Schade aan beton buitenwanden nieuw station Strand te herstellen

De schade aan de viertal buitenwanden van het nieuwe station Hoek van Holland Strand is te herstellen. Dat schrijft wethouder Arjan van Gils in de maandelijkse voortgangsrapportage van december 2021.

In november vorig jaar meldde de wethouder dat de buitenwanden flink beschadigd waren doordat deze slecht uit de bekisting zijn gekomen. Het herstelwerk kan nu tegelijkertijd met andere werkzaamheden uitgevoerd worden. Echter is er geen ruimte meer voor nieuwe tegenvallers.

Onlangs is de ruwbouw van het station afgerond met het storten van het dak. Er worden nu ook werkzaamheden uitgevoerd aan het Zeeplein.

Op de nieuwe spoorbaan, die nu nog losgekoppeld is van de bestaande Hoekse Lijn, is de bovenleiding aangebracht en wordt er nog gewerkt aan het aansluiten en testen van diverse kabels.

Tijdelijke halte

Het tijdelijke station Hoek van Holland Haven wordt in maart buiten dienst genomen. Reizigers moeten dan 450 meter extra lopen naar het opstelspoor wat onlangs is ingericht als nieuw tijdelijke station. Deze en volgende maand worden er testen uitgevoerd.

 

Duurder

De verlenging van de Hoekse Lijn valt duurder uit. Dit komt voornamelijk door de gestegen prijzen voor bouwmaterialen. De exacte kostenoverschrijding is nog niet bekend. Op dit moment zit er nog geld in de post onvoorzien.

Eerst was de planning dat de metro ging rijden voor aanvang van het badseizoen 2022. Dat is niet meer haalbaar. Als er geen nieuwe tegenvallers zijn, dan gaat de metro deze zomer rijden naar het strand.


De nieuwe tijdelijke halte Hoek van Holland Haven (foto Projectbureau Hoekse Lijn)