen met metrovoertuig op Hoekse Lijn en afbouw stations en metrobaan

De komende weken staan in het teken van de start van de eerste testen met een metrovoertuig op de Hoekse LIjn. En in september vindt de afbouw van de stations en metrobaan plaats. Wij willen als projectorganisatie omwonenden en weggebruikers ook wijzen op het feit dat in deze testfase de stroom op de bovenleiding komt te staan en dat er met regelmaat een metro over de overwegen wordt geleid. De metrobaan betreden is niet toegestaan en gevaarlijk!

Wat gaan we doen? 

Pré-Dynamisch testen 
De verwachting is dat de RET op donderdag 17 augustus start met het zogenaamde Pré-Dynamisch testen van de Hoekse Lijn. Dit zijn de eerste testen met een metrovoertuig dat met lage snelheid over het nieuwe traject van de Hoekse Lijn rijdt. Vooruitlopend hierop wordt het metrovoertuig zondag 13 augustus, getrokken door een diesellocomotief, naar metrostation Steendijkpolder gebracht. Bij het passeren van de overwegen zet de projectorganisatie verkeersregelaars in, omdat in deze testfase de spoorbomen nog niet werken. Het Pré-Dynamische testen is naar verwachting op zondag 10 september afgerond.

De volgende zaken worden getest tijdens het Pré-Dynamisch testen:

 • De interactie tussen spoor/bovenleiding en metrovoertuig.
 • De baanvaksnelheidstesten (tot maximaal 40 km/uur).
 • Positie tussen metrovoertuig en perron (Is bijvoorbeeld de perronhoogte goed).

Kortsluitproeven
De komende weken wordt voor de testfase de stroom op de bovenleiding gezet. Als de stroom op de bovenleiding staat, gaan we zogenaamde kortsluitproeven uitvoeren. Tijdens de kortsluitproef wordt er kortstondig – ongeveer 5 minuten - spanning op de baan gezet. Deze testen worden ‘s nachts uitgevoerd. Op de verkeersovergangen is, op het moment van de kortsluitproef, een verkeersregelaar aanwezig om het verkeer dat wil passeren even tegen te houden (duur is max. 5 min). Dit in verband met de veiligheid. 

Afbouw baan en stations
Als de eerste testen zijn afgerond, volgt in de maand september de afbouw van de metrobaan en de metrostations van de Hoekse Lijn. Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Het aanleggen van de zogenaamde schouwpaden aan beide zijden van het spoor.
 • Het op de definitieve plaats leggen van kabels en leidingen.
 • Verbreding van het talud. Op een aantal locaties op het traject is dit noodzakelijk. Aanbrengen van het gekleurde glas op de stations, ter hoogte van de abri’s. 
 • Het afwerken van de verblijfsruimte van de bestuurders op de metrostations.
 • Als laatste werk, worden eind september alle bouwmaterialen opgeruimd. Als alle bouwwerkzaamheden zijn afgerond, kan een begin worden gemaakt met het test- en proefbedrijf dat februari 2018 moet zijn afgerond. 

Planning
Weersinvloeden en andere onvoorziene omstandigheden kunnen het werk verstoren, wat mogelijk kan leiden tot verschuivingen in de planning.

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Marco Bekker via telefoonnummer: 010 489 4334 of via e-mail: ahm.bekker@rotterdam.nl.

RET 1 uur is in sommige gevallen goedkoper dan op saldo reizen

Vorige week stond er in de Telegraaf een artikel over Rico Vossen, een reiziger van de Hoekse Lijn, die teveel betaalde voor het gebruik maken van het vervangend busvervoer van de Hoekse Lijn.

Toen de NS nog reed op de Hoekse Lijn had Rico Vossen een NS-dalabonnement voor 99 euro per maand. Volgens de RET had hij voor het vervangende busvervoer en de metro een 6-sterrenabonnement van 235 euro nodig.

Het advies voor een 6-sterrenabonnement blijkt verkeerd. Ik heb uitgezocht dat ik kan reizen op een 3-sterrenabonnement van 118 euro.

