Vertraging ombouw Hoekse Lijn door onervarenheid Bombardier

Onlangs zijn door het projectbureau Hoekse Lijn vragen beantwoord die zijn ingediend door de PvdA en VVD van Maassluis op 6 juli jl. Dit was naar aanleiding van het nieuws dat de ombouw tot metrolijn met 5 maanden is vertraagd tot februari 2018.

Hierin vragen de partijen zich af waarom de forse vertraging deels aan de beveiligingssoftware ligt die door Bombardier wordt ontwikkeld. Het projectbureau antwoord hierop met het volgende:

De omgebouwde Hoekse Lijn gaat onderdeel uitmaken van het metronetwerk van Rotterdam. Hiernaast blijft goederenvervoer op de lijn mogelijk tot Vlaardingen. De veiligheid wordt gegarandeerd door het spoorbeveiligingssysteem zoals dat in het metronetwerk van RET wordt toegepast en dat zich in de afgelopen jaren heeft bewezen als extreem betrouwbaar. Dit veiligheidssysteem heeft unieke specificaties en wordt door deskundigen als relatief complex in zijn soort getypeerd. Voor de Hoekse Lijn wordt de spoorbeveiliging gerealiseerd door Bombardier, voor wie dit systeem nieuw is en dus ontwikkeld moet worden. De software komt in opeenvolgende versies (releases) beschikbaar en wordt uitgebreid getest. Eén van de redenen van de vertraging is gelegen in het feit dat de eerste testresultaten tegenvielen. Uiteraard dient het beveiligingssysteem bewezen te voldoen aan alle vereisten voordat het kan worden vrijgegeven voor gebruik. Als het gaat om de gevolgen van de vertraging wordt wel degelijk gekeken naar alle contractuele afspraken, maar in deze fase ligt de prioriteit bij het zo snel mogelijk gereed krijgen van het spoorbeveiligingssysteem.

Momenteel worden de financiële consequenties van de uitloop naar februari 2018 in beeld gebracht. Tussen de MRDH en de gemeente Rotterdam, die in deze fase optreedt als opdrachtgever van het project, zijn afspraken gemaakt over de financiële risicoverdeling. Ook wordt een second opinion op het project uitgevoerd waar onder meer de verdere harding van de planning onderdeel van uitmaakt, zodat een meer nauwkeurige datum in februari kan worden afgegeven.

Vanaf deze maand tot en met januari 2018 wordt de gehele lijn getest. De snelheid van de metrovoertuigen wordt opgebouwd, de robuustheid wordt getest en diverse 'scenariotesten' worden uitgevoerd. In januari 2018 wordt gestart met het proefbedrijf; waarbij wordt gereden volgens de dienstregeling, maar zonder reizigers.

De beantwoording van de vragen zijn hier in te zien: PvdA, VVD.