Metro gaat in september 2019 rijden

De ombouw van de Hoekse Lijn naar een metrolijn is in september 2019 afgerond en dan kan de exploitatie van start gaan. Dat staat in de maandelijkse voortgangsrapportage van juni 2019 van B&W van de gemeente Rotterdam.

Sinds maandag 13 mei is het testbedrijf gaande. Deze verlopen tot nu toe positief en als die zijn afgerond dan kan het proefbedrijf van start gaan. De indienststellingsvergunning kan in de zomer worden verstrekt als de veiligheidsdossiers positief worden beoordeeld. Als er tijdens het test- en proefbedrijf geen grote tegenvallers zijn, dan kan exploitatie in de loop van september 2019 van start gaan. Het projectbudget wordt hierbij niet overschreden.

Aangezien de ombouw nog steeds gaande is heeft dit gevolgen voor de planning van de verlenging naar het strand (inmiddels spreken ze van Metro aan Zee).

In de stuurgroep Hoekse Lijn van juli wordt de planning van de ombouw en de verlenging besproken. In de volgende maandelijkse voortgangsrapportage komt er meer informatie beschikbaar over de start van de exploitatie met waarschijnlijk de exacte datum.

Metro
Metro bij Poortershaven (5 juni 2019)