Ook met de OV-chipkaart is het in sommige gevallen duurder. Een enkele reis van Hoek van Holland Haven naar Schiedam Centrum kost met de OV-chipkaart 3,76 euro en duurt normaal 27 minuten. Je kan echter ook bij de bussen en trams van de RET een RET 1 uur kopen. Dit is een wegwerp OV-chipkaart dat 3 euro kost en is een uur geldig in bussen, trams en metro’s van de RET. Dus de reiziger betaald bij elke reis van Hoek van Holland Haven naar Schiedam Centrum 0,76 euro teveel. Dit verschil wordt nog groter als je bijvoorbeeld naar Zuidplein reist (55 minuten). Met de OV-chipkaart kost dit 5,42 euro, dat is 2,42 euro meer dan het kaartje.

Naast RET 1 uur, is het ook mogelijk RET 2 uur te kopen voor 3,50 euro. Deze is dan 2 uur geldig. Deze kunt u ook laden op een persoonlijke en anonieme OV-chipkaart.

Volgens mij speelt dit probleem niet alleen bij de Hoekse Lijn, maar ook in andere regio’s. Met een OV-chipkaart is het in sommige gevallen duurder om te reizen dan met een wegwerp OV-chipkaart. Waarschijnlijk komt dit doordat je met de OV-chipkaart per kilometer betaald (bij de RET is dat 0,137 euro met een basistarief van 0,89 euro) en RET 1 uur is 3 euro ongeacht hoe lang de afstand is. Als het maar binnen een uur te reizen valt. Aangezien de Hoekse Lijn 24 kilometer lang, lopen de bedragen per halte snel op.

Tarieventabel voltarief 2017

De RET heeft tegen de Telegraaf gezegd dat het uit veiligheidsoverwegingen proberen zo weinig mogelijk contant geld op de bus te hebben. De reiziger heeft excuses gekregen voor het verkeerde abonnementsadvies.

De Rotterdamse VVD heeft inmiddels vragen gesteld aan het college van Rotterdam waarom de reiziger op kosten wordt gejaagd en wilt dat het geld terug gaat naar de reiziger.

Projectbureau Hoekse Lijn: Geen proefrit deze week

Het projectbureau Hoekse Lijn spreekt tegen dat deze week al een proefrit wordt uitgevoerd op de rails van de nieuwe lightrailverbinding, zoals afgelopen zaterdag werd gemeld door de Burgercommissie Hoekse Lijn uit Maassluis. Wel wordt komende week begonnen met het aanzetten van de stroom op de bovenleiding op het deel tussen Hoek van Holland en Maassluis.

“Het volgende moment is dan er gestart kan worden met het dynamisch testen. Dat betekent dat we dan de eerste kleine testen gaan doen”, zegt een woordvoerder van het projectbureau. “Ergens daar tussenin gaan we dan met een metrostel richting Hoek van Holland, want die moet daar toch gebracht worden. En van daaruit gaan we dan inderdaad testen. Maar dat is nog niet volgende week. “

De aanleg van de Hoekse Lijn is met ruim zes maanden vertraagd. Op zijn vroegst in februari 2018 kan de metro gaan rijden over het spoor tussen Schiedam en Hoek van Holland. Oorzaak van de vertraging zijn onder meer problemen met de beveiligingssoftware, kabels en leidingen.

Volgende week eerste metro over Hoekse Lijn

Volgende week zal als test, getrokken door een locomotief, het eerste metrovoertuig over de Hoekse Lijn rijden met een snelheid van 20 km per uur. Dit is bekend gemaakt tijdens de Burgercommissie Hoekse Lijn van Maassluis. De hoofdstructuur van de Hoekse Lijn is voor 1 oktober 2017 klaar (dan gaat het stormseizoen in). Men kan dus gewoon door blijven werken naar de nieuw opleverdatum in februari 2018.

Binnenkort wordt er stroom op de bovenleiding gezet en worden er knalproeven uitgevoerd. Hiermee wordt er bewust kortsluiting over de leiding veroorzaakt wat tot knallen en vonkenregens kan komen. Dit is onderdeel van de verplichte veiligheidsproef en bewoners in de directe omgeving worden hierover geïnformeerd.

Zoals eerder deze maand bekend is gemaakt is de ombouw met 5 maanden vertraagd. Dit komt o.a. door de software van het nieuw metro beveiligingssysteem dat ontwikkeld wordt door het bedrijf Bombardier in het land Polen. De Hoekse Lijn heeft een ander beveiligingssysteem nodig ivm met de ligging van twee bruggen op het traject waarover de metro passeert.

