Start eerste testen met metrovoertuig op Hoekse Lijn en afbouw stations en metrobaan

De komende weken staan in het teken van de start van de eerste testen met een metrovoertuig op de Hoekse LIjn. En in september vindt de afbouw van de stations en metrobaan plaats. Wij willen als projectorganisatie omwonenden en weggebruikers ook wijzen op het feit dat in deze testfase de stroom op de bovenleiding komt te staan en dat er met regelmaat een metro over de overwegen wordt geleid. De metrobaan betreden is niet toegestaan en gevaarlijk!

Wat gaan we doen? 

Pré-Dynamisch testen 
De verwachting is dat de RET op donderdag 17 augustus start met het zogenaamde Pré-Dynamisch testen van de Hoekse Lijn. Dit zijn de eerste testen met een metrovoertuig dat met lage snelheid over het nieuwe traject van de Hoekse Lijn rijdt. Vooruitlopend hierop wordt het metrovoertuig zondag 13 augustus, getrokken door een diesellocomotief, naar metrostation Steendijkpolder gebracht. Bij het passeren van de overwegen zet de projectorganisatie verkeersregelaars in, omdat in deze testfase de spoorbomen nog niet werken. Het Pré-Dynamische testen is naar verwachting op zondag 10 september afgerond.

De volgende zaken worden getest tijdens het Pré-Dynamisch testen:

  • De interactie tussen spoor/bovenleiding en metrovoertuig.
  • De baanvaksnelheidstesten (tot maximaal 40 km/uur).
  • Positie tussen metrovoertuig en perron (Is bijvoorbeeld de perronhoogte goed).

Kortsluitproeven
De komende weken wordt voor de testfase de stroom op de bovenleiding gezet. Als de stroom op de bovenleiding staat, gaan we zogenaamde kortsluitproeven uitvoeren. Tijdens de kortsluitproef wordt er kortstondig – ongeveer 5 minuten - spanning op de baan gezet. Deze testen worden ‘s nachts uitgevoerd. Op de verkeersovergangen is, op het moment van de kortsluitproef, een verkeersregelaar aanwezig om het verkeer dat wil passeren even tegen te houden (duur is max. 5 min). Dit in verband met de veiligheid. 

Afbouw baan en stations
Als de eerste testen zijn afgerond, volgt in de maand september de afbouw van de metrobaan en de metrostations van de Hoekse Lijn. Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • Het aanleggen van de zogenaamde schouwpaden aan beide zijden van het spoor.
  • Het op de definitieve plaats leggen van kabels en leidingen.
  • Verbreding van het talud. Op een aantal locaties op het traject is dit noodzakelijk. Aanbrengen van het gekleurde glas op de stations, ter hoogte van de abri’s. 
  • Het afwerken van de verblijfsruimte van de bestuurders op de metrostations.
  • Als laatste werk, worden eind september alle bouwmaterialen opgeruimd. Als alle bouwwerkzaamheden zijn afgerond, kan een begin worden gemaakt met het test- en proefbedrijf dat februari 2018 moet zijn afgerond. 

Planning
Weersinvloeden en andere onvoorziene omstandigheden kunnen het werk verstoren, wat mogelijk kan leiden tot verschuivingen in de planning.

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Marco Bekker via telefoonnummer: 010 489 4334 of via e-mail: ahm.bekker@rotterdam.nl.