Welkom op Hoekse Lijn.nl. Hier vindt u het laatste nieuws over deze spoorlijn tussen Schiedam Centrum en Hoek van Holland Strand.

Combinatie Boskalis Swietelsky realiseert verlenging naar strand

De verlenging van de Hoekse Lijn naar het strand van Hoek van Holland wordt gerealiseerd door de combinatie Boskalis Swietelsky. Dat heeft de gemeente Rotterdam afgelopen vrijdag bekend gemaakt.

Afgelopen maanden heeft de aanbesteding gelopen van het realiseren van de spoorverlenging vanaf station Hoek van Holland Haven naar het nieuwe station Hoek van Holland Strand, inclusief bijbehorende stations en kunstwerken. Hier hebben drie partijen aan deelgenomen en daar is de combinatie Boskalis Swietelsky als winnaar uit de bus gekomen.

Na de definitieve gunning start de combinatie Boskalis Swietelsky met de opdracht. Het is nog altijd de bedoeling dat de metro voor het badseizoen van 2022 naar het strand gaat rijden.

Impressie traject overwegen en gesloten bak
Impressie traject overwegen en gesloten bak

Gladheid perrons en inregenen abri's wordt binnenkort aangepakt

Binnenkort wordt er gestart met het aanpakken van de gladheid van de perrons en het inregenen van de abri's. Dat schrijft wethouder Arjan van Gils in de maandelijkse voortgangsrapportage van juni 2020.

Eerder zijn er tijdelijke matten neergelegd om gladheid tegen te gaan. Deze worden nu vervangen door de definitieve oplossing. Op kritische plekken zal een ruwe strip in de houten planken worden aangebracht. Bij de abri's op het middenperron worden binnenkort aanpassingen gemaakt om inregenen vanaf de achterzijde te voorkomen. Bij de abri's op het zijperrons wordt een proef uitgevoerd, waarbij het water niet meer van achteren naar binnen komt, en waarbij het open karakter gewaarborgd blijft. Op dit moment wordt dit afgestemd met de RET.

Metrostation Hoek van Holland Haven

Binnenkort wordt er gestart met het bouwen van de algemene ruimten. Deze bestaan uit een winkel-/horecaruimte, een informatiepunt van Rotterdam Tourist Information (die nu nog in het centrum is te vinden), een bestuurdersruimte (RET) en een fietsenstalling. De oplevering hiervan is echter niet dit najaar, maar begin 2021. Dit heeft geen gevolgen voor de planning voor de verlenging naar het strand.

Kruising Strandweg

In de Vergadering Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën van 25 juni jl. hebben twee burgers en Peter Stok van de Gebiedscommissie Hoek van Holland ingesproken over de spoorwegovergang op de Strandweg. Daarin zijn opnieuw zorgen geuit over dat deze spoorwegovergang gelijkvloers wordt. Volgens de wethouder kan dit besluit niet meer worden teruggedraaid of er moet een compleet nieuw bestemmingsplan gemaakt worden met de nodige vertraging tot gevolg. Het voorstel voor afdoening van de motie "Op gelijke hoogte" is doorgeschoven naar de volgende vergadering.

Impressie spoorwegovergang Strandweg
Impressie spoorwegovergang Strandweg

Voorbelasting Strandweg

Na de kruising met de Strandweg ligt momenteel de voorbelasting. Daarbovenop is een anti-verstuivingsmiddel aangebracht. Echter deze wordt niet goed vastgehouden. Ook heeft een stortbui, die regelmatig kunnen voorkomen in de zomerperiode, stukken van het nog niet uitgeharde middel weggespoeld. Inmiddels is dit hersteld door de aannemer.

Spoorbeveiligingssoftware

Bombardier heeft een planning afgegeven van de spoorbeveiligingssoftware voor de verlenging naar het strand. Momenteel is de gemeente Rotterdam in gesprek om deze planning in te passen in de globale planning.

Planning verlenging naar strand nog steeds onduidelijk

De planning van de verlenging van de Hoekse Lijn naar het strand van Hoek van Holland is nog steeds onduidelijk. Dat schrijft wethouder Arjan van Gils in de maandelijkse voortgangsrapportage van mei 2020.

De spoorbeveiligingssoftware die ontwikkeld is voor de ombouw werkt nog niet naar behoren. Hierdoor werkt de Centrale Vekeersleiding met aparte instructies. Bombadier heeft aangegeven dat de update van de spoorbeveiligingssoftware, waarin de belangrijkste beperkingen opgelost zullen worden, in september 2021 doorgevoerd is. Echter voor het deel van de verlenging naar het strand kan Bombadier geen planning afgeven. Hierdoor is het nog onduidelijk of de metro voor het badseizoen van 2022 naar het strand kan rijden.

