Verlenging naar Hoek van Holland strand pas in 2021 klaar

Onlangs heeft de Rotterdamse wethouder Adriaan Visser bekend gemaakt dat de verlenging van de Hoekse Lijn naar het strand van Hoek van Holland pas in de eerste helft van 2021 klaar is.

Met de metro van strand naar strand. De bedoeling was dat dit in 2018 mogelijk zou zijn. Toen kwam de vertraging in de ombouw van de Hoekse Lijn naar metrolijn. De verlenging naar het strand werd verschoven naar 2019 en later zelfs naar begin 2020.

Andere oorzaken van de vertraging van de verlenging zijn dat er verschillende vergunningaanvragen gedaan zijn die meer tijd kosten. Ook hebben de bewoners uit onvrede over de gelijkvloerse kruising bij de Strandweg bezwaar ingediend bij de Raad van State. Een uitspraak wordt eind mei verwacht. Een negatieve uitspraak kan grote consequenties hebben voor de planning van de verlenging.