Vertraging software heeft gevolgen voor verlenging naar strand

De verlenging van de Hoekse Lijn naar het strand van Hoek van Holland kan mogelijk langer duren doordat er vertraging is opgetreden bij het aanleveren van software updates. Dat schrijft wethouder Arjan van Gils in de maandelijkse voortgangsrapportage van april 2020.

Bombardier moet nog een software update doorvoeren voor de ombouw van de Hoekse Lijn naar metrolijn en ook voor de verlenging naar het strand van Hoek van Holland. Dit kan deels digitaal gebeuren, maar er moeten ook mensen op locatie kijken. Hiervoor moeten deze mensen uit bijvoorbeeld Spanje of Italië komen. Dit is vanwege de coronacrisis momenteel niet mogelijk. Hierdoor heeft Bombardier nog geen planning kunnen delen met de gemeente Rotterdam.

Het is niet de eerste keer dat er vertraging optreedt met de spoorbeveiligingssoftware. De ombouw van de Hoekse Lijn naar metrolijn heeft grote vertraging opgelopen vanwege problemen met de spoorbeveiligingssoftware.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die nodig zijn voor het bouwrijp maken van het toekomstige traject nadert hun voltooiing. Dit is volgens planning aangezien er tijdens het badseizoen geen werkzaamheden worden uitgevoerd om het strand goed bereikbaar te houden. Achter de appartementen aan de Strandweg is een voorbelasting aangebracht op de plek waar de tunnel moet komen. Daarbovenop is onlangs een anti-verstuivingsmiddel aangebracht. Echter vorig weekend, toen er veel wind stond, is dit toch gaan stuiven. Naar verwachting zal deze voorbelasting in het najaar van 2020 verplaatst worden.

Luchtfoto werkzaamheden verlenging Hoekse Lijn (april 2020)
Luchtfoto werkzaamheden verlenging Hoekse Lijn (april 2020)

Abri’s

Een van de restpunten van de ombouw van de Hoekse Lijn naar metrolijn is de slechte bescherming van de abri's tegen regen. Met de architect Marc Verheijen is een oplossing bedacht voor het inregenen van de abri's aan de achterkant. Bij een aantal abri's zal deze oplossing als proef worden uitgevoerd waarna gekeken wordt of de oplossing voldoet.