Momenteel loopt de aanbesteding van het civiele deel (baan, stations & bovenleiding). Eind juni moeten de partijen die dit willen uitvoeren hun inschrijving te hebben gedaan. Hierna zal de beoordeling beginnen. In augustus wordt de oude badloods afgebroken en in september of oktober 2020 zullen de werkzaamheden starten.

De werkzaamheden rond het station Hoek van Holland Haven gaan de laatste fase in. In deze fase wordt o.a. de zuidelijke rijbaan van de Hoeksebaan aangelegd, komt er een voet- en fietspad over de oude overweg en worden de wegen aangesloten om de Stationsweg.

Ook wordt er binnenkort gestart met het bouwen van de algemene ruimten. Deze bestaan uit een winkel-/horecaruimte, een informatiepunt van Rotterdam Tourist Information, een bestuurdersruimte (RET) en een fietsenstalling. Oorspronkelijk zou de winkelruimte worden benut door de Hoekse Vishandel. Echter kon de eigenaar het met de gemeente Rotterdam niet eens worden over de prijs voor de winkelruimte. Hierdoor wordt deze nu te koop aangeboden. Oplevering is gepland dit najaar.

Vertraging software heeft gevolgen voor verlenging naar strand

De verlenging van de Hoekse Lijn naar het strand van Hoek van Holland kan mogelijk langer duren doordat er vertraging is opgetreden bij het aanleveren van software updates. Dat schrijft wethouder Arjan van Gils in de maandelijkse voortgangsrapportage van april 2020.

Bombardier moet nog een software update doorvoeren voor de ombouw van de Hoekse Lijn naar metrolijn en ook voor de verlenging naar het strand van Hoek van Holland. Dit kan deels digitaal gebeuren, maar er moeten ook mensen op locatie kijken. Hiervoor moeten deze mensen uit bijvoorbeeld Spanje of Italië komen. Dit is vanwege de coronacrisis momenteel niet mogelijk. Hierdoor heeft Bombardier nog geen planning kunnen delen met de gemeente Rotterdam.

Het is niet de eerste keer dat er vertraging optreedt met de spoorbeveiligingssoftware. De ombouw van de Hoekse Lijn naar metrolijn heeft grote vertraging opgelopen vanwege problemen met de spoorbeveiligingssoftware.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die nodig zijn voor het bouwrijp maken van het toekomstige traject nadert hun voltooiing. Dit is volgens planning aangezien er tijdens het badseizoen geen werkzaamheden worden uitgevoerd om het strand goed bereikbaar te houden. Achter de appartementen aan de Strandweg is een voorbelasting aangebracht op de plek waar de tunnel moet komen. Daarbovenop is onlangs een anti-verstuivingsmiddel aangebracht. Echter vorig weekend, toen er veel wind stond, is dit toch gaan stuiven. Naar verwachting zal deze voorbelasting in het najaar van 2020 verplaatst worden.

Luchtfoto werkzaamheden verlenging Hoekse Lijn (april 2020)
Luchtfoto werkzaamheden verlenging Hoekse Lijn (april 2020)

Abri’s

Een van de restpunten van de ombouw van de Hoekse Lijn naar metrolijn is de slechte bescherming van de abri's tegen regen. Met de architect Marc Verheijen is een oplossing bedacht voor het inregenen van de abri's aan de achterkant. Bij een aantal abri's zal deze oplossing als proef worden uitgevoerd waarna gekeken wordt of de oplossing voldoet.

Aanbesteding verlenging naar strand begonnen

Deze maand is de aanbesteding van de baan en het spoor van de verlenging van de Hoekse Lijn naar het strand van Hoek van Holland gestart. Dat schrijft wethouder Arjan van Gils in de maandelijkse voortgangsrapportage van maart 2020.

De start van de aanbesteding was twee maanden opgeschoven omdat er extra tijd nodig was om het ontwerp zorgvuldig te toetsen en de ALARP (As Low As Reasonable Practible)-onderbouwing uit te voeren. Dit betekent dat het risico bij nieuwbouw of uitbreiding zo laag mogelijk is als redelijkerwijs praktisch verwacht mag worden.

