Werkzaamheden verlenging naar strand in volle gang

De werkzaamheden voor de verlenging van de Hoekse Lijn naar het strand van Hoek van Holland zijn in volle gang.

Hoek van Holland Haven

Momenteel wordt het nieuwe station Hoek van Holland Haven aangelegd op de plek waar vroeger de zijsporen 1 en 2 lagen richting Hoek van Holland Strand. Ook het oude loketgebouw, waar de Hoekse Vishandel jaren in heeft gezeten, is verdwenen.

De stationsomgeving wordt momenteel opnieuw ingericht. Hierdoor geldt er momenteel een verkeersomleiding waardoor rond het nieuwe station eenrichtingsverkeer is opgelegd. Verkeer dat het stationsgebied wil verlaten, moet om het nieuwe station heen rijden om op de nieuwe H6-weg te komen om dan naar de Harwichweg en Langeweg te kunnen rijden.

Tegenover het oude station is een P+R aangelegd die ruim voor de metro ging rijden al in gebruik is genomen. Momenteel kan hier gratis worden geparkeerd. Als alle systemen, zoals de slagbomen en de kaartvoorziening zijn getest, start het OV-parkeren. Het parkeren is dan alleen nog gratis als er gebruik wordt gemaakt van metro of bus.

De H6-weg, die Hoeksebaan zal gaan heten, is zo goed als af. Echter doordat er nog gewerkt wordt aan het nieuwe station Hoek van Holland Haven kan de weg nog niet open. In de laatste stand van zaken die gepresenteerd is aan de Gebiedscommissie Hoek van Holland op 6 februari jl. is verteld dat de weg aan het eind van het tweede kwartaal open gaat.

Nieuw station Hoek van Holland Haven in aabouw
Werkzaamheden Stationsweg

Hoek van Holland Strand

Op het Zeeplein is begonnen met het afbreken van het gebouw waar voorheen de EHBO, toiletten, strandzaken en de rolstoel uitleen in zaten. Voor de EHBO, toiletten en de rolstoen uitleen is een tijdelijk gebouw geplaatst. Op het grote parkeerterrein aan de Badweg is een bouwkeet neergezet voor de projectorganisatie Metro aan Zee. Ook het gebouw van Strandzaken zal hier komen te staan. Hierdoor kunnen 87 parkeerplaatsen niet gebruikt worden.

Tijdelijke gebouw strand
Afbreken gebouw Zeeplein

Over het hele werkterrein is onlangs de begroeing weggehaald en de grond afgegraven. Daarna is het terrein grotendeels afgezet met hekken, wat de paddenschermen deels overbodig heeft gemaakt.

Afgraving Duingebied

De Paviljoensweg is verlegd en is aangesloten op de Strandboulevard. Ook zal de nodige kabels en leidingen verlegd of verdiept aangelegd om de metro straks te kunnen aanleggen.

Bouwkeet parkeerplaats Badweg
Verlegde Paviljoensweg

De planning is nu dat de metro voor het badseizoen van 2022 naar het strand gaat rijden. Het is nog maar de vraag of dat wordt gehaald.