Extra themavergadering Hoekse Lijn in Hoek van Holland

Het projectbureau Hoekse Lijn van de gemeente Rotterdam geeft op donderdagavond 20 april van 20:00 uur tot 21:30 uur in de Hoekstee (Mercatorweg 50) een extra toelichting over de aanleg van de Hoekse Lijn. Ook de onderwerpen die daar direct of indirect mee te maken hebben, zoals de H6-weg, buitenruimte Strandboulevard en eindstation Hoek van Holland Strand, worden belicht. Bewoners en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd hierbij te aanwezig zijn.

Programma Themavergadering Hoekse Lijn:

  • ·Ombouw en spoorverlenging Hoekse Lijn
  • ·H6-weg en buitenruimte Hoek van Holland Haven
  • ·Inrichtingsplan Buitenruimte Strandweg
  • ·Buitenruimte Strandboulevard
  • ·Buitenruimte eindstation Hoek van Holland Strand
  • ·Klankbordgroep Buitenruimte

Zie Bestuurlijk Informatiesysteem Rotterdam voor de concept PvE's (Programma van Eisen).