Aanbesteding verlenging naar strand begonnen

Deze maand is de aanbesteding van de baan en het spoor van de verlenging van de Hoekse Lijn naar het strand van Hoek van Holland gestart. Dat schrijft wethouder Arjan van Gils in de maandelijkse voortgangsrapportage van maart 2020.

De start van de aanbesteding was twee maanden opgeschoven omdat er extra tijd nodig was om het ontwerp zorgvuldig te toetsen en de ALARP (As Low As Reasonable Practible)-onderbouwing uit te voeren. Dit betekent dat het risico bij nieuwbouw of uitbreiding zo laag mogelijk is als redelijkerwijs praktisch verwacht mag worden.

Begin februari 2020 hebben twee bewoners ingesproken tijdens de Vergadering Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financien van de Gemeente Rotterdam om te adviseren toch te overwegen een ongelijkvloerse kruising aan te leggen bij de Strandweg. De MRDH, de RET en de gemeente Rotterdam blijven echter achter het ontwerp staan voor een gelijkvloerse kruising. Wel wordt er onderzocht of ze technische voorzieningen kunnen treffen zodat een ongelijkvloerse kruising in de toekomst mogelijk blijft.

Perrons

In de vorige voortgangsrapportage is gemeld dat de gladheid op de perrons tijdelijk is opgelost door anti-slipmatten neer te leggen. Op een van de stations wordt binnenkort een proef uitgevoerd dit ervoor kan zorgen dat reizigers droog blijven in de abri's.

Goedenvervoer

Aan het begin van dit jaar werd bekend dat er voorlopig nog geen goederentreinen rijden over de Hoekse Lijn van en naar het terrein van Vopak in Vlaardingen vanwege dat de vereiste vergunningen nog niet waren afgegeven. Helaas laat deze zich nog wat langer op zich wachten. Dit heeft te maken met de (wettelijke) procedure tijd die nodig is voordat een dergelijke vergunning afgegeven kan worden. Er moet onder andere een vergunning worden afgegeven voor de geluidsoverlast voor bewoners van de Oostwijk.

Samen met de gemeente Vlaardingen hoopt Rotterdam dat de goederentreinen in september 2020 kunnen gaan rijden.

Coronacrisis

Of de metro voor het badseizoen van 2022 naar het strand van Hoek van Holland kan rijden is nog maar de vraag. De huidige coronacrisis kan mogelijk roet in het eten gooien. Zo heeft Bombardier aangegeven dat ze last ondervinden van de coronacrisis. Bombardier is verantwoordelijk voor de spoorbeveiligingssoftware op de lijn. Tijdens de ombouw van de spoorlijn naar een metrolijn is grote vertraging ontstaan door de spoorbeveiligingssoftware.

Ontwerp Strandplein Hoek van Holland
Ontwerp Strandplein Hoek van Holland (Projectbureau Hoekse Lijn)