Begin februari 2020 hebben twee bewoners ingesproken tijdens de Vergadering Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financien van de Gemeente Rotterdam om te adviseren toch te overwegen een ongelijkvloerse kruising aan te leggen bij de Strandweg. De MRDH, de RET en de gemeente Rotterdam blijven echter achter het ontwerp staan voor een gelijkvloerse kruising. Wel wordt er onderzocht of ze technische voorzieningen kunnen treffen zodat een ongelijkvloerse kruising in de toekomst mogelijk blijft.

Perrons

In de vorige voortgangsrapportage is gemeld dat de gladheid op de perrons tijdelijk is opgelost door anti-slipmatten neer te leggen. Op een van de stations wordt binnenkort een proef uitgevoerd dit ervoor kan zorgen dat reizigers droog blijven in de abri's.

Goedenvervoer

Aan het begin van dit jaar werd bekend dat er voorlopig nog geen goederentreinen rijden over de Hoekse Lijn van en naar het terrein van Vopak in Vlaardingen vanwege dat de vereiste vergunningen nog niet waren afgegeven. Helaas laat deze zich nog wat langer op zich wachten. Dit heeft te maken met de (wettelijke) procedure tijd die nodig is voordat een dergelijke vergunning afgegeven kan worden. Er moet onder andere een vergunning worden afgegeven voor de geluidsoverlast voor bewoners van de Oostwijk.

Samen met de gemeente Vlaardingen hoopt Rotterdam dat de goederentreinen in september 2020 kunnen gaan rijden.

Coronacrisis

Of de metro voor het badseizoen van 2022 naar het strand van Hoek van Holland kan rijden is nog maar de vraag. De huidige coronacrisis kan mogelijk roet in het eten gooien. Zo heeft Bombardier aangegeven dat ze last ondervinden van de coronacrisis. Bombardier is verantwoordelijk voor de spoorbeveiligingssoftware op de lijn. Tijdens de ombouw van de spoorlijn naar een metrolijn is grote vertraging ontstaan door de spoorbeveiligingssoftware.

Ontwerp Strandplein Hoek van Holland
Ontwerp Strandplein Hoek van Holland (Projectbureau Hoekse Lijn)

Verlenging Hoekse Lijn stuit op waterbunker en Atlantikwall

Tijdens de voorbereidingswerkzaamheden voor de verlenging van de Hoekse Lijn naar het strand van Hoek van Holland is er ter hoogte van de woontorens aan de Strandweg een oude waterbunker vrijgekomen. Iets verderop bij de Badweg is een stuk van de Atlantikwall blootgelegd.

Waterbunker bij Strandweg
Waterbunker bij Strandweg (Foto: WOS)

Momenteel wordt er langs de Strandweg grond afgegraven. Dit wordt door middel van transportbanden naar het gronddepot gebracht. Deze grond wordt gebruikt als voorbelasting voor de spoorlijn.

De oude waterbunker is gebouwd door de Duitsers en deed in de Tweede Wereldoorlog dienst als waterreservoir voor bluswater mocht er brand uitbreken. Inmiddels is besloten dat deze niet behouden kan worden en deels wordt afgebroken. Dit vanwege dat deze in de weg ligt voor de voorbelasting van de metrobaan. Het afbreken zal gebeuren in de week van 23 t/m 27 maart tussen 08:00 uur en 17:00 uur en kan geluidsoverlast opleveren. Dat heeft een woordvoerder van het projectteam Metro aan Zee aan de WOS laten weten.

De Atlantikwall is gebouwd door de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog tussen Zuid-Frankrijk en de Noordkaap om te voorkomen dat geallieerden het land op konden komen. In Hoek van Holland is de muur 1,5 kilometer lang. Het nog niet bekend of dit stuk gehouden kan blijven of moet wijken voor de metrobaan.

Atlantikwall bloodgelegd
Atlantikwall bloodgelegd (15 maart 2020)

Ongelijkvloerse kruising Strandweg wordt toch onderzocht

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de verlenging van de Hoekse Lijn naar het strand van Hoek van Holland. Een groot struikelpunt hier is al jaren de kruising met de Strandweg bij het oude station Hoek van Holland Strand.

De Gemeente Rotterdam wil hier een gelijkvloerse kruising aanleggen. Echter de Gebiedscommissie Hoek van Holland en omwonenden zijn bang voor gevaarlijke situaties en het ontstaan van files op drukke stranddagen en willen een ongelijkvloerse kruising. De kosten hiervan zijn in 2017 vastgesteld op 19,1 miljoen euro. De toenmalig wethouder Pex Langenberg vond dat te duur en gaf toen de belofte camera- en sensorensysteem te plaatsen om de veiligheid te verhogen.

