Gladheid perrons en inregenen abri's wordt binnenkort aangepakt

Binnenkort wordt er gestart met het aanpakken van de gladheid van de perrons en het inregenen van de abri's. Dat schrijft wethouder Arjan van Gils in de maandelijkse voortgangsrapportage van juni 2020.

Eerder zijn er tijdelijke matten neergelegd om gladheid tegen te gaan. Deze worden nu vervangen door de definitieve oplossing. Op kritische plekken zal een ruwe strip in de houten planken worden aangebracht. Bij de abri's op het middenperron worden binnenkort aanpassingen gemaakt om inregenen vanaf de achterzijde te voorkomen. Bij de abri's op het zijperrons wordt een proef uitgevoerd, waarbij het water niet meer van achteren naar binnen komt, en waarbij het open karakter gewaarborgd blijft. Op dit moment wordt dit afgestemd met de RET.

Metrostation Hoek van Holland Haven

Binnenkort wordt er gestart met het bouwen van de algemene ruimten. Deze bestaan uit een winkel-/horecaruimte, een informatiepunt van Rotterdam Tourist Information (die nu nog in het centrum is te vinden), een bestuurdersruimte (RET) en een fietsenstalling. De oplevering hiervan is echter niet dit najaar, maar begin 2021. Dit heeft geen gevolgen voor de planning voor de verlenging naar het strand.

Kruising Strandweg

In de Vergadering Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiƫn van 25 juni jl. hebben twee burgers en Peter Stok van de Gebiedscommissie Hoek van Holland ingesproken over de spoorwegovergang op de Strandweg. Daarin zijn opnieuw zorgen geuit over dat deze spoorwegovergang gelijkvloers wordt. Volgens de wethouder kan dit besluit niet meer worden teruggedraaid of er moet een compleet nieuw bestemmingsplan gemaakt worden met de nodige vertraging tot gevolg. Het voorstel voor afdoening van de motie "Op gelijke hoogte" is doorgeschoven naar de volgende vergadering.

Impressie spoorwegovergang Strandweg
Impressie spoorwegovergang Strandweg

Voorbelasting Strandweg

Na de kruising met de Strandweg ligt momenteel de voorbelasting. Daarbovenop is een anti-verstuivingsmiddel aangebracht. Echter deze wordt niet goed vastgehouden. Ook heeft een stortbui, die regelmatig kunnen voorkomen in de zomerperiode, stukken van het nog niet uitgeharde middel weggespoeld. Inmiddels is dit hersteld door de aannemer.

Spoorbeveiligingssoftware

Bombardier heeft een planning afgegeven van de spoorbeveiligingssoftware voor de verlenging naar het strand. Momenteel is de gemeente Rotterdam in gesprek om deze planning in te passen in de globale planning.