Extra themavergadering spoorverlenging Hoekse Lijn dinsdag 10 oktober

De gebiedscommissie en geïnteresseerde bewoners worden op dinsdagavond 10 oktober bijgepraat over het voorlopig ontwerp van de buitenruimte van de spoorverlenging
Hoekse Lijn.

De gemeente heeft het voorlopig ontwerp van twee inrichtingsplannen klaar. Medewerkers van de gemeente vertellen over de inpassing van het spoor in de duinen, de inrichting van de veilige oversteekplaatsen voor auto's, fietsers en voetgangers bij de Strandweg en Strandboulevard, en de recreatieve routes en verbindingen langs en over de spoorlijn.

Iedereen is van harte welkom bij deze interessante bijeenkomst.

Dinsdag 10 oktober van 19:30 uur tot 21:30 uur, inloop vanaf 19:15 uur.

De Hoekstee, Mercatorweg 50, Hoek van Holland

Impressie van het (omstreden) kruispunt aan de Strandweg Hoek van Holland
Impressie van het (omstreden) kruispunt aan de Strandweg Hoek van Holland - Projectbureau Hoekse Lijn