Afgelopen donderdag hebben twee bewoners van de Strandweg ingesproken tijdens de Vergadering Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financien van de Gemeente Rotterdam. Daarin verwees een inspreker naar een Tweede Kamer stuk waarin staat dat nieuwe overwegen niet zijn toegestaan.

Overwegenbeleid

Overwegen zijn een kwetsbare schakel voor weg- en treinverkeer en zijn van grote invloed op de veiligheid, betrouwbaarheid van de dienstregeling en de doorstroming van het wegverkeer. Veiligheid op en rond overwegen is daarom in de Beleidsimpuls Railveiligheid4 aangewezen als één van de prioriteiten voor de periode tot 2020 en verder. De volgende uitgangspunten gelden als basis voor het overwegenbeleid:

  • Overwegveiligheid is de verantwoordelijkheid van spoor- en wegbeheerder samen. Bij het beheersen van de risico’s op overwegen is de samenwerking tussen beide steeds belangrijker. Dit is ook door de Onderzoeksraad voor Veiligheid geconcludeerd naar aanleiding van het overwegongeval in Dalfsen5.

  • Bij het veiliger maken van overwegen geldt een risicogestuurde aanpak. Investeringen en capaciteitsinzet vinden plaats waar de risico’s het grootst zijn.

  • Nieuwe overwegen zijn in principe niet toegestaan. De veiligheid op bestaande overwegen mag niet afnemen door bijvoorbeeld ontwikkelingen op het spoor (bv. frequentieverhoging) of wijzigingen in de omgeving die leiden tot toename van het weggebruik op de overweg: het «Nee, tenzij»-principe uit de Derde Kadernota Railveiligheid (Kamerstuk 29 893, nr. 106) blijft van kracht.

  • »De veroorzaker betaalt». De initiatiefnemer van ontwikkelingen die een negatief effect hebben op overwegveiligheid, is verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen om de afgenomen veiligheid te compenseren.

De huidig verantwoordelijk wethouder Arjan van Gils liet tijdens de vergadering weten dat er wordt gekeken naar naar de mogelijkheid voor een ongelijkvloerse kruising. Echter mocht die er komen, dan zal er vertraging optreden en zullen de kosten van de verlening hoger worden.

Ook wordt er momenteel overleg gehouden tussen de gemeente, de MRDH en het projectbureau over de verkeersopstoppingen die kunnen ontstaan tijdens piekmomenten. De wethouder is het eens dat dit een gelijkvloerse kruising onveilig maakt.

Werkzaamheden verlenging naar strand in volle gang

De werkzaamheden voor de verlenging van de Hoekse Lijn naar het strand van Hoek van Holland zijn in volle gang.

Hoek van Holland Haven

Momenteel wordt het nieuwe station Hoek van Holland Haven aangelegd op de plek waar vroeger de zijsporen 1 en 2 lagen richting Hoek van Holland Strand. Ook het oude loketgebouw, waar de Hoekse Vishandel jaren in heeft gezeten, is verdwenen.

De stationsomgeving wordt momenteel opnieuw ingericht. Hierdoor geldt er momenteel een verkeersomleiding waardoor rond het nieuwe station eenrichtingsverkeer is opgelegd. Verkeer dat het stationsgebied wil verlaten, moet om het nieuwe station heen rijden om op de nieuwe H6-weg te komen om dan naar de Harwichweg en Langeweg te kunnen rijden.

Tegenover het oude station is een P+R aangelegd die ruim voor de metro ging rijden al in gebruik is genomen. Momenteel kan hier gratis worden geparkeerd. Als alle systemen, zoals de slagbomen en de kaartvoorziening zijn getest, start het OV-parkeren. Het parkeren is dan alleen nog gratis als er gebruik wordt gemaakt van metro of bus.

De H6-weg, die Hoeksebaan zal gaan heten, is zo goed als af. Echter doordat er nog gewerkt wordt aan het nieuwe station Hoek van Holland Haven kan de weg nog niet open. In de laatste stand van zaken die gepresenteerd is aan de Gebiedscommissie Hoek van Holland op 6 februari jl. is verteld dat de weg aan het eind van het tweede kwartaal open gaat.

Nieuw station Hoek van Holland Haven in aabouw
Werkzaamheden Stationsweg

Hoek van Holland Strand

Op het Zeeplein is begonnen met het afbreken van het gebouw waar voorheen de EHBO, toiletten, strandzaken en de rolstoel uitleen in zaten. Voor de EHBO, toiletten en de rolstoen uitleen is een tijdelijk gebouw geplaatst. Op het grote parkeerterrein aan de Badweg is een bouwkeet neergezet voor de projectorganisatie Metro aan Zee. Ook het gebouw van Strandzaken zal hier komen te staan. Hierdoor kunnen 87 parkeerplaatsen niet gebruikt worden.

