Stand van zaken ombouw en verlenging tijdens vergadering gebiedscommissie Hoek van Holland

Het projectbureau Hoekse Lijn van de gemeente Rotterdam geeft op donderdagavond 7 juni vanaf 20:00 uur in LCC De Hoekstee (Mercatorweg 50 in Hoek van Holland) een stand van zaken over de ombouw van het oude spoor en de verlenging van het traject. Projectmanager Sipke van der Linden en enkele collega’s informeren de gebiedscommissie en overige belangstellenden over de lopende procedures en planning van de Hoekse Lijn. Ook geven zij een doorkijkje naar projecten die samen hangen met de Hoekse Lijn en de gevolgen van de uitlopende planning daar op.

Bewoners en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd hierbij te aanwezig zijn. Inloop is vanaf 19:45 uur.

Themavergadering gebiedscommissie Hoek van Holland

Update: vanwege de slechte kwaliteit van de beamer tijdens de themabijeenkomst is toegezegd de presentaties te publiceren. Deze zijn nu te vinden op de website van het projectbureau Hoekse Lijn.