Second opinion vertraging ombouw Hoekse Lijn geheim

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft opdracht gegeven aan bureau AT Osborne uit Baarn om een second opinion uit te voeren op de planning van het project Hoekse Lijn. Het rapport met de analyse, conclusies en aanbevelingen is inmiddels aangeboden aan de betrokken gemeentes, onder geheimhouding. Het rapport wordt niet publiekelijk gedeeld.

De reden dat dit rapport niet openbaar gemaakt wordt, is dat het op dit moment niet opweegt tegen het financieel belang van de gemeente Rotterdam en ter voorkoming van onevenredige bevoordeling of benadeling van derden en onevenredige benadeling van de gemeente Rotterdam zelf. Ook kan het het traject van de Hoekse Lijn nadelig beïnvloeden.