Tijdelijke gebouw strand
Afbreken gebouw Zeeplein

Over het hele werkterrein is onlangs de begroeing weggehaald en de grond afgegraven. Daarna is het terrein grotendeels afgezet met hekken, wat de paddenschermen deels overbodig heeft gemaakt.

Afgraving Duingebied

De Paviljoensweg is verlegd en is aangesloten op de Strandboulevard. Ook zal de nodige kabels en leidingen verlegd of verdiept aangelegd om de metro straks te kunnen aanleggen.

Bouwkeet parkeerplaats Badweg
Verlegde Paviljoensweg

De planning is nu dat de metro voor het badseizoen van 2022 naar het strand gaat rijden. Het is nog maar de vraag of dat wordt gehaald.

Ombouw Hoekse Lijn 175 miljoen euro duurder uitgevallen dan begroot

De ombouw van de Hoekse Lijn naar een metrolijn is niet 90 miljoen euro duurder uitgevallen dan begroot, maar 175 miljoen euro. Dat blijkt uit een reconstructie van onderzoekscollectief Spit in samenwerking met OPEN Rotterdam, WOS en SCHIE dat afgelopen vrijdag verscheen op Vers Beton.

Bij de opening van de Hoekse Lijn op 30 september 2019 bleek uit cijfers dat de totale investering van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) 462 miljoen euro bedroeg, een overschrijding van 90 miljoen euro. Uit cijfers van het onderzoekscollectief blijken dat een aantal kosten hierin niet zijn meegerekend.

Zo heeft de metropoolregio 18,3 miljoen euro betaald aan Prorail om de spoorlijn tussen Schiedam Centrum en Hoek van Holland Strand over te nemen. Ook zijn vertragingskosten van 6 miljoen euro en de tussentijdse verhogingen van het budget door MRDH niet meegeteld. Daarmee bedragen de werkelijke kosten bijna 500 miljoen euro. Daarbovenop komt de lening van 80 miljoen euro bij de Europese Investeringsbank voor de aanschaf van 16 metrostellen.

Volgens het onderzoekscollectief kan het bedrag nog verder oplopen. Dit doordat de verlenging naar het strand van Hoek van Holland nog niet af is en Vopak en vervoerders momenteel gebruik maken van de compensatieregeling aangezien er nog geen goederentreinen over de Hoekse Lijn mogen rijden.

De gemeente Rotterdam spreekt de cijfers tegen en noemt het een 'feitelijk onjuist onderzoek'. Het totaalbedrag komt na indexatie op 468 miljoen euro.

Voorlopig nog geen goederenvervoer over de Hoekse Lijn

Er rijden voorlopig nog geen goederentreinen op de Hoekse Lijn. De vergunningen ontbreken waardoor de terminal van Vopak in Vlaardingen niet kan worden bereikt per spoor.

Tijdens de ombouw van de Hoekse Lijn naar metrolijn is ook het rangeerterrein bij de Vulkaanhaven in Vlaardingen onder handen genomen. Hiervoor moet een nieuwe omgevingsvergunning worden aangevraagd bij de DCMR door het projectbureau Hoekse Lijn. Het gaat onder andere om mogelijke geluidsoverlast voor bewoners van de Oostwijk.

"Voordat de gemeente de vergunningen kan verlenen en een bestemmingsplanwijziging in gang kan zetten, zijn onderzoeksresultaten van DCMR nodig", zegt een woordvoerder van de gemeente Vlaardingen. "Deels zijn deze inmiddels binnen, maar op andere uitkomsten wachten we nog. Op basis van deze onderzoeken weten we ook of er nog extra maatregelen genomen moeten worden om geluidsoverlast voor bewoners van de Oostwijk tegen te gaan.”

Vopak hoopt dat de vergunning binnenkort afgegeven kan worden. Een woordvoerder schrijft: "De Hoekse Lijn is niet alleen van belang voor personenvervoer, maar ook zeer belangrijk voor vervoer van eetbare oliën en biobrandstoffen van en naar Vopak Vlaardingen. In 2015 heeft Vopak geïnvesteerd in een nieuw verladingsstation voor rail."

Vopak en vervoerders kunnen aanspraak maken op de compensatieregeling vawege het mislopen van het werk en inkomsten.

Rangeerterrein Vlaardingen
Rangeerterrein Vlaardingen (5 november 2017)