Voorlopig nog geen goederenvervoer over de Hoekse Lijn

Er rijden voorlopig nog geen goederentreinen op de Hoekse Lijn. De vergunningen ontbreken waardoor de terminal van Vopak in Vlaardingen niet kan worden bereikt per spoor.

Tijdens de ombouw van de Hoekse Lijn naar metrolijn is ook het rangeerterrein bij de Vulkaanhaven in Vlaardingen onder handen genomen. Hiervoor moet een nieuwe omgevingsvergunning worden aangevraagd bij de DCMR door het projectbureau Hoekse Lijn. Het gaat onder andere om mogelijke geluidsoverlast voor bewoners van de Oostwijk.

"Voordat de gemeente de vergunningen kan verlenen en een bestemmingsplanwijziging in gang kan zetten, zijn onderzoeksresultaten van DCMR nodig", zegt een woordvoerder van de gemeente Vlaardingen. "Deels zijn deze inmiddels binnen, maar op andere uitkomsten wachten we nog. Op basis van deze onderzoeken weten we ook of er nog extra maatregelen genomen moeten worden om geluidsoverlast voor bewoners van de Oostwijk tegen te gaan.”

Vopak hoopt dat de vergunning binnenkort afgegeven kan worden. Een woordvoerder schrijft: "De Hoekse Lijn is niet alleen van belang voor personenvervoer, maar ook zeer belangrijk voor vervoer van eetbare oliën en biobrandstoffen van en naar Vopak Vlaardingen. In 2015 heeft Vopak geïnvesteerd in een nieuw verladingsstation voor rail."

Vopak en vervoerders kunnen aanspraak maken op de compensatieregeling vawege het mislopen van het werk en inkomsten.

Rangeerterrein Vlaardingen
Rangeerterrein Vlaardingen (5 november 2017)