Onvoldoende regie en voorbereiding ombouw Hoekse Lijn

Vandaag heeft de onderzoekscommissie Hoekse Lijn het eindrapport aan de gemeenteraad van Rotterdam gepresenteerd over de oorzaken van de vertraging en kostenoverschrijding bij de ombouw van de Hoekse Lijn naar metrolijn. Hierin wordt geconcludeerd dat Wethouder Pex Langenberg (D66) van Rotterdam heeft grote steken heeft laten vallen.

Zo is er onvoldoende regie op het project terwijl dat juist essentieel is met deze complexe projecten met veel partijen. Ook was de voorbereiding minimaal. Toen op 1 april 2017 de treinverbinding werd gestaakt en de ombouw van start moest gaan, bleek dat veel voorbereidende werkzaamheden nog niet waren afgerond.

Ook liet de projectorganisatie te wensen over. Zo is er in december 2016 een audit geweest op de projectorganisatie en daaruit kwam dat de het project op dat moment niet klaar was voor de uitvoeringsfase. Dit is pas 2 maanden later, in februari 2017, bij de wethouder bekend geworden.

De onderzoekscommissie Hoekse Lijn werd aangesteld na een besluit van de gemeenteraad op 14 december 2017. Op 11 januari 2018 heeft de gemeenteraad besloten de volgende raadsleden te benomen tot lid van de onderzoekscommissie Hoekse Lijn:

  • Jan Willem Verheij (VVD) - voorzitter
  • Leo Bruijn (PvdA) - plaatsvervangend voorzitter
  • Leo de Kleijn (SP)
  • Samuel Schampers (D66)
  • Luuk Wilson (Leefbaar Rotterdam)

Het rapport Raadsonderzoek Hoekse Lijn is te lezen op de website van de Gemeente Rotterdam.

Raadsonderzoek Hoekse Lijn