Er is vertraging ontstaan in de bouw van station Maassluiis Centrum doordat men verkeerde ankers in het beton had gezet. Deze worden vervangen.

Verder heeft Marcel Thomassen, commissielid van de Burgercommissie Hoekse Lijn van Maassluis, bezwaar aangetekend tegen het voortijdig opheffen van de comissie. Hij vindt het zeer ongewenst uit oogpunt van de lokale veiligheid en daarnaast duurt het vanaf oktober nog 5 maanden tot de metrolijn af is.

Station Maassluis Steendijkpolder (25 juni 2017)

Ombouw tot metrolijn met 5 maanden vertraagd tot februari 2018

Nadat bijna 2 weken bekend werd gemaakt dat de oplevering van de ombouw van de Hoekse Lijn naar metrolijn vertraagd zou zijn met minimaal 4 weken, is vandaag bekend gemaakt dat de ombouw 5 maanden langer gaat duren en dat de verwachte oplevering in februari 2018 zal zijn.

Dit heeft Wethouder Pex Langeberg, portefeuillehouder verkeer en vervoer van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en eindverantwoordelijke, bekend gemaakt. Reden voor uitstel zijn de diverse tegenvallers tijdens de ombouwwerkzaamheden, die niet binnen de oorspronkelijke planning van 5 maanden kunnen worden opgevangen.

Ondanks diverse onderzoeken werden er op meer plaatsen in de grond bodemvervuiling en asbest aangetroffen en de mogelijke aanwezigheid van oude explosieven gaven beperkingen in de werkzaamheden. Ook zijn er kabels en leiding van andere partijen aangetroffen, zoals die van Stedin voor de voeding van de Maeslandkering. Deze moesten eerst verwijderd of verlegd worden.

Verontreinigde grond Hoek van Holland Haven
Verontreinigde grond bij Hoek van Holland Haven

Ook is er een vertraging in de ontwikkeling van de beveiligingssoftware en vielen de eerste softwaretesten tegen. Hierdoor is de beveiliging van de metrolijn niet op tijd klaar en kon de indienststellingsvergunning niet op tijd worden afgegeven.

De hoogste prioriteit gaat deze zomer uit naar het zo snel mogelijk afronden van de ombouw, zodat bewoners langs de lijn vanaf september geen overlast meer ervaren van de werkzaamheden. Voor reizigers op de Hoekse Lijn betekent de nieuwe planning dat zij tot in februari 2018 zijn aangewezen op het vervangend busvervoer. De RET start na de zomer met een proef waarbij tijdens doordeweeks extra spitsritten worden ingezet tussen Vlaardingen Centrum en Schiedam Centrum. In september zou ook de nieuwe dienstregeling van Connexxion in werking treden, waardoor o.a. in Hoek van Holland lijn 35 wordt vervangen door lijn 31 die geen rondje door Hoek van Holland meer maakt. Deze nieuwe dienstregeling is echter aan de oplevering van de Hoekse Lijn gekoppeld en gaat voorlopig dus niet in.

Het is nog niet bekend wat de financiële gevolgen zijn van de vertraging.

Lees hier de brief van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag gericht aan de colleges.

Vanaf zaterdag 1 april 2017 rijden er geen treinen meer op de Hoekse Lijn, is de lijn eerst losgekoppeld van de Oude Lijn, en sinds 3 april 2017 is de ombouw in volle gang en is deze aan het bestaande metronet van Rotterdam gekoppeld.

Vertraging ombouw tot metrolijn bevestigd door wethouder Rotterdam

Nadat gisteravond wethouder Ruud van Harten van de gemeente Vlaardingen heeft bekend gemaakt dat 1 september niet gehaald gaat worden als opleverdatum van de ombouw van de Hoekse Lijn is dit vandaag bevestigd door het projectbureau Hoekse Lijn en de gemeente Rotterdam.

De oplevering is meer dan 4 weken vertraagd en dat zou liggen aan het ontbreken aan mankracht zijn en er zijn leveringsproblemen met het spoorbeveiligingssysteem.

Wethouder Pex Langenberg is als portefeuillehouder verkeer en vervoer van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag eindverantwoordelijk voor het project. In een brief aan de Commissie EHMD (Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid) schrijft hij dat hij verwacht binnen 2 weken meer informatie te hebben over het nieuwe tijdschema van de ombouw.

