Vervangend busvervoer stopt eerder dan verwacht

De RET heeft bekend gemaakt dat het vervangend busvervoer van de Hoekse Lijn per zaterdag 19 oktober te staken. Dit vanwege het beperkte aantal reizigers en de succesvolle exploitatie van de metro. Hiervoor hebben ze toestemming gekregen van de MRDH.

De RET was in eerste instantie van plan het vervangend busvervoer pas de staken na de officiële opening van de Hoekse Lijn, maar volgens Maurice Unck, directeur van de RET, is het logischer eerder te stoppen.

In de eerste weken hebben zich op het nieuwe metrotraject geen grote verstoringen en vertragingen voorgedaan. Daarnaast maakt slechts een kleine groep reizigers – op de drukste dagen hoogstens enkele honderden per dag – gebruik van de bussen, tegenover rond de twintigduizend per werkdag op de metro. Dan is het zowel financieel als op het gebied van duurzaamheid een betere keuze om de bussen alleen nog te laten rijden in het geval zich een verstoring voordoet.

Mocht een verstoring voordoen, dan kunnen de bussen binnen het uur rijden. Tussen station Hoek van Holland Haven en het toekomstige station Hoek van Holland Strand blijven de bussen wel rijden.

Officiële opening

Ook is de datum van de officiële opening van de Hoekse Lijn bekend gemaakt: vrijdag 1 november. Dan vieren Marc Rosier (portefeuillehouder OV-ontwikkeling bij de MRDH), Arjan van Gils (wethouder Financiën en Grote Projecten gemeente Rotterdam) en Maurice Unck (Algemeen Directeur RET) de opening van de nieuwe metrolijn met een groep direct betrokkenen en zal er een feestelijke openingshandeling plaatsvinden.

Metrolijn A

De maandag erop (4 november) worden conform planning de spitsritten op lijn A toegevoegd. Daarmee rijden de metro’s op lijn A in de ochtend- en avondspits door tot station Vlaardingen West en rijdt er in de spits op dit stuk van het traject elke vijf minuten een metro. De compensatieregeling voor abonnements- en saldoreizigers blijft tot 4 november doorlopen.

Software update

In de eerste week van de exploitatie werd het systeem 12 keer gereset vanwege problemen met de beveiligingssoftware. Inmiddels is er een software update in voorbereiding. Rond 1 november wordt hier aanvullende informatie over gegeven.