Inmiddels heeft de VVD Rotterdam vragen gesteld.

Wethouder Vlaardingen: 'vertraging oplevering Hoekse Lijn'

De oplevering van de Hoekse Lijn is door nog onbekende oorzaak vertraagd. De datum van 1 september wordt zeer waarschijnlijk niet gehaald. Gedacht wordt aan 1 oktober. Dat heeft wethouder Ruud van Harten (CU-SGP) vanavond meegedeeld aan de Vlaardingse gemeenteraad.

De vertraging zit volledig bij de projectorganisatie Hoekse Lijn, zegt Van Harten. “Het heeft in ieder geval te maken met vele aannemers. En ze kunnen hier en daar wel wat schuiven in de werkzaamheden, maar op een gegeven moment houdt het schuiven op als er ergens vertraging optreedt”, aldus de wethouder in een summiere toelichting.

Vanuit de projectorganisatie zou niet echt de drang aanwezig zijn om een nieuwe datum bekend te maken. De bestuurscommissie heeft hier toch op aangedrongen, zodat de reiziger niet op het aller laatste moment verrast wordt. Van Harten: “De bedoeling is dat zaken voor het zomerreces duidelijk worden.”

Het oude station van Hoek van Holland Haven
Het oude station van Hoek van Holland Haven. Hier zijn nog een aantal dingen zichtbaar uit het NS tijdperk.

Speciale dienstregeling strandopening Hoek van Holland 25 mei

Aanstaande donderdag 25 mei is het Hemelvaart en wordt in Hoek van Holland het strandseizoen geopend. Tijdens deze dag is er een speciale dienstregeling van kracht voor het vervangd vervoer van de Hoekse Lijn.

Tijdens de stranddagen rijdt de RET met drie extra buslijnen (716, 717 en 718). Deze zullen ook aanstaande donderdag ingezet worden. Bus 711, 713, 716, 717 en 718 zullen in Hoek van Holland die dag alleen de tijdelijke halte aan de oude Langeweg aandoen. Vanaf daar begint het festivalterrein en is het 1,5 km lopen tot het strand.

 • Bus 711 (Sneldienst Oude Langeweg - Schiedam Centrum)
  Rijdt twee keer per uur tussen 08:00 uur en 00:30 uur.
 • Bus 713 (Stopdienst Oude Langeweg - Schiedam Centrum)
  Rijdt twee keer per uur tussen 08:00 uur en 00:30 uur. Stopt op alle tussengelegen stations.
 • Bus 716 (Stranddienst Oude Langeweg - Schiedam Centrum)
  Rijdt vier keer per uur tussen 09:00 uur en 19:00 uur.
 • Bus 717 (Stranddienst Oude Langeweg - Vlaardingen Centrum)
  Rijdt twee keer per uur tussen 09:00 uur en 19:00 uur. Stopt op halte Vondelstraat (Vlaardingen).
 • Bus 718 (Stranddienst Oude Langeweg - Maassluis)
  Rijdt twee keer per uur tussen 09:00 uur en 19:00 uur. Stopt op Maassluis West.

Bij drukte worden er extra bussen ingezet.

Halte Oude Langeweg

RET past dienstregeling vervangend vervoer Hoekse Lijn aan

De RET heeft bekend gemaakt dat het per maandag 15 mei de dienstregeling van het vervangend vervoer met bussen op de Hoekse Lijn op enkele punten zal aanpassen. Zo zal de vertrektijden van bus 713 (stopdienst Vlaardingen West - Schiedam Centrum) en de vetrektijden van alle bussen 's avonds worden aangepast.

Na de eerste maand van vervangend vervoer heeft de RET gemerkt dat een deel van de reizigers uit met name Vlaardingen en Schiedam voor andere reisopties kiezen. Reizigers uit Vlaardingen pakken nu de fiets bijvoorbeeld naar metrostation Vijfsluizen om vervolgens met de metro richting Rotterdam te reizen. Ook is er een groep voormalige treinreizigers die tijdelijk voor de auto kiest tijdens de ombouwperiode van de Hoekse Lijn tot metrolijn. De nieuwe dienstregeling van het vervangend busvervoer sluit nu aan op de werkelijke vraag.

Kaart vervangend vervoer